SÜre öĞrenme alani : Bİrey ve toplum üNİte : İletiŞİm ve insan iLİŞKİleri SÜRE: 12 ders saati (16 eylül- 11EKİM )


download 376.58 Kb.
jenengSÜre öĞrenme alani : Bİrey ve toplum üNİte : İletiŞİm ve insan iLİŞKİleri SÜRE: 12 ders saati (16 eylül- 11EKİM )
Kaca1/7
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Sastra > Dokumen
  1   2   3   4   5   6   7

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ………………. ORTAOKULU 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLÂNI

 SÜRE

ÖĞRENME ALANI : BİREY VE TOPLUM 1.ÜNİTE :  İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ SÜRE:12 DERS SAATİ (16 EYLÜL- 11EKİM )

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

EYLÜL – EKİM

1.HAFTA

(115-19Eylül)

3

1. İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla karşılaştırır.

2. İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder.


 “Etkili Dinleme ” (İletişim sürecinde dinlemeyi etkileyen faktörler ve etkili dinlemenin önemi tartışılır.) (1,2. kazanım)

 “İletişim Engelleri” (İletişimi engelleyen ifade biçimleri, tutumlar ve davranışlar incelenerek, Karagöz ile Hacivat’ın çatışması bu çerçevede irdelenir.) (1,2. kazanım)

 “Anlaşmazlığa Düşünce Ben Ne Yapıyorum?” ( Öğrencilerden, kendi çözüm yöntemlerini değerlendirmeleri istenir.)
(1,2. kazanım)

 “Bizim Ekranımız” (Kitle iletişim araçlarında çocuklara yönelik programların, haberlerin, niteliklerinin ve sayılarının artırılmasını sağlamak amacıyla,  yetişkinlerin konuya dikkatini çekecek bir proje hazırlanır.) (3. kazanım)

  “Kitle İletişim Özgürlüğü” (Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü arasındaki bağlantı ele alınarak irdelenir.) (4. kazanım)

 1 ve 2. kazanımlar için Türkçe dersi “Konuşma” dil becerisi.

 3. kazanım için Türkçe dersi “Dinleme-İzleme” dil becerisi.

: Rehberlik ve Psikolojik Danışma, (1-9,11,12)

:Sağlık Kültürü (1,2-11,18,19)

:İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi (4,5-4,11,12,13,21,22)

:Girişimcilik (1-10)

 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

İlköğretim Haftası  (Okulların açıldığı İlk hafta)

A. İlköğretim İzlenimleri

1. İlköğretim Haftası’nı Kutlama Tarihi

2. Okulun, okuma ve yazmanın önemi,

3. İlköğretim Haftası etkinlikleri
Gaziler Günü             (19 Eylül)

1. Gaziler Günü anlam ve önemi

2. Gaziler Günü etkinlikleri
Yangından Korunma Haftası (25 Eylül-1 Ekim)

1.Yangının Çıkma Nedenleri

2.Yangının Zararları

3.Yangınların Ormanlara Verdiği Zarar

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Sosyal Bilgiler Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Çocuk Hakları

Sözleşmesi

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

 

 Bu ünitede öz değerlendirme ve gözlem formları, öğrenci ürün dosyası, açık uçlu sorular,  performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılır.

 

[!] Atatürkçülükle İlgili Konular (3,6 -6)

[!] Doğrudan verilecek beceri: İletişim

[!] Doğrudan verilecek değer: Farklılıklara saygı

 

2.HAFTA

(22-16Eylül)3

 3. İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü tartışır.


3.HAFTA

(29 Eylül  – 03Ekim)3

 4.  Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü arasındaki bağlantıyı fark eder. :Sınıf - Okul içi etkinlik   : Okul dışı etkinlik  : İnceleme Gezisi  [!] : Uyarı  C: Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme    : Ölçme ve değerlendirme   : Ara disiplinlerle ilişkilendirme                          

( Parantez içindeki 1. rakam Sosyal Bilgiler kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)


 SÜRE

ÖĞRENME ALANI : BİREY VE TOPLUM 1.ÜNİTE :  İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ SÜRE:12 DERS SAATİ (16 EYLÜL- 11EKİM )

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

EKİM

4.HAFTA

(13-17 Ekim)3 5.  Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri çerçevesinde yorumlar.
6. Atatürk’ün iletişime verdiği öneme kanıtlar gösterir.

 

 “Gizlilik Kareleri” (Kitle iletişim özgürlüğü, özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığı kavramları, ilgili anayasa maddeleri çerçevesinde incelenir.) (5. kazanım)

 “Anadolu Ajansı” ( Anadolu Ajansı ve diğer kitle iletişim araçlarının Millî Mücadele sürecindeki önemi incelenir.) ( 3,6. kazanım)

 

 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Ahilik Kültürü Haftası

(8-12 Ekim)

1.  Ahilik Kültürünü  Tanıtma

2. Ahilik Kültürü Haftası anlam ve önemi.              

3. Ahilik Kültürü Haftası ekinlikleri.
 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Sosyal Bilgiler Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Çocuk Hakları

Sözleşmesi

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.


 

 Bu ünitede öz değerlendirme ve gözlem formları, öğrenci ürün dosyası, açık uçlu sorular,  performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılır.

 

[!] Atatürkçülükle İlgili Konular (3,6 -6)
[!] Özel hayatın gizliliği konusunda konut dokunulmazlığı da anlatılacaktır. (5. kazanım)

[!] Doğrudan verilecek beceri: İletişim

[!] Doğrudan verilecek değer: Farklılıklara saygı
 :Sınıf - Okul içi etkinlik   : Okul dışı etkinlik  : İnceleme Gezisi  [!] : Uyarı  C: Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme    : Ölçme ve değerlendirme   : Ara disiplinlerle ilişkilendirme                          

( Parantez içindeki 1. rakam Sosyal Bilgiler kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

 SÜRE

ÖĞRENME ALANI : İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER 2.ÜNİTE :  ÜLKEMİZDE NÜFUS SÜRE:12 DERS SAATİ (14 EKİM – 15 KASIM )

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

EKİM - KASIM

5.HAFTA

(20-24Ekim)

3

1.Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye’de nüfusun dağılışının neden ve sonuçlarını tartışır.

 

 “Nerelerde Yaşıyoruz?” (Nüfus dağılışını gösteren haritalar ve fotoğraflar incelenir.) (1.kazanım)

 “Ülkemizde Bir Gezi” (Harita ve verilerden yararlanılarak nüfus dağılışının neden ve sonuçları incelenir.) (1.kazanım)

 “Nüfus Sayımı Yapalım” (Nüfus sayımlarının yapılması ve değerlendirilmesine yönelik bir proje hazırlanır.) (2.kazanım)

 

 

 2. kazanım için Matematik dersi “Grafikler” alt öğrenme alanı (kazanım 3)

 Sağlık kültürü (2-5)

 İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi (3-2,3,5,24); (5-15)

 

Birleşmiş Milletler Günü (24 Ekim)

1. Birleşmiş Milletler Kurumunu Tanıtma

2. Birleşmiş Milletler Günü anlam ve önemi.

3. Birleşmiş Milletler Günü ekinlikleri.
Cumhuriyet Bayramı

( 29 Ekim)

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

 A. Yazılı Kaynaklar

1. Sosyal Bilgiler Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Çocuk Hakları

Sözleşmesi

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

 

 Bu ünitede öz değerlendirme ve gözlem formları, açık uçlu sorular,  projeler, performans ödevleri, kavram haritası; çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı vb. testler kullanılarak değerlendirme yapılır.

 

[!] Nüfus özellikleri içinde nüfus artışı, okuryazarlık oranı, çalışan nüfusun oranı, nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı, kır- kent nüfusu ve bunların cinsiyete göre dağılımı işlenecektir.

(2.kazanım)6.HAFTA

(27-31 Ekim-)3

2.Tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri yorumlar.

 

  1   2   3   4   5   6   7

Share ing jaringan sosial


Similar:

SÜre atatüRKÇÜLÜK, ara diSİPLİnler ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme

Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Kazanım Nesneleri sayar

AÇiklamalar eylüL – ekim hafta (20 eylüL – 24 eylüL) 3 saat

AÇiklamalar eylüL – ekim hafta (15 eylül- 19 eylüL) 3 saat

ÖĞrenme merkezleri(ÖĞrenme istasyonlari)

ÖĞrenme merkezleri(ÖĞrenme istasyonlari)

Pazarlama iletiŞİMİ ve müŞteri İLİŞKİleri Zİrvesi

Ardeşen birey dershanesi 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞretim yili

Ünite Planı Şablonu

ÜNİte 1 sosyal biLGİler öĞreniyorum

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home