2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili atatürk ortaokulu fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani


download 0.56 Mb.
jeneng2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili atatürk ortaokulu fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani
Kaca1/9
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Sastra > Dokumen
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
2014–2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT

ÜNİTE I : VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER SINIF : 7 / A–B–C–D–E–F–G–H


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME

VE

DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

EYLÜL

3.HAFTA

4

1. Sindirim sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1 Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/ veya şema­ üzerinde gösterir

(FTTÇ–4)
1.2 Besinlerin vücuda yararlı hâle gelmesi için değişime uğraması gerektiğini tahmin eder.
1.3 Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini belirtir.
1.4 Enzimin kimyasal sindirimdeki işlevini açıklar.
1.5 Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevlerini ifade eder.


Ders Kitabı:

H Bulalım (s.14) (1.1)

H Midedeki Asitlerin Besinleri Etkisi (1.2, 1.3)
Öğretmen Kılavuz Kitabı:

H Karaciğeri İnceliyorum

(s. 31) (1.5)
Öğrenci Çalışma Kitabı:

H 1. Etkinlik: Besinler Nasıl Sindirilir? (1.2,1.3)

H 2. Etkinlik: Tablo Tamamlayalım (1.2, 1.3, 1.5)

H 3. Etkinlik: Soruları Cevaplandıralım (1.6)

H 4. Etkinlik: Mekanik mi, Kimyasal mı? (1.3, 1.4)

H 5. Etkinlik: Boşluk Doldurma (1.2 - 1.6)

H 6. Etkinlik: Doğru mu, Yanlış mı? Karar Ver, İlerle (1.2 - 1.7)

[!] Kimyasal madde muhafazası ve kullanımına dikkat edilmelidir.
 1.2,1.3 Kimyasal ve fiziksel (mekanik) sindirim tanımları verilir, kimyasal sindirim denklemlerine girilmez.
??? 1.3 Öğrenciler sindirimin sadece midede gerçekleştiğini düşünebilirler.
 1.4 Sindirimde görevli sindirim enzimlerinin isimleri verilmez.

C 1.1 5. sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesindeki Besinlerin Sindirimi ve Besin İçerikleri ve Görevleri konularıyla ilişkilendirilir.

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT

ÜNİTE I : VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER SINIF : 7 / A–B–C–D–E–F–G–H


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME

VE

DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

EYLÜL

4.HAFTA

4

1.6 Sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklardan kana geçişini açıklar.
1.7 Sindirim sistemi sağlığını olumlu- olumsuz etkileyecek etkenleri özetler ve tartışır.

(BSB–25, 27, 32)
2. Boşaltım sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;
2.1 Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir.

(FTTÇ–4)


Ders Kitabı:

H Araştıralım (s.16) (1.7)

H Araştıralım (s.18) (1.5)

H Bulalım (s.19) (2.1)
Öğretmen Kılavuz Kitabı:

H Boşaltım Sistemindeki Yapı ve Organların Vücudumuzdaki Yerleri

(s.34) (2.1) 1.6 Villüsün sindirimdeki önemi vurgulanır, yapısı anlatılmadan şekil olarak verilir.
[!] 1. 7 Sindirim sistemi sağlığını olumlu etkileyen etkenlerden lişi besinler, dengeli beslenme; olumsuz olarak etkileyen etkenlerden stres, dengesiz ve yetersiz beslenme vb. örnek olarak verilebilir.4 Kendimizi Değerlendirelim (Ders Kitabı–18)

` 1.7 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma” temel dil becerisi ile ilişkilendirilir.
C 2.1–2.2 5. sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi Zararlı Maddelerin Boşaltımı konusu ile ilişkilendirilir.ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT

ÜNİTE I : VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER SINIF : 7 / A–B–C–D–E–F–G–H


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME

VE

DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

EKİM

1.HAFTA

4

2.2 Boşaltım sisteminde böbreklerin görevini ve önemini açıklar.
2.3 Boşaltım sistemi sağlığının korunması için alınabilecek önlemlerin farkına varır.
2.4 Bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik gelişmelere örnekler verir.

(FTTÇ–5, 17, 29, 30, 32).Ders Kitabı:

H Böbreğin Yapısını İnceliyorum (2.2)

H Araştıralım (s.26) (2.4)
Öğretmen Kılavuz Kitabı:

H Misafirimiz Var (s.35)

H Hangi Organ? (s.36) (2.2)
Öğrenci Çalışma Kitabı:

H 7. Etkinlik: Eşleştirelim

(2.2)

H 8. Etkinlik: Böbrekteki Yapılar (2.2)

H 9. Etkinlik: Tablo Tamamlayalım (2.3)

H 10. Etkinlik: Paragraf Yazalım (2.1, 2.2)

H 11. Etkinlik: Bulmaca Çözelim (2)

 2.2 Nefronun boşaltımdaki önemi vurgulanır, yapısı anlatılmadan şekil olarak verilir.
[!] 2.2 Boşaltımda deri, akciğer ve karaciğerin görevleri de vurgulanır.
[!] 2.4 Böbrek yetmezliği, böbrek taşı, böbrek nakli, diyaliz, yüksek frekanslı ses dalgaları ve lazer gibi teşhis/tedavi yöntemleri vurgulanır.


4 Kendimizi Değerlendirelim (Ders Kitabı–22)

` 2.4 kazanımı, Sosyal Bilgiler dersi 6. sınıf “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı, “Elektronik Yüzyıl” ünitesi kazanım 3 ile ilişkilendirilir.


È Sağlık Kültürü Eğitimi (2.2;2.3-6)
È Sağlık Kültürü Eğitimi (2.6-1;2.7-2)

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT

ÜNİTE I : VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER SINIF : 7 / A–B–C–D–E–F–G–H


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME

VE

DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

EKİM

2.HAFTA

4

3. Denetleyici ve düzenleyici sistem ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1 Denetleyici ve düzenleyici sistemin vücudumuzdaki sistemlerin düzenli ve birbiriyle eş güdümlü çalışmasını sağladığını belirtir.
3.2 Sinir sisteminin bölümlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir.

(FTTÇ–4)
3.3 Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar.Ders Kitabı:

H İki Dakika (s.24) (3.1)

H Merkezî Sinir Sistemimizdeki Yapılar

(s.25)(3.2)
Öğretmen Kılavuz Kitabı:

H Mesajımız Var (3.2)

H Neden Olmuyor (s.42) (3.3)


[!] 3.1 Denetleyici ve düzenleyici sistemleri olumsuz etkileyen etmenler (uyuşturucu, alkol ve sigara) ile ilgili örnekler verilir.
 3.2 Sinir sisteminin bölümleri; merkezî (beyin, omurilik) ve çevresel sinir sistemi olarak verilir, yapılarına girilmez. Beynin bölümlerinden olan beyincik ve omurilik soğanının yapısına girilmeden görevleri verilir


ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT

ÜNİTE I : VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER SINIF : 7 / A–B–C–D–E–F–G–H


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME

VE

DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

EKİM

3.HAFTA

4

3.4 Refleksi gözlemleyecek bir deney tasarlar.

(BSB–16)
3.5 İç salgı bezlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar.

(FTTÇ–4)


Ders Kitabı:

H Bulalım (s.27) (3.4)

H Araştıralım (s.29) (3.5)

H Araştıralım (s.30) (3.5)

H Araştıralım (s.32) (3.5)

H Bulalım (s.30) (3.5)

H Bulalım (s.32) (3.5)
Öğretmen Kılavuz Kitabı

H Etki-Tepki (s.42) (3.4)

H Nerede Gerçekleşir (s.43) (3.3)

H Misafirimiz Var (s.44)

H Hormonların Önemi (s.45) (3.5)

H İç Salgı Bezleri ve Hormonlar (s.49) (3.5)

H İç Salgı Bezleri (3.5)
Öğrenci Çalışma Kitabı:

H 12. Etkinlik: Eşleştirme Yapalım (3.3)

H 13. Etkinlik: Tablo Tamamlayalım (3.4)

H 14. Etkinlik: Kim Daha Hızlı? (3.5)

H 15. Etkinlik: İç Salgı Bezleri (3.5)

H 16. Etkinlik: Eşleştirme Yapalım (3.5)

H 17. Etkinlik: Yapılandırılmış Grid

(3.5)

 3.5 İç salgı bezleri olarak hipofiz, pankreas, tiroit, böbrek üstü bezleri ve eşeysel bezler verilir, yapılarına girilmez. Erkek ve dişi salgı bezleri ayrı ayrı şekiller üzerinde verilir.
 3.5 Hormonlara örnek olarak günlük hayattan bilinen hormonlar (tiroksin, büyüme hormonu, insülin, glukagon, adrenalin vb.) verilir.


4 Kendimizi Değerlendirelim (Ders Kitabı–32)


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Share ing jaringan sosial


Similar:

2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili mehmet akif ersoy ortaokulu siniflar...

2016 – 2017 EĞİTİM ve ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2016 – 2017 EĞİTİM ve ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2016 – 2017. EĞİTİM-ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2012 2013 Eğitim- Öğretim Yılı Derinkuyu Cumhuriyet İlköğretim Okulu...

Kalaba anadolu lisesi 2012-2013 EĞİTİM ÖĞretim yili astronomi ve...

Fen ve teknoloji dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

Fen ve teknoloji dersi sinif üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plâNI

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home