*Tarih Yazıcılığının Evreleri


download 0.56 Mb.
jeneng*Tarih Yazıcılığının Evreleri
Kaca1/8
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Sastra > Dokumen
  1   2   3   4   5   6   7   8
9.SINIF TARİH DERS NOTLARI
Tarih Nedir?

Tarih, insan topluluklarının sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi, dini ilişkilerini, birbiriyle olan münasebetlerini, belgelere dayanarak, yer ve zaman göstererek inceleyen , olayların sebep ve sonuç ilişkilerini açıklayan bilim dalıdır.

*Tarihi Olayların Özelliği:

 • Belgelere dayanma

 • Yer-zaman ve sebep-sonuç ilişkisi.

 • Deney ve gözlem yapılamaz.

 • Tekrarlanamaz.

 • Olayın meydana geldiği ortam önemlidir.

 • Dünü anlatır, bugünü açıklar ve geleceğe ışık tutar.

 • Bir tarihi olay, diğer bir tarihi olayın sebepleri ya da sonuçları arasında yer alır.


*Tarih Biliminin Yöntemi:

 • Kaynakları araştırmak

(Yazılı - yazısız; 1. elden kaynaklar - 2. elden kaynaklar)

 • Kaynakları tasnif etmek

 • Tahlil etmek

 • Tenkit etmek

 • Terkip (sentezini) yapmak.


*Tarih Yazıcılığının Evreleri:

Kronik (Haberci) Tarihçilik: En ilkel şekli Anallardır.
Rivayetçi (Hikayeci) Tarihçilik: İlkçağ'da ortaya çıkmıştır. Hikâyeci tarihte olaylar olaylar hikaye yoluyla anlatır. Sebep-sonuç ilişkisi üzerinde durmaz. (Herodut, Taberi)
Öğretici (Prağmatik, faydacı) Tarihçilik: Tarihi olaylardan ders çıkarmayı amaçlayan anlatım türüdür.
Sosyal Tarihçilik: Öğretici tarihçiliğin hissi yönlerinden arındırılmış şekli.
Felsefi Tarihçilik: Değişik kültürleri inceleyerek biri birine etkileşimlerini inceler.
İlmi Tarihçilik: Neden-nasılcı tarihçilik. Materyalist, Kültürel, Pozitif (vs) Tarih çeşitleri....
*Kapsamına Göre:
-Genel Tarih: Geniş bir coğrafyadaki millet yada devletlerin tarihini inceler: Avrupa yada Asya Tarihi gibi...
-Özel Tarih: Bir milletin yada devletin tarihini inceler: Türk Tarihi, Artukoğulları Tarihi.. gibi

*Tarihin Tasnifi: Tarihin öğretimini ve araştırılmasını kolaylaştırmak için yapılır.
1- Zaman, 2- Mekan 3- Konu olmak üzere üç şekilde tasnif edilir.

Örnek: Zamana Göre: XVIII. yy. Osmanlı Islahatları.

Mekana Göre. Ankara Tarihi

Konuya Göre: Osmanlı Kültür Tarihi, Dinler Tarihi (vs).
*Tarih Bilimi zamana göre aşağıdaki şekilde tasnif edilir:

Tarih Öncesi Devirler:
(Prehistorik)

Taş Devri : Maden Devri

Kaba Taş Bakır Devri

Yontma Taş Tunç Devri

Cilalı Taş Demir Devri
*Tarih öncesinin devirlere ayrılması, kullanılan aletlere göre yapılmıştır.
Tarihi Devirler:

1.İlkçağ : Yazının icadı ile başlar - M.S. 376 da kavimler göçü ile sona erer.

2.Ortaçağ : M.S sonra 376 kavimle göçü ile başlar -1453 İstanbul’un fethi ile sona erer.

3.Yeniçağ :1453 İstanbul ‘un fethi ile başlar - 1789 Fransız İhtilali ile sona erer.

4.Yakınçağ : 1789 Fransız İhtilali ile başlar - günümüze kadar ulaşir.
*Çağ açıp - kapayan olayların ortak özelliği tüm dünyayı etkilemeleridir.

Tarihöncesi (Prehistorik) Devirler:
*Kaba Taş Devri: Henüz alet yok. Sivri cisimler kullanılır. Bitki kökleri, toplayıcılık ve avcılıkla beslenilir. Dönemin sonuna doğru üretim ekonomisine geçilmiştir.
*Yontma Taş Devri: Taşlar, çakmak taşı yontularak savunma amaçlı kullanılmıştır.

-Soğuklardan dolayı mağaralara ve ağaç kovuklarına çekilmişlerdir.

-Mağaralara hayvan resimleri çizmişlerdir.

-Dönemin sonlarına doğru ateş bulunmuştur.
*Cilalı Taş Devri: Buzullar kuzeye doğru çekilince insanlar mağaralardan çıkmışlardır.

-Çanak-çömlek kullanıldı. Toprak ve kilden kaplar yapıldı.

-Tarım yapıldı (arpa, buğday). Örgüler kullanıldı.

-Yerleşik hayata geçildi.

-Taş ve kerpiç kullanılmaya başlandı. Kamıştan kulübeler yapıldı.

-Dolmen ve Menhir denilen mezarlar yapıldı.

-Hayvanlar evcilleştirildi.

-İlk insan toplulukları oluştu.

-İlk üretim ile ticaret yapılmaya başlandı.
TARİHE YARDIMCI OLAN BİLİMLER:

1)- COĞRAFYA: Tarih olayın geçtiği YER'in fiziki ve beşeri özelliklerini coğrafyadan öğrenir.

2)- ARKEOLOJİ (Kazı Bilimi): Toprağın ve suyun altında kalmış olan tarihi eserleri ortaya çıkarır.

3)- KRONOLOJİ (Takvim Bilgisi): Tarihi olayların zamanlarını belirleyerek, meydana geliş sıralarını düzenler.

4)- PALEOGRAFYA: Eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır.

5)- EPİGRAFYA (Kitabeler Bilimi): Taş, mermer gibi sert cisimler üzerine yazılan yazıları inceler.

6)- SOSYOLOJİ (Toplum Bilimi): Sosyal olayları inceler.

7)- ANTROPOLOJİ: Toplumların ırk yapılarını inceler.

8)- FİLOLOJİ (Dil Bilimi): Dilleri ve diller arasındaki bağları inceler.

9)- ETNOGRAFYA: Örf,adet, gelenek ve görenekleri inceler.

10)- DİPLOMATİK: Günümüze kadar gelmiş olan resmi belgeleri, fermanları vb. inceler.

11)- HERALDİK (Mühür bilimi): Resmi belgelerdeki mühür, arma ve özel işaretleri inceler.

12)- NÜMİZMATİK (Paralar bilimi): Eski Paraları inceler. Bunlardan başka tarihe yardımcı bilimler arasına felsefe, istatistik, psikoloji, astronomi, Tıp, kimya gibi bir çok bilimi katabiliriz.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Share ing jaringan sosial


Similar:

* “Tarih yâ da Tarih Çağları ne zaman başlamıştır?” gibi bir soruya nasıl cevap verebiliriz?

SİRKÜler tarih : 16. 05. 2011

ÜNİte 1: tarih biLİMİne giRİŞ

Tarih anlatiminda yer ve zamanin önemi nediR?

Kariyer Memur kpss tarih Ders Notları

Ankara üNİversitesi, Dİl ve tarih-coğrafya faküLtesi

Ankara üNİversitesi Dİl ve tarih-coğrafya faküLtesi

9-a sinifi tarih-i dersi I. DÖnem II. Yazili sinav sorulari

TariH 2 hazirlayan : ariF Özbeyli osmanli siyasi tariHİ- I ( 1300-1600 )

Lİsesi 2014-2015 yili sinif tarih dersi DÖnem yazili (ortak sinav) sorularidir

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home