Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik


download 125.34 Kb.
jenengMillî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Ekonomi > Dokumen

2623 AĞUSTOS 2009


Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Akşam Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

Çıraklık Eğitimi Merkezlerinde Parasız Yatılı Çırak Öğrenci Okutma ve Bunlara

Yapılacak Sosyal Yardımlar ile Pansiyonların Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönerge

Tanıtım, Mezunları İzleme, İstihdam, Mesleki Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Yönergesi

Amatör Denizci Belgesi Sınavına Hazırlık Kurs Programı

Amatör Denizciler İçin Tekne Sevk ve İdare Kurs Programı

Dış Ticaret Elemanı Yetiştirme Kurs Programı

2624 EYLÜL 2009

Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi (1-10. Sınıflar) Öğretim Programı

Ortaöğretim İşletme Dersi Öğretim Programı

Ortaöğretim Ekonomi Dersi Öğretim Programı

Ortaöğretim Girişimcilik Dersi Öğretim Programı

Müzik Teknolojisi / Tonmaysterlik Kurs Programı

Fotoğrafik Görüntüleme Kurs Programı

Ses Prodüksiyonu Kurs Programı

Ortaöğretim 12. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programı

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri

2625 EKİM 2009

Millî Eğitim Bakanlığı Öğrenci Sporcu Lisans Yönergesi

Ortaöğretim Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı

Ortaöğretim Uluslararası İlişkiler Dersi Öğretim Programı

Ortaöğretim Sosyal Etkinlik Dersi Öğretim Programı

Sağlık Meslek Lisesi ile Anadolu Sağlık Meslek Lisesi (Hemşirelik) Haftalık Ders Çizelgesi İle İlgili Düzeltme

2626 KASIM 2009

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Hizmet İçi Eğitim Merkezleri Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Uygulamalarına İlişkin Yönerge

Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi

Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Eğitim Personelinin Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge

Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ve Sağlık Meslek Lisesi Acil Sağlık Hizmetleri, Anestezi ve Reanimasyon, Çevre Sağlığı, Diş Protez, Ortopedik Protez ve Ortez, Radyoloji, Tıbbi Laboratuvar ve Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Alanlarına Ait Çerçeve Öğretim Programları

Laboratuvar Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programı

Polis Koleji Haftalık Ders Çizelgesi

İsimleri Ekli Listede Belirtilen Özel Ortaöğretim Okullarının Haftalık Ders Çizelgeleri

İsimleri Ekli Listede Belirtilen Özel Ortaöğretim Okullarının 2009-2010 Öğretim Yılında Uygulayacakları Haftalık Ders Çizelgeleri

Ankara Çankaya Jale Tezer Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Ankara Etimesgut Özel Altın Eğitim Anadolu Lisesi, Gaziantep Şehit Kamil Özel Gaziantep Koleji Vakfı Anadolu Lisesi ile Gaziantep Özel Seçkin Koleji ve Fen Lisesi Haftalık Ders Çizelgeleri

Amatör Denizciler için Can Kurtarma Araçlarını Kulanma ve Denizde Sağ Kalma Kurs Programı

Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerinin Açıklamalar Bölümünde Değişiklik Yapılması

2627 ARALIK 2009

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Yönergesinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

Halk Oyunları Yönergesi

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri ile Sicil ve

Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge’nin İptali

Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Resim Alanı; Müze Eğitimi, Desen Çalışmaları, Çağdaş Dünya Sanatı, Estetik

ve Üç Boyutlu Sanat Atölye Dersi Öğretim Programları ile Müzik Alanı; Türk Müziği Çalgı Toplulukları,

Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma Türk ve Batı Müziği Çalgıları (Viyolonsel, Gitar, Viyola), Batı Müziği

Koro Eğitimi ve Geleneksel Türk Müziği Tarihi Dersi Öğretim Programları

Ortaöğretim 12. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı

Ortaöğretim 12. Sınıf Biyoloji Dersi Öğretim Programı

Sigortacılık Eğitimi Kurs Programı

Anadolu Lisesi 10. Sınıf Çince Dersi Öğretim Programı

15 Özel Ortaöğretim Okuluna Ait Haftalık Ders Çizelgeleri

Özel Tarhan Koleji ve Özel Akşam Lisesi Haftalık Ders Çizelgeleri

Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı (Dönemlere Göre) Haftalık Ders Çizelgeleri

FMV Özel Erenköy Işık Lisesi, FMV Özel Erenköy Işık Fen Lisesi, Galatasaray Lisesi, Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi, Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Haftalık Ders Çizelgeleri

T.V. Özel Şişli Terakki Lisesi, T.V. Özel Şişli Terakki Fen Lisesi, TED Ankara Koleji Vakfı Özel Bakalorya Programı Haftalık Ders Çizelgeleri

2628 OCAK 2010

2009-2010 Eğitim ve Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları Genelgesi

2629 ŞUBAT 2010

Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanliğina Bağlı Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlksan Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

İlksan Temsilciler Kurulu Seçim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlksan Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlksan İkraz Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi

İlköğretim Kurumları, Ortaöğretim Kurumları Spor Yarişmalari Yönergesinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönerge

Anadolu Öğretmen Lisesi Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Türk Eğitim Tarihi, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitim Psikolojisi ve Eğitim Sosyolojisi Dersi Öğretim Programlarına Göre “Öğretmen Kılavuz Kitabı” Hazırlanmaması ve İlgili Genel Müdürlükçe “Program Uygulama Kılavuzu” Hazırlanması

Ortaöğretim Sosyal Bilimler Lisesi Sosyoloji (1-2) Dersi Öğretim Programları

Ortaöğretim Müzik Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı

Ortaöğretim Geometri Dersi (9 ve 10. Sınıflar) Öğretim Programı

Resim Dersi’nin Adının Görsel Sanatlar Dersi ve Resim Alanı’nın adının Görsel Sanatlar Alanı Olarak Değiştirilmesi

Ortaöğretim Görsel Sanatlar Dersi (9, 10, 11 ve12. Sınıflar) Öğretim Programı

Ortaöğretim Beden Eğitimi Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı

İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Kur’an-ı Kerim Dersi Öğretim Programı’nda Değişiklik Yapılması

Ortaöğretim Felsefe, Mantık, Sosyoloji, Bilgi Kuramı ve Psikoloji Dersi Öğretim Programları’nda Değişiklik Yapılması

Bilgisayar Destekli Halı Desen Tasarımı Kurs Programı

Vehbi Koç Vakfı Özel Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi

İsimleri Ekli Listede Belirtilen Özel Ortaöğretim Okullarının 2009-2010 Öğretim Yılında Uygulayacakları Haftalık Ders Çizelgeleri

2630 MART 2010

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği

Kurum Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esaslar

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar Eki Çizelgede Değişiklik Yapılması

Ortaöğretim Coğrafya Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programında Değişiklik Yapılması

Yüzey Kazıma İş Makineleri Operatörü Yetiştirme Kurs Programı

Zemin Sıkıştırma Makineleri (Silindir) Operatörü Yetiştirme Kurs Programı

Mobil Akaryakıt Tankeri İkmal Makinesi Operatörü Yetiştirme Kurs Programı

Deniz Araçları İçin Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörü Yeterliği Sınavına Hazırlık Kurs Programı

Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş Çocuğu Olan Ailelere)

İsimleri Ekli Listede Belirtilen Özel Ortaöğretim Okullarının Haftalık Ders Çizelgeleri
(Galatasaray Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi Fen Bilimleri Alanı)

18. Millî Eğitim Şûrası’nın Toplanması


2631 NİSAN 2010


1.

Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

225

2.

Görev Yetki ve Sorumluluklar Yönergesi

227

3.

İşletmeler Dairesi Başkanlığı Teşkilat Görev ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönerge

239

4.

Duyurular

245


2632 MAYIS 2010

1.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

257

2.

Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

261

3.

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

266

4.

Millî Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği

268

5.

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı Çerçeve Öğretim Programı

274

6.

Sinema ve Sahne Sanatları Oyunculuğu Kurs Programı

275

7.

Bateri Kurs Programı

276

8.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Logosu

277

9.

Duyurular

279

2632 MAYIS 2010 EK


1.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

285

2633 HAZİRAN 2010

1.

Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği

1429

2.

18. Millî Eğitim Şûrası’nın Şûra Genel Sekreterinin Görevlendirilmesi

1457

3.

18. Millî Eğitim Şûrası’nın Toplanması

1458

4.

18. Millî Eğitim Şûrası’nda Görüşülecek Konular

1459

5.

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü; “Dahiliye Hastalıkları Bakımı (XI. Sınıf), Cerrahi Hastalıkları ve Bakımı (XI. Sınıf), Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Bakımı (XI. Sınıf), Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı (XII. Sınıf), Bulaşıcı Hastalıklar ve Bakımı (XII. Sınıf), Ruh Sağlığı ve Psikiyatri (XII. Sınıf), İlk Yardım ve Acil Bakım (XII. Sınıf) Dersleri İşletmelerde Beceri Eğitimi Programları ile Toplum Sağlığı (XII. Sınıf) Dersi Beceri Eğitimi Programında Değişiklik Yapılması

1460

6.

TV Uydu Alıcı Sistemleri Montaj, Bakım ve Onarım Kurs Programı

1463

7.

Klima Kurulum, Bakım ve Onarım Kurs Programı

1464

8.

Hava Yolu Taşımacılığı Tehlikeli Maddeler Kuralları Kurs Programı

1465

9.

Hava Yolu Taşımacılığı Tehlikeli Maddeler Bilinci (Kategori 4, 7) Kurs Programı

1466

10.

Hava Yolu Taşımacılığı Tehlikeli Maddeler Bilinci (Kategori 1, 2, 3) Kurs Programı

1467

11.

Hava Yolu Taşımacılığı Tehlikeli Maddeler Bilinci (Kategori 9, 11, 12) Kurs Programı

1468

12.

Hava Yolu Taşımacılığı Tehlikeli Maddeler Bilinci (Kategori 10) Kurs Programı

1469

13.

Hava Yolu Taşımacılığı Tehlikeli Maddeler Bilinci (Teknik Personel) Kurs Programı

1470

14.

Hava Yolu Taşımacılığı Tehlikeli Maddeler Bilinci (Kategori 5, 8) Kurs Programı

1471

15.

Sosyal Bilimler Lisesi Sosyoloji (1-2) Dersi Öğretim Programlarına Göre Hazırlanacak Ders Kitaplarının Ebat ve Forma Sayılarının Belirlenmesi

1472

16.

Duyurular

1473

2634 TEMMUZ 2010


1.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1485

2.

Millî Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliği

1487
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1499

3.

Millî Eğitim Müdürlükleri AR-GE Birimi Yönergesi

1501

4.

İl Okul Futbol Koordinatörü Beden Eğitimi Öğretmenleri Çalışma Usul ve Esasları

1507
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

1511

5.

Ortaöğretim Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Öğretim Programı

1517

6.

Özel Tevfik Fikret Okulları Fransızca Dersi (6-12. Sınıflar) Öğretim Programı

1518

7.

Duyurular

1519

2635 AĞUSTOS 2010

1.

Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik…………………………

1525

2.

Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik…………………………………………….

1527

3.

Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik………...............……...

1530

4.

Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının

Görevlerine İlişkin Yönerge ………………………………………………………….

1533

5.

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi……………..

1539

6.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık

Ders Çizelgeleri ……………………………………………………………………….

1546

7.

Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi (ECDIS)

Kullanıcı Eğitimi Kurs Programı……………………………………………………..

1595

8.

Duyurular

1596


2636 EYLÜL 2010


1.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1605

2.

Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1608

3.

Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1611

4.

Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1614

5.

Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1615

6.

Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1616

7.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1618

8.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesi

1619

9.

Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri (Müzik) Türk ve Batı Müziği Çalgıları (Viyola ve Viyolonsel) Dersi Öğretim Programları’nda Değişiklik Yapılması

1625

10.

Modern Dans Kurs Programı

1629

11.

Biçerdöver Operatörü Yetiştirme Kurs Programı

1630

12.

Pamuk Toplama Makinesi Operatörü Yetiştirme Kurs Programı

1631

13.

Çırçır Makineleri Operatörü Yetiştirme Kurs Programı

1632

14.

Özel İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi

1633

15.

Özel Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi

1634

16.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerinin Açıklamalar Bölümünde Değişiklik Yapılması

1635

17.

Entegre Ticari Helikopter Pilotu Yetiştirme

1636

18.

Modüler Ticari Helikopter Pilotu Yetiştirme

1637

19.

Modüler Aletli Uçuş Sertifikalı Helikopter Pilotu Yetiştirme

1638

20.

Helikopter Uçuş Eğiticisi Yetiştirme

1639

21.

Polis Koleji Haftalık Ders Çizelgesi

1640

22.

Duyurular

1642


2337 EKİM 2010


1.

Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği

1649

2.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge

1659

3.

İlköğretim Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi (8. Sınıf) Öğretim Programı

1693

4.

Görme Engelliler, İşitme Engelliler, Ortopedik Engelliler, Beyin Felçli (serebral palsili), Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklar İlköğretim Okulları ile Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri, Eğitim ve Uygulama Okulu ve İş Okulları Haftalık Ders Çizelgeleri

1694

5.

Özel Eğitim İşitme Engelliler ve Ortopedik Engelliler Meslek Liselerine Ait Haftalık Ders Çizelgeleri

1694

6.

Üniversiteler Bünyesinde Faaliyet Gösteren Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgeleri

1710

7.

Üniversiteler Bünyesinde Faaliyet Gösteren Devlet Konservatuvarları Müzik ve Sahne Sanatları Ortaöğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgeleri

1713

8.

Duyurular

1720

2338 KASIM 2010

1.

Millî Eğitim Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

1729

2.

Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarının 50 Alanına Ait 10. Sınıf Haftalık Ders Çizelgeleri

1735

3.

“Askerî Liseler (Kuleli Askerî Lisesi, Maltepe Askerî Lisesi, Deniz Lisesi ve Işıklar Askerî Lisesi), Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Hazırlama Okulu, Dost ve Müttefik Ülkelere Mensup Misafir Askerî Öğrencilerin TSK Bağlısı Askerî Liseler Hazırlık Sınıfı Haftalık Ders Çizelgeleri

1736

4.

Anadolu Lisesi 11 ve 12. Sınıflar Çince Dersi Öğretim Programı

1740

5.

Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarının 50 Alanının 10. Sınıflarına Ait Çerçeve Öğretim Programlarında Değişiklik Yapılması

1741

6.

Sağlık Meslek ve Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin Çerçeve Öğretim Programları ile Bazı Alanlarına Ait Haftalık Ders Çizelgelerinde Değişiklik Yapılması

1742

7.

Yelkenli Yatçılığın Temelleri (YY1) Kurs Programı

1743

8.

Yelkenli Gezi Yatçılığı (YY2) Kurs Programı

1744

9.

Üst Düzey Yelkenli Yatçılık (YY3) Kurs Programı

1745

10.

Yelkenli Yat Yarışçılığı (YY4) Kurs Programı

1746

11.

Yelkenciliğin Temelleri (Dingi/D1) Kurs Programı

1747

12.

Yelkencilik (Dingi/D2) Kurs Programı

1748

13.

Üst Düzey Yelkencilik (Dingi/D3) Kurs Programı

1749

14.

Rüzgâr Sörfünün Temelleri (RS1) Kurs Programı

1750

15.

Rüzgâr Sörfü (RS2) Kurs Programı

1751

16.

Üst Düzey Rüzgâr Sörfü (RS3) Kurs Programı

1752

17.

Güncelliğini Yitirmesi ya da Mükerrerlik Nedeniyle Uygulamadan Kaldırılan Kurs Programları

1753

18.

Program Uygulama Kılavuzları

1763

19.

Uluslararası Bakalorya Programı Uygulayan Okulların Haftalık Ders Çizelgesi

1764

20.

Ulus Özel Musevi Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi

1767

21.

Özel Rum Liseleri ve Özel Zoğrafyon Rum Lisesi Ticaret Eğitimi Muhasebe ve Finansman Alanı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bankacılık, Dış Ticaret Borsa Hizmetleri, Kooperatifçilik Dallarına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri

1769

22.

Özel Pangaltı Ermeni Lisesi ve Ermeni Liseleri Haftalık Ders Çizelgeleri

1772

23.

Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı (Dönemlere Göre) Haftalık Ders Çizelgeleri

1775

24.

Ortaöğretim Müzik Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programında Değişiklik Yapılması

1782

25.

Duyurular

1784

Share ing jaringan sosial


Similar:

MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI

MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI

MİLLİ savunma bakanliğI 130 memur alacak

3- 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundan ilgili maddeler ve Milli...

Kalaba anadolu lisesi 2012-2013 EĞİTİM ÖĞretim yili astronomi ve...

Meb okul öncesi EĞİTİm programi kasim ayi aylik eğİTİm plani

Meb okul öncesi EĞİTİm programi kasim ayi aylik eğİTİm plani

Meb okul öncesi EĞİTİm programi kasim ayi aylik eğİTİm plani

İŞ sağLIĞi ve güvenliĞİne iLİŞKİN İŞyeri tehlike siniflari tebliĞİnde...

İŞ sağLIĞi ve güvenliĞİne iLİŞKİN İŞyeri tehlike siniflari tebliĞİnde...

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home