Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 1998. gada 16. jūnija noteikumu Nr. 222


download 3.07 Mb.
jenengIzdots saskaņā ar Ministru kabineta 1998. gada 16. jūnija noteikumu Nr. 222
Kaca1/60
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Ekonomi > Dokumen
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60


Publicēts laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr. 299/304 21.10.1998

LATVIJAS REPUBLIKAS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA

RĪKOJUMS

Rīgā

09.10.1998 Nr. 246

Par profesiju klasifikatora apstiprināšanu

__________________________________________________________

Grozījumi: LM 09.11.1998. rīkojums nr.275

LM 04.06.1999. rīkojums nr.167 (L.V., 10.jūn., nr.190)

LM 17.11.1999. rīkojums nr.367 (L.V., 23.nov., nr.386/387)

LM 06.06.2000. rīkojums nr.170 (L.V., 14.jūn., nr.223/225)

LM 30.11.2000. rīkojums nr.328 (L.V., 6.dec., nr.440/441)

LM 06.06.2001. rīkojums nr.154 (L.V., 12.jūn., nr.90)

__________________________________________________________________________

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 16. jūnija noteikumu Nr.222

"Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu"


9.6.apakšpunktu

Apstiprināt Profesiju klasifikatoru (pielikums) un noteikt,

ka tas stājas spēkā ar 1998.gada 10.oktobri.

Labklājības ministrs V. Makarovs

__________________________________________________________________________

Apstiprināts

ar Labklājības ministrijas

1998.gada 9.oktobra

rīkojumu Nr.246

(Labklājības ministrijas 2000.gada 30.novembra

rīkojuma Nr.328 redakcijā, ar grozījumiem,

kas izdarīti ar LM 06.06.2001. rīkojumu nr.154)

PROFESIJU KLASIFIKATORS


Izstrādāts saskaņā ar International Standard Classification of Occupations (ISCO), ILO, 1988

ANOTĀCIJA


Profesiju klasifikators ir valsts vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas sastāvdaļa.

Tas izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 1998.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.222 “Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu”.

Klasifikators izstrādāts Latvijas Darba zinātniskās pētniecības institūtā. Tas izskatīts Latvijas Zinātņu Akadēmijas Latviešu valodas institūta Terminoloģijas nodaļā.

Valsts un pašvaldību institūciju, kā arī uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un citu juridisko personu (neatkarīgi no to īpašuma un uzņēmējdarbības veida) priekšlikumi par klasifikatora aktualizēšanu nosūtāmi Labklājības ministrijai, Adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1331.

SATURS


Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 16. jūnija noteikumu Nr.222 1

"Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu" 1

PROFESIJU KLASIFIKATORS 1

SATURS 2

IEVADS 3

PAMATMĒRĶI 4

PAMATJĒDZIENI 4

KLASIFIKATORA STRUKTŪRA 5

KODU STRUKTŪRA 6

KLASIFIKATORA LIETOŠANA 6

KLASIFIKATORA AKTUALIZĀCIJA 8

PROFESIJU SARAKSTS
ALFABĒTA SECĪBĀ 9

KLASIFIKATORA GRUPU NOSAUKUMI UN TO 81

STARPTAUTISKIE KODI 81

PIRMĀ PAMATGRUPA 81

LIKUMDEVĒJI, VALSTS VECĀKĀS AMATPERSONAS, VADĪTĀJI 81

OTRĀ PAMATGRUPA 83

VECĀKIE SPECIĀLISTI 83

TREŠĀ PAMATGRUPA 85

SPECIĀLISTI 85

CETURTĀ PAMATGRUPA 87

KALPOTĀJI 87

PIEKTĀ PAMATGRUPA 88

PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI 88

SESTĀ PAMATGRUPA 88

KVALIFICĒTI LAUKSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI 88

SEPTĪTĀ PAMATGRUPA 89

KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI 89

ASTOTĀ PAMATGRUPA 91

IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI 91

DEVĪTĀ PAMATGRUPA 93

VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS 93

PIRMĀ PAMATGRUPA 94

LIKUMDEVĒJI, VALSTS VECĀKĀS AMATPERSONAS, VADĪTĀJI 94

PIRMĀ PAMATGRUPA 95

LIKUMDEVĒJI, VALSTS VECĀKĀS AMATPERSONAS, VADĪTĀJI 95

VISPĀRĒJIE VADĪTĀJI TRANSPORTĀ, SAKAROS UN NOLIKTAVĀS 119

OTRĀ PAMATGRUPA 121

VECĀKIE SPECIĀLISTI 121

OTRĀ PAMATGRUPA 123

VECĀKIE SPECIĀLISTI 123

TREŠĀ PAMATGRUPA 170

SPECIĀLISTI 170

TREŠĀ PAMATGRUPA 173

SPECIĀLISTI 173

CETURTĀ PAMATGRUPA 224

KALPOTĀJI 224

CETURTĀ PAMATGRUPA 225

KALPOTĀJI 225

PIEKTĀ PAMATGRUPA 238

PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI 238

PIEKTĀ PAMATGRUPA 239

PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI 239

SESTĀ PAMATGRUPA 253

KVALIFICĒTI LAUKSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI 253

SESTĀ PAMATGRUPA 254

KVALIFICĒTI LAUKSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI 254

SEPTĪTĀ PAMATGRUPA 264

KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI 264

SEPTĪTĀ PAMATGRUPA 266

KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI 266

ASTOTĀ PAMATGRUPA 303

IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI 303

ASTOTĀ PAMATGRUPA 305

IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI 305

DEVĪTĀ PAMATGRUPA 341

VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS 341

TĀM RADNIECĪGU NOZARU VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS 342

DEVĪTĀ PAMATGRUPA 342

VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS 342

PROFESIJU SARAKSTS KODU AUGOŠĀ SECĪBĀ 355


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60

Share ing jaringan sosial


Similar:

From Fri Jan 30 19: 43: 58 1998

Jože Muhovič: Vizualizacija, znanost in znanje, Anthropos 1998\1-3

A. Maxim Coppage (1915 1998), Founder Edson L. Barlow, Editor

I olimpíada Brasileira de Astronomia Brasil, 22 de agosto de 1998....

Appendices # (Fran�ais) (R�vis� en Avril 1998) appendice a : ascension...

Evaluasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Perhitungan apbd kabupaten...

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home