Bilgiler ham kalır ve kullanılmazsa, işlenmezse gelişmeyi engeller


download 62.71 Kb.
jenengBilgiler ham kalır ve kullanılmazsa, işlenmezse gelişmeyi engeller
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
SADIKLAR PLANI ETÜD ÇALIŞMASI

 1. Ders

7 Ağustos 2010
RUH İLE İLGİLİ CELSELER

126, 127, 138, 153, 158

Bilgiler ham kalır ve kullanılmazsa, işlenmezse gelişmeyi engeller.

Tarık Arıkdal(Sadıklar Planı ön çalışması)Celse 126

S: Varlık kozmogonisi: Öz, cevher, şuur, şuur sahaları.

 • Şuur nedir?

P: Herşeyin kaynağı olan enerji de öz için vasıtadır. Bu kainat ışığıdır. Ve yaratılma da kendini gösterir.

Cevher; özün -kendi dışında - oluşturduğu, kainatı etkileyebilecek yüksek enerji yığını.
KY NOT: Cevheri anlamadım. Sanki Öz ün sağkolu olan güç gibi. Öz ün kainat maddesini etkilemek için kullandığı yardımcısı gibi.
Şuur, özün ve enerjinin eylemeşmiş hali. Yani öz, şuur mekanı olan insanda kendini gösteriyor. Şuur mekanı olarak yalnızca insanı düşünmek ne kadar doğrudur? Bu da ayrı konu.
KY NOT: Burada aksiyonu, hareketi ve mekanı merak ediyor insan. Ama bunların anlaşılamayacağı vurgulanıyor. Ve mekan olarak yalnzca maddi ve perispral mekanları anlayabileceğmiz. 562/2
Bir enerjinn aksiyonlaşması olan şuurdan ne anlamalıyız? Bir an oluşan veya daha uzun süren bir fatkındalık hali mi? Yani herhangi bir konuda şuurlu, bilinçli, uyanık olmak mı? Yoksa sürekli bir zihinsel yeterli anlamında mı?
Enerji farkl biçimlerde kendini gösterebilir.

S: Beşerin tekamülünde ulaşılması gereken ideal bir insan prototipi mi var?

S: Maddi yapımıza üstün vasıf kazandırmak, cevherin daha üstün vasıflar kazanması ile mi mümkün?

S: Maddi yapımızı nasıl güçlendirebiliriz 564/2

P: Maddi bedenn iki kaynağı:

1. Kaynak: Şuur sahası: şuur enerjiyle yıkanır. Bu yıkama bedene gelinceye kdar başka bölgeleri de inceltir
2. Kaynak: Herşey kendine ve ötekilere etkide bulunur.
KY: Bunun maddi yapımızı yüceltmeyle ilgisini anlamadım.

Kısaca; bedeninizi mükemmelleştirin.

Buradan yalnızca sağlıklı olmak ve maddi bağmlılıklardan kurtulmak mı anlaşılmalı?
Beden mükemmelliği için 2 nokta

1. Şuur zenginiğini, enerjisini kullanmak

2.. En temel bedensel işlevleri, kaba enerjileri kullanmak
KY: Buradaki kaba enerjiyi açabilir miyiz?

Beşerin aşağı kademe varlıklardan ayrılması 3 şekilde oluyor-muş.

Bu ayrımı anlamadım.

Beşer insani olan değil mi? Öyleyse aşağı kademe varlıklar ne oluyor?

Düşünce bu ayrım içinde mi?

Ve düşünce ne? 564/7
564 sonu 565 başı

Düşünce şuurun enerjetik etkinliğidir.

Düşünce; aksiyonla tavırlanır.

Şahsiyetin bedendeki tavrı; düşüncede belirir.

Düşünce; enerjinin alfabelik sıralanışıdır.

Düşüncenin oluştuğu 2 yer var sanki:

1. Beyindeki/zihindeki düşünce: Düşüncenin kanallar ve kalıplar içinde silsileyle takibi

2. Ruhsal düşünce: Burada yani ruhta alfabelik sistem değişiyor. Başka tarzda yüksek şuura ait enerjinin tavırları.. Bu düşünce bilinen kalıplarda değil. Doğrudan şuurun tavrıdır. Kaynağı yüksektir Kişiyi başka enerjilerle irtibatlı kılar. Vahiy, medyomik bilgi, ruhsal planlardan enerji, ilham alma.

KY: Bu bilgi türüne SEZGİ diyebiliriz sanırım
S: Peygamberler ve Yüksek İdare Mekanizması(YİM) özel yaratım mı yoksa insanlar gibi beşeri süreçlerden geçerek mi önemli oluyorlar.
565/2 Allah’ın her yarattığı noksan ve tekamüle muhtaçtır.

KY: Ama alt tarafta ise çelişkili bir şey yazıyor:

Tüm varlıkların tekamül ettiğini düşünmek abestir.

Altında enerjinin nasıl mekanladığının bilinmediği ve buna çok dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Peygamberler yaşadıkları mekanın enerjisini uygun kullanacak seviyedeki varlıklardır. Misyon isteyen şuurlu insanlardır. Fakat Yüksek Ruhi İdare Mekanizması’nın vekilleri değildirler. 566/2
Yeni bir şeyden bahsedeyim: Dinler Yüksek İdare Mekanizmasının planı değildir

KY: Bunu anlamadım. Biz BİLYAY derslerinde dinleri ve kutsal kitapları yüksek ruhsal bilgi olarak görmedik mi? Ve ayrıca Kuranı Kerim, İncil, Tevrat vb bunlar tanrı sözü değil mi?
İdareci Planın programı uygulanır.

Bazı varlıklar bu mukadderat içinde tekamül etmek ister ve İlliyet Prensipleri ne göre müderris olurlar. Yani peygamber denilen bu varlıklar, sizin mekanınız dışından gelmez. Kendi mekanınızın enerjisinden ortaya çıkar. Yani mekanın enerjisini çekip varlıklara bilgi olarak dağıtır.

Bu peygamberlik görevini bir çok liyakatli arasından en liyakatlisi yerine getirir. Bir devrenin birden fazla resulü vardır. Bir tanesi bu görevi alır.

Yüksek Ruhi İdare Mekanizması onu tayin etmez yol gösterir, sevk eder. Bu fark ince ve önemlidir.
KY. Yüksek Ruhi İdare Mekanizması ile Yüksek İdare Mekanizması arasında fark var mı?
P: Belki de sizlerden biri veya başkaları bir milyon sene sonra bu veya başka kürede kendi mekanının enerjisini bilgi halinde dağıtacak liyakata haiz peygamberlerden biri olacaksınız.
127. CELSE

S: İnsan dışındaki varlıklar özden sürülmüş müdür?

P: Sizin varlık tanıımınız bu dünya, kendiniz ve eşya için geçerli. Bu yanılgıdır.
567 son paragraf

Kaadir i Mutlak ın enerjisi evrende farklı görünümlerdedir.

Bazı uluhi insanlar bu eneriyle iribat halindedir.

Bu insanlar külli varlığın enerjisi ile kendilerindeki enerjinin aynı mayadan olduğunu farketmiş, bağlantısını kurmuş ve buna göre davranmışlardır.
568 Kaadir-i Mutlak Allah ve Tüm varlığı meydana getiren enerji

Bu ikisi aynı değildir

Hiç kimse yaradılışı, enerjinin dağılışını ve taksimini bilemez.
KY: Kaadir-i Mutlak Allah ile Allah arasında ne fark var?

İlki tüm dünyaların rabbi 2.si ise yalnızca bu dünyanın rabbi mi?
568/4

P: İnsanın tekamülü ne demektir?

Cevap: Şuuruna ve bedenine ait titreşimler bakımından daha yüksek titreşim sistemi ile irtibat kurabilecek, tahammül gösterebilecek ve orada kendi enerjisini Kainat Enerjisi ile temas ettirebilecek durum kazanırsa tekamül etmiştir

Enerjinizin kullanılıp titreşiminizin yükseltilmesi 2 şarta bağlıdır:

1. Bedeninizn seyreltilmesi

2. Ruhun noksan tecrübelerden, kazanılmamış ham bilgilerden kurtarılarak şuur sahasını oluşturan enerji kademelerinin ve materyalin daha kudretli ve seyyal olmasının temin edilmesi
KY. Şimdi burada biraz durup yazılı düşünelim.

1. Bedenin seyreltilmesi, sanırım sağlığımıza hatta sporumuza yani bedenle ilgili olan ne varsa dikkat etmek. Bedenimizin, ruhu taşıyan bir makine olduğunu kavramak. Ve makine ne kadar sağlam ve sağlıklı olursa taşıdığı veya beraber/hemhal olduğu ruhun da enerjileri, titreşimleri alması o kadar mümkün olur.

2.

a. Ruhun noksan tecrübelerden kurtarılması: Yüzme öğrenmeyi istedim, havuza gittim. Ama derin su korkumdan dolayı bana öğretilen tecrübeler noksan kaldı, Yüzebileceğim aşamaya gelmeden kurstan ayrıldım. Bu mudur ruhun noksan kalan tecrübeleri? Peki bunlardan kurtulmak nasıl mümkün? Yüzme öğrenmeye çalışmamak hiç heves etmemek mi? Yoksa mutlaka öğrenmek yani bu noksanlığı tamamlamak mı?

b. Kazanılmamış ham bilgilerden kurtarılması: Burada kazanılmamış derken uygulamaya, yaşam pratiğine geçmemiş anlamında mı kullanılıyor. Eğer böyle ise, BİLYAY kursunda veya buranın dışında pek çok konuda aldığımız ruhsallıkla ilgili bazı bilgiler yaşama geçiremeden sadece kuramsal öğrenilmesiyle kalıyor. Yani pratik yapılması gereken pek çok güzel bilgi ve uygulama içeriği çeşitli nedenlerden(yaşam trafiği, zaman bulamamak ve bazen de ihmal) dolayı ham haliyle kalıyor. Ve Tarık Bey’in de belirttiği gibi bir süre sonra yük bile olmaya başlıyor. Ama şükür ki bunları işlemeden, pratiğe dökmeden yeni ham bilgiler almak konusunda dikkatli olduğumu söyleyebilirim.
3. Noksan tecrübelerden ve kazanılmamış ham bilgilerden kurtulunca ne olacak? Bu kurtulma zihni yani şuur sahasını serbest-rahat bırakacağı için mi enerji kademeleri ve materyali daha kudretli ve seyyal olacak?
569/1

S: Bu seyrelmeler için bir yöntem...

Ğ: Genel cevap: Bedensel bir varlık olarak irdelemeyin kendinizi.

Sizin enerjiniz yoğunlaşarak varlığa dönüşmüş enerjidir. Buna bağlı olarak ruh ve madde ikiliğini değil birliğini düşünün.Bu birliğin enerjisinin eflüvleri yani ışık yansımaları spatyoma etkiler. Yani her insan spatyoma etki eder.Spatyom ve insanın birbiri içine giren yanları vardır.
Bazı vakaları / olayları bu bilgiler ışığında tekrar düşünmeniz gerekir

Pratik olarak halletmeniz gereken:

 1. Seyreltme

 2. Nefse hakimiyet

 3. İdrak

 4. Bilgi


KY:

Peki maddi bedensel istekleri nasıl değerlendireceğiz. Bunlar doğal gereklilik mi?

Fazla olup onlara bağımlı olmamız mıdır sorun? Yani böyle ise ruhu seyrltmenin aksi yönde bir iş mi yapmış oluruz,
Herşeye doğa olayı denince ölenlere üzülmekten daha farklı bir durumda buluyorum kendimi: O felakei tepki vermeden izliyor ve Demek ki kontratı buymuş, öğreneceği şeyler bu kadarmış, çünkü bunu ruhsal lanını yaparken kendi seçti diyorum. Bu da beni sanki duyarsızlık deüil de çok sakin ve ssoğukkanlı bakmaya sevkediyor. Ama ailemden birinin ölümüyle karşılaşırsam aynı sakinliğ gösterebilir miyim, bilmiyorum. Bu bilgelik veya olgunluk mu yoksa soğuk bir duyarsızlık veya aldırmazlığa gidiş mi?
569/5

S: Ölümde ne oluyor? Ruh ve madde ayrılmıyor mu?

P: Canlı beden; fizik beden ve ruhtan farklıdır. Yapısında hem yüksek hem de alçak boyut birleşmiştir. Ruh daha seyreltik bir enerjidir. Ölümde ikisi de kendi titreşimlerine ve kaynaklarına geri dönerler.

570/2

Canlı varlık denen sistem ruh ve bedenden farklıdır. Canlı varlığı ayakta tutan sitem olan İdare Mekanizması ve Ruhi Planlardır
KY: Canlılık nasıl ruh ve bedenden farklıdır. Onu ayakta tutan sistemin özelliği nedir?
Celse 138:

S: Pakistan’da 1 milyon kişinin öldüğü doğal afette, daha küçük felaketlerden daha farklı bir maksat var mı?

P: Her doğal olay, kainat prensip ve kanunları dahilinde olur.

Beşerin üstünde olan varlıklar da doğal afetlerden istifade eder? Ve bu doğal afetler bu üstün varlıklar için talim terbiyelerinin bir unsuru olacak kadar sıradan bir olaydır.

KY: Nasıl bir istifade bu?
P: Her doğal olay oradaki varlıklarla sempatik ve vicdani bağ kuranlar için kıymet taşır

Bazı meseleleri kolay açıklamak için 3 noktadan bakmak gerekir

 1. tekamülle ilgili bir seleksiyon

 2. Tahrik

 3. Vicdani kaynaşma


S: Ruh, özün tasavvuru ve tahayyülü içinde yer işgal ederek mi mevcut dolayısıyla varlık olmuştur?

P: Evet

KY: Ama bu cevapta(619/3) mevcudiyet halinden varlık haline inkilabında … ifadesini anlamadım. Mevcudiyet ve varlık aynı şeyler değil mi? Fark var mı?
Sonraki paragrafta sadıklar bu ayrıntıyı sormuşlar. Ve Plan, bunun zamanla anlaşılacağını söylemiş
P: Kozmik Kainat= İçinde bulunulan astronomik sistem

Ruhsal varlık, maddeyi şekillendirebilir. Bu Tanrı suretinde olmaktır
621/1

Dünya sistemi, atomik imaj olarak sonsuz sayıda kopyası çıkarılıp çoğaltılmıştır. Yani sopnsuz derecede madde formu, ruhi varlık, varlık, atomik imaj vardır

KY: Buradan paralel evrenler konusuna bağlantı kurulabilir mi?

Celse 153 681

S: Genetik ayıklanma nedir? Bunu kimler ve nasıl yapıyorlar?

P: Güzel noktaya değinmişsiniz. İnsan dünyaya verildikten bu yana çok defa genetik islahat yapıldı. Kanuni zorunluluk: genetik olarak insan neslinin ruhsal tekamülüne paralel mükemmelleşmesidir

Yükselir veya gelişirken titreşim süratlenir

Maddi sistemlerin bu sürate uyumlu olması gerekir. (KY: İşte genetik islahatin gereği budur.

Beden ruha uyumlu olmalıdır. Ya da kısaca, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.. ikisi arasındak irtibatın kopması, rahatsızlıklara neden olur.

Tam sağlıklı olmanın şartları oldukça farklıdır. 682/2
Bedenin kabiliyetini genetik unsur belirler. Yüksek bilgiyle idare edilen genetik değişim, sonraki nesillere de geçer.

Genetik sistemin hangi şartlar altında değiştiğinin açıklaması:

 1. Atavik/arşetipik tesirler: Geçmiş kuşaklardan gelen psişik nosyonlar. O yaşam veya geçmiş enkarnasyonlardaki yaşantı ve bilgilerin kazandırdığı ruhsal kudret, bedenin ince mayasını yani genetiğini etkiler. Kendi bedenini yeniler ve sonraki nesle hazır materyal verir.. İşte bu kalıtımla geçen mükemmelliktir.

 2. Yüksek ruhun ineceği beden ayarlanır. Tadilat genetik vasıflardan başlar.. Bu çok özel bir durumdur. Olağanüstü durumlarda geçerlidir. Bu tadilat gözlem ve denetim altında tutulur. Çünkü fizik beden kullanılarak gösterilecek bazı mucizeler vardır.

 3. Kozmik aşılanma: Yüksek ruhi İdare Mekanizması ve Dünya Rabbi’nin izniyle evrensel hiyerarşi sistemine ve kudretin muhafazası prensibine uygun olarak yapılan şudur:

 • Yüksek seyyar varlıklar bazen insanları kendilerinin fiziki vasıtasıyla döllemeyle aşılarlar.

 • Bu varlıklar kendilerindeki ruhsal etkiyi kullanarak bazı kişi veya milletlerde değişim yaparlar

 • Ruhsal veya bedenli varlıklar aracılığıyla kitlsel enkarnasyonlara müsait olan bazı yenileşme ve rejenerasyonlar yapılır. Ve bu laboratuardaki operasyon gibidir.

 • Bu 3. açıklamayı fazla incelemeyin. Bu konunun daha zamanı gelmedi. 683/4


KY: Bazı ruhsal varlıklar bazı insanları bizzat mı döllüyor. Yani bir çeşit cinsel ilişki mi bu? Yoksa erkeğin spermleri giderken onun yerine ruhsal varlığın döllemesi yani spermleri mi sözkonusu. Bazı kişi özellikle de milletlerdeki değişim nedir? Bazı milletler seçilmiş veya özel mi oluyor?

Hz. İsa bu kapsamda düşünülebilir mi?

Hz. İsa gibi böyle yüksek varlıklar tarafından döllenen başka bir kişi var mı?

İndigo veya kristal çocukları bu kapsamda değerlendirebilir miyiz?

Neden daha zamanı gelmedi? (zamanı 70 li yıllar mı değildi. Zamanının geldiği nasıl anlaşılır?
S: Spritüel Gerçekliğin ötesindeki Kainat Gerçekliği nedir?

P: Evrensel bilgi, anlayış, kavrayış, zenginlik, kuşatma gücü, tolerans ve merhametin şuuruna sahip olmak demektir.

Hiçbir şeyden yana olmayıp herşeyden yana olmak demektir. Bu nefis akıbete varmak için başka pek çok vasıf kazanmak gerekir. Sözle değil uygulamayla (hayatın içinde) tekamül edilir.

KY: Burada tarafsız kalmaktan mı bahsediliyor. Zor değil mi bu?
S: İyi veya kötü bir eylemin, evrende yansıyarak sahibine dönmesi nasıl oluyor?

P: İnsan ve insanı idare eden ruhun tesirleri alması 2 tarzda olur.

 1. Şuur dışı: Metafiziktir.

 2. Beyin zihin kanalıyla : Metafizik değildir.

Bu tesirlerin mesafeye, çıkış potansiyeline ve titreşim gücüne bağlı olarak yükseliş ve aksediş süreci vardır. Daha önce bu konuda ayrıntılı bilgi verilmişti.
Plan bu celsenin sonunda insanlığa sitem ediyor. Nefsaniyet ve iktidar mücadelesinden dolayı. 11 Şubat 1972. Yani 12 mart darbesinden bir yıl sonrası. Sanırım ülke karışık. Herhalde plan bu duruma sitem ediyor. Merak ediyorum acaba plan, o yıllardaki devrimciler, miiiliyetçiler vb. taraflar ile darbe ve Denizler için ne düşünüyordu. Belki de benim bu popüler merakımın celseler içerisinde bir cevabı var. E okumalı o zaman

Bu arada bu celse indiği sırada 68 günlük bebekmişim 


Celse 158

Yüksek benliğin bedene hakimiyetinde 3 hususun 2. si yani yüksek benlik ile beden arasındaki dolgu maddeleri olan ara vasıtaları anlayamadım.

Cevap; perispri. Tesirler ile sebep sonuçları da kapsar.

Bu celsenin ana konusu; ara madde olan perispri sebep ve sonuç yansımalarını nasıl ifade eder?

Bir etki kaynağından ayrılınca amacına ulaşır. Ve yansıma olarak tekrar kaynağına döner.

Yüksek benlik böylece konusu hakkında bilgi edinip onu idare edebilir

Ruhun bedeni idaresi: Neden sonuç yasası. Bir sebebin yansıması birden fazladır.

Yüksek benliğimiz bedenimize uyaranlar yollar. Yansıyarak yüksek benliğin ekranında gözükür. Yollanan etki ile yansıyan enerji aynı şey değildir. Beden gönderilen etkiyi enerjiyi emmiştir.

YB bana diyor ki, o serseri öğrenciye de hakettiği notu ver. Ama hırslı ve siniri yatışmamış olan yanım, onu sınıfta bırak, diyor. YB olan vicdanımla çatışma... Ve sonunda YB , hırsımı susturabilyor.

Bırakılmaya çalışılan sigara, yenmemesi gereken diyeti bozccak olan o yemek de dahil mi

Beden olgunsa, yüksek benliğin beden üzerindeki hakimiyeti fazla olur. Bu da

hem yüksek varlık / benlik

hem de beden tarafından mükemmel özelliklerin, uygulamaların yapılmasını sağlar. Tesirlerin yerini bulmasını sağlar.

Ara vasıta yani perisprinin buradaki rolü: Yüksek benlikten bedene geçmek için. kabalaşan bir seyyal denizden geçmesi gerekir.

Dünymzın bağlı olduğu seyyal alemler, vasıtamz olan perispriyi belirler. Dünyanın astral küresi de dünyaya uygun yapılmıştır.

Dünyadan daha mükemmel küreler ve astral modelleri de vardır.

Hem dünya hem de astral eşi geri kaldığı için bu durum, insanlara şöyle yansır: Yüksek benlik beden üzerinde hakimiyeti azalır.

Bu sonuca bağlı olan güzel soru: İnsanlık neden geri? Çünkü dünya maddesi ve dolayısıyla astral ikizi ve buna bağlı olan öteki seyyal madde toplulukları da tekamül etmemiş.

öteki seyyal madde toplulukları nedir?

Yüksek benlik bu gelişmemişlikten sıyrıllıp bedene ulaşırken kayıp verir. Nasıl?

Şeriata, otomatikliğe yani ezberciik ve basmakalıp davranışa yönelirseniz 702

Bu noktada tekamülün tanımı başka açıdan verilmş: yüksek benlkten bedene gelen her uyaranın en uygun tarzda ve en az kayıpla yerini bulup Yb e yansması yani geri dönmesidir.

Görevimiz, organizmamızı en iyi şartlarda kullanmak. Otomatizmaya direnip YB uyaran ve etkilerni vicdanla almaktır.

Kamil Yılmaz

Bilyay Ruhsal Akademi Öğrencisi

Share ing jaringan sosial


Similar:

1 Ahlgren/Scace ham package for geoclock version 2 90/06/21 ham package...

ÖzgeçMİŞ KİŞİsel biLGİler

Sosyal biLGİler 6(101-200)

ÜNİte 1 sosyal biLGİler öĞreniyorum

ÜNİte 1 sosyal biLGİler öĞreniyorum

7. sinif sosyal biLGİler sinav sorulari

Sosyal biLGİler sinif dönem sinav

Sosyal biLGİler sinif dönem yazili

Sosyal biLGİler sinif dönem yazili sorulari

Sosyal biLGİler dersi sinifi dönem yazili yoklama sinav sorulari

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home