180 tanedir. 2-Kuzey yarımküredeki 90 tane paralel dairesine kuzey paralelleri


download 62.47 Kb.
jeneng180 tanedir. 2-Kuzey yarımküredeki 90 tane paralel dairesine kuzey paralelleri
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Geografi > Dokumen
ÜNİTE 2-YERYÜZÜNDE YAŞAM

DÜNYANIN ŞEKLİ

Dünya’nın kutuplardan basık ekvatordan şişkin kendine özgü şekline Geoid denir.
Parelel: Ekvatora paralel olarak dünya etrafında doğudan batıya uzanan çizgilere paralel denir.Özellikleri:

1-90 tane kuzey yarımkürede 90 tane de güney yarımkürede olmak üzere toplam 180 tanedir.

2-Kuzey yarımküredeki 90 tane paralel dairesine kuzey paralelleri, güney yarımküredeki 90 tane paralele güney paralelleri denir.

3-En uzun paralel dairesi Ekvator’dur.

4-Paralellerin uzunlukları Ekvator’dan kutuplara doğru azalır. 900­ Kuzey ve 900 Güney paraleli nokta şeklindedir.

5-Paraleller arasındaki uzaklık dünyanın her yerinde eşit olup 111 kilometredir.
Meridyenler İki kutup noktasını birleştirdiği düşünülen ve paralelleri dik olarak kesen yaylara meridyen denir.


Özellikleri:

1-Başlangıç meridyeni, İngiltere’de Londra yakınlarındaki Greenwich kasabasındaki aynı adla anılan gözlem evinden geçen meridyen yayı olarak kabul edilir.

2-Greenwich’in doğusunda 180, batısında da 180 olmak üzere toplam 360 tane meridyen yayı vardır. Doğusundakilere Doğu meridyenleri, batısındakilere batı meridyenleri denir.

3-Meridyenlerin boyları birbirine eşittir.

4-Meridyenlerin aralarındaki mesafe ekvatordan kutuplara doğru azalır. Meridyenler kutuplarda birleşir.

5-Meridyenlerin dereceleri başlangıç meridyeninden doğuya ve batıya doğru gittikçe artar.

6-Meridyenlerin birbirinden en uzak oldukları yer Ekvator üzeridir. Burada iki paralel arası 111 km’dir.
KITALAR ve OKYANUSLAR

Dünya yüzeyinin % 71’i Okyanus ve denizlerle, %29’u karalarla kaplıdır.

Kıta: Kendine bağlı olan adalarla, etrafı denizlerle ve okyanuslarla çevrili olan büyük kara parçalarına kıta denir.

1-Asya

2-Avrupa

3-Afrika

4-Kuzey Amerika

5-Güney Amerika

6-Okyanusya (Avustralya)

7-Antarktika

Okyanus: Kıtalar arasındaki büyük çukurlarda kalan geniş ve derin su kütlelerine Okyanus denir.

1-Büyük Okyanus (Pasifik)

2-Atlas Okyanusu

3-Hint Okyanusu
Coğrafi Konum: Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir. Coğrafi konum ikiye ayrılır.

1-Matematik konum

2-Özel Konum

1-Matematik Konum: Bir ülkenin enlem ve boylamlarla ifadesidir

Türkiye’nin Matematik Konumu: 36o-42o kuzey enlemleri, 26o-45o doğu boylamları arasında yer alır.Türkiye’nin Matematik Konumunun Sonuçları;

1- Güneyden kuzeye doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı küçülür ve sıcaklık azalır.

2- Kuzeyden esen rüzgârlar soğuktur ve sıcaklığı düşürür, güneyden esen rüzgârlar ise sıcaktır ve sıcaklığı artırır.

3- Güneyden kuzeye doğru gidildikçe deniz suyu tuzluluğu azalır.

4- Türkiye Orta Kuşakta yer almasından dolayı dört mevsim belirgin olarak yaşanır.

2- Özel Konum: Bir ülkenin bulunduğu kıta, komşu ülkeleri, çevresindeki denizler, ticaret yollarına göre durumunu açıklar.

Türkiye'nin Özel Konumu Ve Sonuçları

1-Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan güçlü bir devlettir.

2-Batısında sanayileşmiş Avrupa ülkeleri güneydoğusunda petrol zengini Ortadoğu ülkeleri bulunur.

3-Üç tarafı denizlerle çevrili, yer şekilleri bakımından zengin iki yarım adadan oluşur.

4- İstanbul ve Çanakkale Boğazları’na sahiptir.

5- Zengin maden çeşidi ve su kaynakları, 70 milyonun üzerindeki genç nüfusu ve gelişmekte olan bir ülkedir.

HARİTA BİLGİSİ

Harita: Yeryüzünün tamamının veya belli bir bölümünün belirli oranda küçültülerek bir düzleme çizilmiş halidir.

Lejand: Haritalarda kullanılan sembol ve işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren tablodur.

Ölçek: Haritadaki küçültme oranına ölçek denir. Ölçek, harita uzunluğu ile gerçek uzunluğun birbi­rine oranıdır.

Not: Küçültme oranı arttıkça görünen alan genişler, ayrıntı azalır.

Küçültme oranı azaldıkça görünen alan daralır, ayrıntı artar.
Bir haritanın ölçeği iki şekilde göste­rilir.

1-Kesir ölçek

2-Çizgi ölçek
1-Kesir Ölçek: Haritalarda uygulanan küçültme oranı ke­sirle ifade edilir. Kesir ölçekte pay daima 1 ile gösterilir. 1/100 000, 1/2 000 000 gibi paydadaki sayı, çizimin ne kadar küçültüldüğünü ifade eder.

Kesir ölçeklerde, ölçek ile ölçek paydası arasında ters orantı vardır. Ölçeğin paydası bü­yüdükçe ölçek küçülür, ölçek paydası küçüldükçe ölçek büyür.
2-Çizgi Ölçek: Küçültme oranının çizgi şeklinde gösteril­diği ölçeklerdir. Eşit aralıklara bölünmüş olan çiz­gi üzerinde, aralıkların gerçekte ne kadar uzaklı­ğa eşit olduğu belirtilir.
20

0

20

40

60

80 km

1cm


Yukarıda verilen ölçekte, haritadaki 1 cm'lik uzunluk, arazide 2 000 000 cm'yi yani 20 km'yi göstermektedir.

Haritalarda genellikle çizgi ve kesir ölçek birlikte kullanılır. Çizgi ölçek, kesir ölçeğe göre daha kullanışlıdır.
DÖRT MEVSİM TÜRKİYE:

İklim: Bir yerde uzun süre büyük değişiklik göstermeyen hava.

Hava Durumu: Kısa süreli iklim değişiklikleridir.
Ülkemizde 3 çeşit iklim görülür. Bunlar:

1-Karadeniz iklimi

2-Akdeniz iklimi

3-Karasal iklim
1-Karadeniz İklimi:

* Yazlar serin, kışlar ılık, her mevsim yağışlıdır.

* Dağların Karadeniz’e bakan yamaçlarında yağış fazladır.

* En fazla yağışı sonbaharda, en az yağışı ilkbaharda alır.

* Nem oranının yüksek olmasından dolayı yıllık sıcaklık farkı fazla değildir.

* Karadeniz kıyıları ile Marmara Bölgesi’nin Karadeniz’e yakın yerlerinde görülür.

* Bitki örtüsü ormandır.

* Yetiştirilen tarım ürünleri; çay, fındık, mısır, tütün, soya fasulyesi, keten, kenevir

2-Akdeniz İklimi:

* Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.

* En fazla yağışı kışın, en az yağışı yazın alır.

* Don olaylarına ve kar yağışlarına nadiren rastlanır. Güneşlenme süresi fazladır.

* Yıllık (yaz-kış) ve günlük gece-gündüz) sıcaklık farkı fazladır.

* Seracılık yaygın olarak yapılır. Nedeni; güneşli gün sayısının fazla olması ve kışların ılık geçmesidir.

* Akdeniz ve Ege kıyılarıyla, Marmara Bölgesi’nin güney kısmında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin batısında görülür.

* Bitki Örtüsü makidir. Makiler, yaz kuraklığına dayanıklı olan ve bütün yıl yeşil kalabilen çalı ve kısa boylu ağaçlardır.

* Yetiştirilen tarım ürünleri; turunçgiller (limon, portakal, greyfurt), muz, zeytin, susam, pamuk, üzüm, incir, tütün,
3-Karasal İklim:

* Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk, kar yağışlı ve uzun sürer.

* En fazla yağışı ilkbaharda, en az yağışı yazın alır.

* Yıllık (yaz-kış) ve günlük (gece-gündüz) sıcaklık farkları çok fazla, yağışlar azdır.

* İç Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülür.

* Bitki örtüsü bozkır (step)’dır. Bozkırlar, ilkbahar yağmurlarıyla büyüyüp yeşeren, yaz sıcaklığının başlamasıyla sararıp kuruyan bitki örtüsüdür.

* Yetiştirilen tarım ürünleri; buğday, arpa, çavdar, pirinç, baklagiller (mercimek, nohut), tütün, pamuk, üzüm, Antep Fıstığı
İklimi Etkileyen Etmenler:

1-Enlem: Dünya’nın şeklinden dolayı Ekvator’dan kutuplara gidildikçe sıcaklık düşer.

2-Yükselti: Yükseklik arttıkça sıcaklık azalır. Türkiye’de batıdan doğuya gidildikçe yükselti artar, sıcaklık azalır.

3-Dağların Uzanışı: Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında dağlar denize paralel uzanır, bu nedenle deniz etkisi iç kısımlara kadar giremez, kıyılar bol yağış alır. Ege kıyılarında dağlar denize dik uzandığından deniz etkisi iç kısımlara kadar sokulabilir.

4-Yer şekilleri: Dağlar, ovalar, denizler, göller vb.

5-Denizellik-Karasallık: Denize kıyısı olan yerlerde iklim ılıman, deniz etkisi görülmeyen yerlerde karasal iklim görülür.

5-Rüzgârlar: Türkiye’de kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürürken, güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı arttırır.

6-Bakı: Dağların güneye bakan yamaçlarının daha sıcak olması bakı faktörüdür.
Deniz Meltemi: Yazın denizler karalardan daha serindir. Denizden karaya doğru esen rüzgârlar serin eser.
Kara Meltemi: Kışın karalar denizlerden daha serindir. Karadan denizlere doğru esen rüzgârlar serin eser.
İklimin Etkileri

İnsanların yeryüzüne dağılışlarını, ekonomik faaliyetlerini, yiyecek ve giyeceklerini, fizyolojik gelişimlerini, kültürünü, endüstrinin dağılışını, konut tipini ve malzemesini, ulaşımı, tarımı, turizmi, toprak oluşumunu, göl ve akarsuları, hayvan türlerini, erozyonu, bitki örtüsünü etkiler.
Değişik Yerler Farklı Yaşamlar:

İnsanlar yaşadığı çevrenin iklimi, bitki örtüsü oradaki yaşamı etkiler. İnsanlar oradaki iklime göre giyinir. Oradaki bitkilere göre ticareti gelişir.
Dünya Üzerinde Görülen İklim Türleri

1- Çöl İklimi: Çöllerde yağış çok azdır, bazı yıllarda hiç yağış görülmez. Tarım ve diğer ekonomik faaliyetler yapılamaz. Taban suyunun yüksek olduğu vahalarda yerleşim alanları vardır

2- Ekvator İklimi: Yıl boyu yaz mevsimi yaşanır ve yüksek sıcaklıklar görülür (Ekvator yıl boyu güneş ışınlarını geniş açı ile alır). Isınma sorunları yoktur, insanlar ince elbiseler giyerler. Yüksek sıcaklık isteyen kahve, muz, kakao gibi ürünler yetiştirilir. Yerleşim alanı olarak yüksek yerler tercih edilir.

3- Kutup İklimi: Yıl boyu sıcaklık çok düşüktür (kutuplar güneş ışınlarını yıl boyu dar açı ile alır). Buralarda daha az insan yaşar. İnsanlar çok kalın giysiler giyerler. Yıl boyu karla kaplı olduğundan Güney Kutbu’nda yerleşik hayat yoktur. Tarım yapılamaz. Balıkçılık temel geçim kaynağıdır.

4- Muson İklimi: Yaz mevsimi sürekli yağışlıdır. Muson Asyası yoğun nüfuslu yerlerdendir. Bölge halkının temel geçim kaynağı pirinçtir. Yağışlar zaman zaman sel felaketine yol açar. Bu da can ve mal kaybına neden olur.
TARİH ÖNCESİ DEVİRLER

Yazının keşfinden önceki devirlerdir.

A-TAŞ DEVRİ

1-Kaba Taş(Eski) Devri: En uzun dönemdir. Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşılmıştır.

2-Yontma Taş Devri: Taştan ve kemikten silahlar yapılmıştır. Mağara ve ağaç kovuklarında yaşamışlardır. Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşılmıştır. Ateş bulunmuştur. Mağara duvarlarına yapılan resimler ilk sanatsal faaliyetlerdir.*Bu dönemi aydınlatan Anadolu’daki merkezler Antalya’daki Karain ve Beldibi mağaralarıdır.

3-Cilalı Taş Devri:İlk kez tarımsal üretim başlamış buna bağlı olarak yerleşik yaşam başlamış köy ve kasabalar kurulmuştur.Üretimle birlikte iş bölümü doğmuş ihtiyaç fazlası ürün takas edilmiş ve ticaret başlamıştır.Dokumacılık başlamış,pişirilmiş topraktan eşyalar yapılmıştır.* Bu dönemi aydınlatan Anadolu’daki merkezler Diyarbakır (Çayönü) ,Burdur (Hacılar) ve Konya (Çatalhöyük) dır.

B-MADEN DEVRİ

1-Bakır Devri: Bol bulunması ve kolay işlenmesi yüzünden ilk kullanılan maden bakırdır.

2-Tunç Devri: Bakıra göre daha dayanıklı olduğu için tunç (Bakır+Kalay) kullanıldı.

3-Demir Devri: Bu dönemi aydınlatan Anadolu’daki merkezler Yozgat (Alişar), Çorum (Alacahöyük), Çanakkale (Truva), Kayseri (Kültepe) ve Van (Tilkitepe) dır.

*Tarih Öncesi dönemler kullanılan eşyalarla isimlendirilmiştir. Tarih Sonrası çağlar ise insanlığı etkileyen olaylarla isimlendirilmiştir.

*Coğrafya ve iklim şartlarının farklılığı nedeniyle tarih öncesi dönemlerin başlama ve bitiş zamanları bölgelere göre farklılık göstermiştir. Örneğin Anadolu Maden Devrini yaşarken Avrupa Cilalı Taş Devrini yaşamaktaydı.

* Tarih Öncesi dönemleri bütün toplumlar aynı sırayla yaşamamışlardır. Örneğin Kaba Taş Devrini yaşayan bir toplum göç yada savaş sonucu Demir Devrine geçiş yapabilir.

*Uygarlıklar birbirinden savaş, göç ve ticaretle etkilenmişlerdir.

TARİH ÇAĞLARI

1-İlk Çağ: M.Ö. 3500(veya 3200) de Sümerlerin yazıyı bulmasıyla başlar 375 de Kavimler Göçü ile (Avrupalılara göre de 476 Batı Roma’nın yıkılışı) sona erer.

2-Orta Çağ: 375 den İstanbul’un fethine (1453) kadar sürer.

3-Yeni Çağ:1453 den Fransız İhtilaline (1789) kadar

4-Yakın Çağ:1789’dan günümüze kadar sürer.

Geçmişten Günümüze Yerleşme:

- İlk insanlar mağaralarda yada ağaç kovuklarında barınıyordu. Genellikle avcılık ve toplayıcılıkla yaşıyorlardı. Erkeklere avlanırken kadınlar tohum ve benzeri şeyler topluyordu.

- İlk insanlar tohumların yetiştiğini görünce tarım başladı. Tarımın başlaması ile insanlar yerleşik hayata geçmeye başladılar. Tarım arazilerinin çevresine ilk yerleşim yerlerini kurmaya başladılar. Böylece ilk köyler oluştu. Bu köyler genelde yüksek yerlere kuruluyor ve çevresi çitlerle kapanıyordu.

- Zamanla insanlar daha çoğaldıkça bu kez aralarında sorunlar çıkınca kendilerini yönetecek kişiler seçmek zorunda kaldı ve böylece ilk devletler kurulmaya başladı.

- İnsanlar önceleri kilden çanak çömlek kullanıyorlardı. Çatal ve kaşıkları kemiktendi. İnsanlar ateşi bulunca bu çömleklerini pişirerek daha sağlam yaptılar. Daha sonra insanlar madenleri işlemeyi öğrendi. (Önce bakır, sonra demir, sonra tunç gibi madenler).

- Zamanla büyük şehirler ve devletler kuruldu. Ve şehirler arasında ürettikleri ürünler sayesinde ticaret başladı.

- Beraber yaşayınca toplum kurallarını düzenleyecek kanunlar hazırladılar.

- Şehirler yada küçük ülkeler arasında savaşlar başladı. Şehirleri ve küçük devletleri egemenliği altına alan toplumlar büyüdü. Böylece büyük “Merkezi Krallıklar” kuruldu.
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ:

Üzerinde yaşadığımız Anadolu’da bizden önce bir çok uygarlıklar yaşadı. Anadolu’nun bir çok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmasında iklimin elverişli olması, verimli topraklara sahip olması ve önemli ticaret yollarının bulunması etkili olmuştur. Günümüzde onlara ait eserler bulunmakta ve müzelerde sergilenmektedir.

- Anadolu’da kurulan ilk uygarlıklar (medeniyetler):

1- Hititler: Başkenti Hattuşa’dır (Hattuşaş). Hattuşa bugün ilimiz olan Çorum sınırları içinde yer alır.

-Kral aynı zamanda baş rahip,baş komutan ve baş yargıçtı.

-Hitit kanunları gelişmiş ve insancıldı. Ölüm cezası çok azdı.Tazminat yaygındı.

-Kabartmacılıkta ileri gittiler.(İvriz ve Yazılıkaya kabartmaları)

- Hitit krallarının yanında “Tavanna” denilen kraliçelerde yönetimde söz sahibi idi. Buda Hitilerde kadına önem verildiğini gösterir.

-Hititlerin devlet işlerinin görüşüldüğü meclise “Pankuş” adı verilirdi. Pankuş kral ve kraliçeyi yargılayabilirdi. Bu da kralın yetkilerinin sınırsız olmadığını gösterir.

-Hititliler çivi yazısı ve Mısırlıların kullandığı Hiyeroglif(resim yazısı) yazısını kullandı.(Yazıyı Asurlu tüccarlardan öğrendiler)

- Hititliler “Anal” adı verilen yıllıkları yazdılar. Bu Analları tanrıya hesap vermek için yazıyorlardı. Bu nedenle yalan yazmadıkları için Anallar ilk gerçek tarih yazıcılığı sayılmaktadır.

-Dünyanın ilk yazılı antlaşması olan “Kadeş Antlaşması” Hitiler ile Mısırlılar arasında yapıldı.(MÖ 1280)

- Hititler at yetiştiriciliği yaptı. Küçük ve büyükbaş hayvancılık yaptılar. Maden işlemeciliği yaptılar.

-Dinleri çok tanrılı idi.

-Savaş arabaları savaşlarda büyük üstünlük sağlardı. Frigler tarafından yıkıldılar.

2- Frigler: -Başkenti Gordion şehridir. Bugün Ankara’nın ilçesi olan Polatlıdadır.

- Frigler tarıma büyük önem verdiler. En önemli geçim kaynakları tarımdı. Bu nedenle saban kırana ölüm cezasına kadar ceza veriyorlardı. Bunun nedeni Geçimin tarıma dayalı olması. Dinleri çok tanrılı idi. En büyük tanrıları bereket tanrıçası Kibele idi.(*Bu durum ekonomik uğraşıların hukuki ve dini yapıyı şekillendirdiğini gösterir.

- Çivi yazısı kullandılar.

- Kral Midas ünlü bir kralıdır. Tarihte eşek kulaklı Midas olarak yerini almıştır.

- Friglerin dokuduğu kilimlere “Tapates” adı verilirdi.

- Hayvanların konuşturulduğu “fabl” hikayeleri yazmışlardır.

-Krallarını ve soyluları Tümülüs denen mezarlara gömmüşlerdir.

-Bu devleti Kimmerler yıkmıştır.

3- Lidyalılar:- Başkentleri “Sard” şehridir. Bugün Manisa’nın Salihli ilçesindedir.

- Lidyalıların en önemli özelliği parayı bulmalarıdır.(Ticaretle uğraştıkları için)Paranın bulunmasıyla ticaret gelişmiş ve hızlanmıştır.

- Ticaret yapmak için “Kral Yolu” adı verilen ticaret yolunu kurdular.

- Süs eşyası ve parfüm ticareti yaptılar.

- Çivi yazısı kullandılar.

-Orduları paralı askerlerden oluştuğu için fazla uzun ömürlü olmadılar.

4- İyonlar:- İyonlar şehir devletleri halinde yaşadığı için belli bir başkentleri yoktur. Efes, Milet, Foça, İzmir önemli şehirleri idi.

- İyonyalılar özgür düşünceye ve bilime önem vermişler. Bu nedenle bir çok bilim adamı yetiştirmiştir.

-Tıpta Hipokrat, tarihte Herodot, felsefe'de Diyojen, matematikte Pisagor, Thales gibi bilim adamları yetişmiştir.

- Deniz ticareti yapmışlar ve başka ülkelere koloniler kurmuşlardır. Yerleştikleri kolonileri sahiplenmişlerdir.

* Koloni: Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke.

- İyonyalılar Fenike alfabesini kullanmışlardır.

- Bugünkü Avrupa uygarlığının temelinin oluşmasını sağlamışlardır.

-Tanrıları insan şeklindeydi.

5- Urartular: Başkenti Tuşpa’dır. Bugün Van ili sınırları içinde yer alır.

- Taş ve maden işlemeciliğinde gelişmişlerdir.

- Tarımı geliştirmek için barajlar, göletler kurdular. Su kanalları açarak sulama yapmışlardır.

-Çivi yazısı kullanmışlardır.

- Oda şeklinde kaya mezarları yapmışlardır. Ölümden sonra yaşama inandıkları için mezarlarına insanların günlük kullandığı eşyaları konmuştur. Dinleri çok tanrılı idi(Hititlerden etkilenme)
MEZOPOTAMYA

1-Sümerler: Mezopotamya (Fırat-Dicle arası) uygarlığını başlattılar. Şehir devletleri halinde yaşadılar. Bu şehirleri Ensi veya Patesi denilen rahip krallar yönetiyordu.

- Kral aynı zamanda baş rahip, baş komutan ve baş yargıçtı. Kraldan sonra en yetkili kişi kraliçedir.

-Zengin oldukları için orduya önem verdiler.

-İnançlarından dolayı matematik, astronomi ve geometri ile ilgilenmişlerdir.

-Düzenli bir sulama sistemi yapmışlar tarıma önem vermişlerdir

-İlk yazıyı ve tekerleği buldular.

-Evlerini kil tuğlalardan yaptılar.(Orman olmadığından)

-Tufan ve Gılgamış destanları meşhurdur.

-Dinleri çok tanrılı idi. Tapınaklarına Ziggurat denirdi.

-Urgakina ilk kanunları yapmıştır.

2-Asurlar: Yukarı Mezopotamya’da kurulmuştur. Başkentleri Ninova’dır. Ticaretle uğraşmışlar, Sümerlerden öğrendikleri yazıyı Anadolu’ya getirmişler ve Anadolu’da tarih çağlarını başlatmışlardır. İlk kütüphaneyi ve arşivi yaptılar. Dinleri çok tanrılı idi. Geliştirdikleri ağırlık ve uzunluk ölçülerini daha sonra Yunanlılar ve Romalılar kullanmışlardır.

3-Babiller: Mezopotamya’da kurulmuştur. En tanınmış hükümdarı Hammurabi’dir. Çok sert kanunlar yapmıştır.

-Dinleri çok tanrılı idi. Tapınaklarına Ziggurat denirdi.

-Astronomi ile ilgilenmişler, güneş ve ay tutulmalarını kaydetmişlerdir. Sümerlerden etkilenmişler, bir çok alanda onları geçmişlerdir.

-Babilin asma bahçeleri meşhurdur.Share ing jaringan sosial


Similar:

Onsekiz tane tek heceli fiil

Rotates clockwise because of a 180° axis tilt!

Ayna, insan?n kendisini gцrmesi iзin kulland??? cam veya maden levhad?r....

Bey Editorial Iberia, S. A. – Miniaren, 180 – Barcelona, 1958
«correspondencias» existentes entre la experiencia astrológica y la experiencia poética. Condenar un conocimiento sólo porque escapa...

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home