V e r s t V a I. Hinduizem1 Uvod


download 271.12 Kb.
jenengV e r s t V a I. Hinduizem1 Uvod
Kaca8/13
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ŠAKTIZEM (čaščenje boginje)
Boginja ima v hinduizmu dvojni značaj:


  • lahko je dobra mati (dobrohotna sila, izvor življenja, rodovitnost)

  • strašljiva boginja (strašna sila, zahteva krvave daritve, meso, alkohol)


Tipi boginj (po Wendy O’Flaherty):


  • boginje prsi (dobre)

  • boginje zob, odprtih ust (nevarne, strašljive, erotične boginje; upornice, nižjega ranga, napadajo moške)


Devi vsebuje oba aspekta. Častilci se imenujejo šakta.
Razvoj in razumevanje šaktizma:


  • mit o Durgi (težko dostopna)

Prisoten je tako v Puranah kot v Tantrah. Opisuje Durgo, ki ubije demona (bik Mahiša). Ima deset rok v katerih drži orožje.


  • boginja Kali

Ponavadi pije kri, je suha, črne barve, zadržuje se okoli tal za sežiganje trupel, pleše. Kali je strah vzbujajoča oblika boginje matere. Uničuje zlo in je hkrati odgovorna za obstoj življenja.


  • Šakti (spremljevalka bogov)

- Sarasvati = spremljevalka Brahme

- Radha = spremljevalka Krišne

- Sita = spremljevalka Rame

- Lakšmi = spremljevalka Višnuja


  • sedem mater

  • regionalne, lokalne oblike


Markandeya Purana (5. in 6. stol.) je tekst, ki poveličuje boginjo (v Šiva Purani, Višnu Purani in Bhagavata Purani so boginje samo omenjene). V spisu je Durga-devi nad Višnujem in nad njo ni nobenega boga več.

Tantre
Šri-vidya (šaktistična usmeritev)Šola časti boginjo Lalito Tripurasundari (lepa boginja treh mest) kot sveti diagram yantro. Osrednja točka yantre se imenuje bindu in predstavlja združitev moškega in ženskega principa. Kult je nastal v severni Indiji, danes ga najdemo predvsem v južni Indiji. Boginjo častijo kot najvišjo transcendenco, ki je lahko oseba ali pa neosebna moč. Pomemben je zlog om (sveti zlog). V šolo je vključena tudi hatha-yoga.


Rituali v hinduizmu
Rituali spremljajo hindujca skozi celo življenje (rojstvo, iniciacija, poroka, smrt). Rituali se izvajajo povsod in ob vseh priložnostih (doma, v templju, ob rekah, na romanjih). Rituali se imenujejo samskara (sam = skupaj, kara = delati). Pomen rituala je sestaviti osebo, jo vpeljati v religijo. Šele s tem postane oseba družbeni dejavnik. Ritualizem je tisto kar loči višje kaste (brahmana, kšatrya, vaišya) od nižjih (šudra in nižje). Višje kaste so dvija (dvakrat rojeni). Prvo rojstvo so doživeli vsi, drugo rojstvo pomeni roditi se v religijo. Pomembna je ritualna čistost in nečistost. Nečista dejavnost je npr. spanje, zato se je potrebno po spanju obredno umiti in moliti. Zgoraj našteti rituali so bili v rabi že v vedskih časih. V Manujevem zakoniku so podrobno opisani vse stopnje od rojstva preko iniciacije do smrti. Zapisano je tudi vse v zvezi s sistemom varnašrama (kaste, stopnje). Vsi ti rituali tvorijo dharmo. Ženske niso vključene v ritual s katerim postane človek dvija. Standardno število ritualov od rojstva do smrti je 16. Najpomembnejši so:
1. izoblikovanje embria

2. prinašanje dečka (za rojstvo dečka)

3. rojstvo

4. podelitev imena

5. učenje abecede

6. iniciacija (upanayana)

7. poroka

8. pogreb

RojstvoZaželjen je deček. Ker je rojstvo nečisto, ga je potrebno ritualno očistiti. Z rojstvom je poplačan dolg prednikom, ker jim otrok zagotavlja bivanje v nebesih.

Iniciacija (med 8. in 24. letom)Obdobje je posvečeno učenju (brahmacarya). Iniciacija pomeni vpeljevanje v družbo višjih kast (dvija). S tem se mladenič odvrne od nižjih kast (tudi žensk, ki so v ritualnem smislu na nivoju šuder). Iniciacija poteka cel dan. Simbol iniciacije je sveta nit in pomeni novo popkovino (metafora za povezanost z Vedami). Sveta nit se nosi čez levo ramo, pod desno ramo. Mladeniču pri iniciaciji zaupajo tudi sveto formulo gayatri. Gre za verz iz Rig vede, ki je posvečen bogu Savitru (sonce): »Svojega duha usmerjamo na ta najizvrstnejši sijaj boga Savitra, ki naj navdihne naše misli«. Dečku obrijejo glavo, opravljajo daritve, dobi skrivno ime in je simbolično napoten v Varanasi na študij. Ženke so iz tega rituala izločene.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home