MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI


download 2.55 Mb.
jenengMİLLÎ EĞİTİm bakanliğI
Kaca1/34
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞITEBLİĞLER DERGİSİYAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA

AYDA BİR ÇIKARILIR

İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939

CİLT: 69

ŞUBAT 2006

SAYI: 2581TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı : 367 Karar Tarihi : 30/12/2005

Konu : Özel Zoğrafyon Rum Lisesi Ticaret Eğitimi Muhasebe ve Finansman

Alanı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bankacılık, Dış Ticaret, Borsa

Hizmetleri ve Kooperatifçilik Dallarına Ait Haftalık Ders Çizelgesi
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 26/10/2005 tarih ve 57698 sayılı teklif yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Özel Zoğrafyon Rum Lisesi Ticaret Eğitimi Muhasebe ve Finansman Alanı, Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bankacılık, Dış Ticaret, Borsa Hizmetleri ve Kooperatifçilik Dallarına Ait Haftalık Ders Çizelgesi’nin 2005-2006 Öğretim Yılından itibaren 9. sınıftan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere ekli örneğine göre kabulü,

Kurulumuzun 16/12/1998 tarih ve 206 sayılı Kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulan Özel Zoğrafyon Rum Erkek Lisesi (Ticaret Bölümü) Haftalık Ders Çizelgesi’nin, 2005-2006 Öğretim Yılından itibaren 9. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması

kararlaştırıldı.

Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK

Millî Eğitim Bakanı


Prof. Dr. Ziya SELÇUK

Kurul Başkanı
Nazım İrfan TANRIKULU

Üye

Dr.Veli KILIÇ

Üye

Ömer ÖZCAN

Üye

Füsun KÖKSAL

Üye

Doç.Dr. Emin KARİP

Üye

Ahmet Ergun BEDÜK

Üye

Necati CANBEK

Üye

Zübeyir YILMAZ

Üye

İbrahim BÜKEL

Üye

Mehmet Latif ÇİÇEK

Üye

Sevinç ATABAY

Üye

Hüseyin Alp BOYDAK

Üye

Dr. Muammer YILDIZ

Üye

Halil AŞICI

Üye

Merdan TUFAN

Üye

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı : 8 Karar Tarihi : 24/01/2006

Konu : Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak

Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek

Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda

Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar
Personel Genel Müdürlüğünün 17/01/2006 tarihli ve 9103 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı.

Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK

Millî Eğitim Bakanı


Prof. Dr. Ziya SELÇUK

Kurul Başkanı
Nazım İrfan TANRIKULU

Üye

Dr.Veli KILIÇ

Üye

Ömer ÖZCAN

Üye

Füsun KÖKSAL

Üye

Doç.Dr. Emin KARİP

Üye

Ahmet Ergun BEDÜK

Üye

Necati CANBEK

Üye

Zübeyir YILMAZ

Üye

İbrahim BÜKEL

Üye

Mehmet Latif ÇİÇEK

Üye

Sevinç ATABAY

Üye

Hüseyin Alp BOYDAK

Üye

Dr. Muammer YILDIZ

Üye

Halil AŞICI

Üye

Merdan TUFAN

Üye


Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen

Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları

Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar
Madde 1- Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Geçiği 5’inci ve geçici 6’ncı maddesi yürürlükten kaldırılmış; bu Esaslara aşağıdaki geçici 7’nci madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 7- Lisans öğrenimi üzerine Bilgisayar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlayanlar, Lisans döneminde aldıkları kredinin en az % 30’u kadar krediyi Tezsiz Yüksek Lisans Programında Bilgisayar alanına ait derslerden aldıklarını belgelendirmeleri hâlinde Karar eki Esaslar ve Çizelgede belirtilen Bilgisayar Alanına atanabileceklerin atanmalarından sonra gelmek üzere 2006 yılı atama döneminde Bilgisayar Öğretmenliğine atanabilirler.”

Madde 2- Bu Esaslar, onay tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Esasları Millî Eğitim Bakanı yürütür.
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı : 9 Karar Tarihi : 01/02/2006

Konu : Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak

Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek

Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda

Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

“Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı.

Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK

Millî Eğitim BakanıProf. Dr. Ziya SELÇUK

Kurul Başkanı
Nazım İrfan TANRIKULU

Üye

Dr.Veli KILIÇ

Üye

Ömer ÖZCAN

Üye

Füsun KÖKSAL

Üye

Doç.Dr. Emin KARİP

Üye

Ahmet Ergun BEDÜK

Üye

Necati CANBEK

Üye

Zübeyir YILMAZ

Üye

İbrahim BÜKEL

Üye

Mehmet Latif ÇİÇEK

Üye

Hüseyin Alp BOYDAK

Üye

Dr. Muammer YILDIZ

Üye

Halil AŞICI

Üye

Merdan TUFAN

Üye


Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen

Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları

Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar
Madde 1- Ağustos 2004 tarihli ve 2563 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esasların 8’inci maddesinin (c) bendine “Dekoratif Ürünler Öğretmenliği”nden sonra gelmek üzere “Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği” ibaresi eklenmiştir.
Madde 2- Bu Esaslar, onay tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu Esasları Millî Eğitim Bakanı yürütür.


TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı : 5 Karar Tarihi : 24/01/2006

Konu : Açık Öğretim Genel Lise ve İmam Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve

12. Sınıflarına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri


Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 19/09/2005 tarih ve 3438 sayılı teklif yazıları üzerine Kurulumuzda görüşülen, Açık Öğretim Genel Lise ve İmam Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflarına Ait Haftalık Ders Çizelgelerinin 2005-2006 Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere ekli örneklerine göre kabulü,

Kurulumuzun 18/10/2005 tarih ve 341 sayılı Kararıyla kabul edilen Açık Öğretim Genel Lise ve İmam Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflarına Ait Haftalık Ders Çizelgelerinin uygulamadan kaldırılması

kararlaştırıldı.

Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. Ziya SELÇUK

Kurul Başkanı

Nazım İrfan TANRIKULU

Üye

Dr.Veli KILIÇ

Üye

Ömer ÖZCAN

Üye


Füsun KÖKSAL

Üye


Doç.Dr. Emin KARİP

Üye


Ahmet Ergun BEDÜK

Üye


Necati CANBEK

Üye


Zübeyir YILMAZ

Üye


İbrahim BÜKEL

Üye


Mehmet Latif ÇİÇEK

Üye


Sevinç ATABAY

Üye


Hüseyin Alp BOYDAK

Üye


Dr. Muammer YILDIZ

Üye


Halil AŞICI

Üye


Merdan TUFAN

ÜyeAÇIK ÖĞRETİM LİSESİ

GENEL LİSE Genel Kültür Alanı

DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Share ing jaringan sosial


Similar:

MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI

Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik

MİLLİ savunma bakanliğI 130 memur alacak

3- 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundan ilgili maddeler ve Milli...

Meb okul öncesi EĞİTİm programi kasim ayi aylik eğİTİm plani

Meb okul öncesi EĞİTİm programi kasim ayi aylik eğİTİm plani

Meb okul öncesi EĞİTİm programi kasim ayi aylik eğİTİm plani

KÜLTÜr ve turizm bakanliğI

Sağlık Bakanlığı ölüme neden olduğu gerekçesiyle “Prexige” isimli...

3. Atatürk, Milli Mücadele süreci ve sonrası halkı bi­linçlendirmek,...

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home