COĞrafyanin konusu ve BÖLÜmleri


download 16.8 Kb.
jenengCOĞrafyanin konusu ve BÖLÜmleri
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Ekonomi > Dokumen
DERS PLANI


Dersin Adı

COĞRAFYA

Sınıf

9

Ünite

GİRİŞ

Konu

COĞRAFYANIN KONUSU ve BÖLÜMLERİ

Süre

80 dk. (2 Ders Saati)

Öğrenci Kazanımları;

Hedef ve Davranışlar.

Coğrafya Biliminin konusu ve özelliklerini kavrayabilme.

Coğrafyanın Bölümleri ve özelliklerini kavrayabilme.

Ünite Kavramları ve Sembolleri;

Taş Küre, Su Küre, Hava Küre, Nedensellik, Dağılış, Meteoroloji, Jeoloji, Beşeri..

Öğretme-Öğrenme,

Yöntem ve Teknikleri:

Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Not Tutma, Test Çözme, Özet ve Tekrar, ÖSS Testleri.

Kaynak.Araç ve Gereçler:

Ders Kitabı, Harita, ÖSS Hazırlık Kitapları ve Testleri,

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Sözel-Dilsel:

- Öğretmen tarafından derste öğrenilecek konuların tahtaya yazılarak, neyin niçin öğrenileceği hakkında ön bilgi verilmesi.

- Konuyla ilgili kavramların açıklanması.

- Harita üzerinde açıklamalar yapılması.

- Konunun Öğretmen tarafından özetlenmesi ve açıklamalar yapılması.

- Öğrencilere konuyla ilgili sorular yöneltilmesi, verilen cevapların değerlendirilerek yanlış bilgi ve anlamaların düzeltilmesi.

- Konuyla ilgili bilgilerin tartışılması ve değerlendirilmesi.

- Anlaşılamayan noktaların tekrar açıklanması.

- Harita ve sözlük bilgisinin değerlendirilmesi.

- Konuyla ilgili örnek test ve soruların değerlendirilmesi.

Doğacı:

Sosyal-Kişiler Arası:

Mantıksal:

İçsel-Bireysel:

Görsel-Uzaysal:

Bedensel:

ÖZET:

Coğrafyanın temel konusu yeryüzüdür. İnsanlar ve diğer canlılar yeryüzü dediğimiz doğal çevrede yaşarlar. Coğrafya bu doğal çevrede meydana gelen olayları, bunların neden ve sonuçlarını, doğal olaylarla canlılar arasındaki karşılıklı ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Coğrafya biliminin üç ana ilkesi; 1-Nedensellik, 2- Dağılış, 3-Karşılıklı ilgi ilkesidir. Coğrafyanın yardımcı bilim dalları; Astronomi, Jeoloji, Meteoroloji, Jeofizik, Hidroloji, Kartografya, Zooloji, Botanik, Antropoloji, Etnoloji, Sosyoloji, Demografi, Tarih, Jeopolitik, İktisat, İstatistik’tir. Coğrafya incelediği konulara göre iki bölüme ayrılır; 1-Genel Coğrafya, (Fiziki,Beşeri,Ekonomik) 2-Yerel Coğrafya (Bölge,Ülke,Kıt’a).

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME:


- Coğrafya Bilimini tanımlayınız.

- Coğrafya Biliminin temel konularını sıralayınız.

- Coğrafyanın yardımcı bilimlerini söyleyiniz.

- Coğrafyanın Bölümlerini söyleyiniz.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi:

Türk Dili ve Edebiyatı dersiyle ilgili Sözlük bilgisi.


Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar:
Share ing jaringan sosial


Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home