2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili mehmet akif ersoy ortaokulu siniflar fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani


download 372.68 Kb.
jeneng2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili mehmet akif ersoy ortaokulu siniflar fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani
Kaca1/5
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Sastra > Dokumen
  1   2   3   4   5

2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU 7.SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI


ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT

ÜNİTE I : VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME

VE

DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

EYLÜL

5.HAFTA

4

Sindirim sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek açıklar.
1.1.2. Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini kavrar.

Sindirim Sistemi Yapı ve Organları

(1.1.1) (ADA)
Sindirim Sistemi Simülasyonu

(1.1.2) (ADA)


1.1.1. Sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklardan kana geçtiği vurgulanır.
1.1.2. a. Kimyasal ve fiziksel sindirimin tanımları verilir.

b. Kimyasal sindirim denklemlerine girilmez.

Ölçme ve değerlendirme için kavram haritaları, zihin haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT

ÜNİTE I : VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME

VE

DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

EKİM

1.HAFTA

4

1.1.3. Enzimlerin kimyasal sindirimdeki fonksiyonlarını araştırır ve sunar.
1.1.4. Sindirim sisteminin sağlığının korunması için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
1.2. Boşaltım sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;
1.2.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini açıklar.

Boşaltım Sistemi Yapı ve Organlarını Tanıyalım

(1.2.1) (ADA)


1.1.3. Sindirimde görevli sindirim enzimlerine değinilmez.
1.2.1. Böbreklerin boşaltım sistemindeki görev ve önemi vurgulanır fakat böbreğin ayrıntılı yapısı verilmez.

Ölçme ve değerlendirme için kavram haritaları, zihin haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT

ÜNİTE I : VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME

VE

DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

EKİM

2.HAFTA

4

1.2.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
1.2.2. Boşaltım sistemi sağlığının korunması için alınması gerekenleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
1.2.1. Böbreklerin boşaltım sistemindeki görev ve önemi vurgulanır fakat böbreğin ayrıntılı yapısı verilmez.
1.2.2. Böbrek nakli, böbrek yetmezliği, diyaliz, böbrek taşı vb. boşaltım sistemi sağlığını ilgilendiren konulara değinilir.

Ölçme ve değerlendirme için kavram haritaları, zihin haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT

ÜNİTE I : VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME

VE

DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

EKİM

3.HAFTA

4

1.3. Denetleyici ve düzenleyici sistemler ile ilgili olarak öğrenciler;
1.3.1. Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sistemi olarak sınıflandırarak model üzerinde gösterir ve görevlerini açıklar.
1.3.2. İç salgı bezlerinin vücuttaki yerlerini model üzerinde gösterir ve görevlerini açıklar.


Sinir Sistemini Tanıyalım

(1.3.1) (ADA)
Kim Daha Hızlı?

(1.3.1) (ADA)


1.3.1. Beyincik ve omurilik soğanının ayrıntılı yapısına girilmez.
1.3.2. a. İç salgı bezlerinin yapılarına girilmez.

b. Erkek ve dişi salgı bezleri ayrı şemalarda gösterilir.

Ölçme ve değerlendirme için kavram haritaları, zihin haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT

ÜNİTE I : VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME

VE

DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

EKİM

4.HAFTA

4

1.3.3. İç salgı bezlerinin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
1.3.4. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin vücudumuzdaki diğer sistemlerin düzenli ve eşgüdümlü çalışmasına olan etkisini tartışır.
1.4. Duyu organları ile ilgili olarak öğrenciler;
1.4.1. Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde gösterir ve açıklar.

1.4.1. Duyu organlarında bulunan özel almaçların uyarıları nasıl aldığı ve cevap verme süreci açıklanır.

Ölçme ve değerlendirme için kavram haritaları, zihin haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.
ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT

ÜNİTE I : VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME

VE

DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

KASIM

1.HAFTA

4

1.4.2. Koku alma ve tat alma duyuları arasındaki ilişkiyi, tasarladığı bir deneyle gösterir.
1.4.3. Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir.Tat Alabilir miyiz?

(1.4.2) (ADA)

Ölçme ve değerlendirme için kavram haritaları, zihin haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT

ÜNİTE I : VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME

VE

DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

KASIM

2.HAFTA

4

1.4.4. Duyu organlarının sağlığını korumak için alınması gereken tedbirleri tartışır.
1.4.5. Duyu organları ve sağlığı ile ilgili meslek gruplarını araştırır ve bu meslek gruplarının toplum açısından önemini tartışır.
1.5. Organ bağışı ve organ nakli ile ilgili olarak öğrenciler;
1.5.1. Organ bağışı ve organ naklinin toplumsal dayanışma açısından önemini kavrar.Ölçme ve değerlendirme için kavram haritaları, zihin haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.


  1   2   3   4   5

Share ing jaringan sosial


Similar:

2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili atatürk ortaokulu fen biLİmleri dersi...

2016 – 2017 EĞİTİM ve ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2016 – 2017 EĞİTİM ve ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2016 – 2017. EĞİTİM-ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2012 2013 Eğitim- Öğretim Yılı Derinkuyu Cumhuriyet İlköğretim Okulu...

Kalaba anadolu lisesi 2012-2013 EĞİTİM ÖĞretim yili astronomi ve...

Fen ve teknoloji dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

Fen ve teknoloji dersi sinif üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plâNI

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home