V e r s t V a I. Hinduizem1 Uvod


download 271.12 Kb.
jenengV e r s t V a I. Hinduizem1 Uvod
Kaca7/13
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Tantre

 • nastajajo izven vedske religioznosti (od 6. stol. po Kr. naprej)

 • za šivaiste so tantre razodeti spisi (skriti, ezoterični)

 • obstajajo tantre vseh treh velikih tradicij (višnuistične, šivaistične, šaktistične)


Tantre vsebujejo dialoge med bogom Šivo in boginjo Parvati (Uma, Devi). Parvati kot učenka sprašuje, Šiva pa ji odgovarja. Višnuistične tantre vsebujejo dialoge med bogom Višnujem in boginjo Lakšmi. Šaktistične tantre pa vsebujejo dialoge med boginjo Šakti in njenimi spremljevalci.

Osrednji lik tantrizma je guru, ki pomeni mnogo več kot samo učitelj. Guru je tisti, ki pomaga pri iniciaciji v branje tanter za razumevanje skritega pomena. Tantre so znane po erotični vsebini in razmerju telo-kozmos (čakre). Gre za razumevanje, da je človeško subtilno telo enako zgrajen kot kozmos. Telo je izraz kozmosa.
Značilnosti tanter (štiri noge, podpore):
1. nauk
2. ritual

 • Očiščevanje človeka skozi simbolično uničenje telesa. Telo je potrebno očistiti, da se povrne v prvotno stanje, v višjo kozmično obliko. Božansko telo se ustvarja z mantro (man = misliti, tra = zlog označuje sredstvo /mišljenja/).

 • čaščenje v obliki vizualizacije ali zunanje čaščenje podob (puja)

 • uporaba yanter (svetih diagramov) in mandal


3. yoga

 • iniciacija

 • pojmovanje telesa kot božanskega, ki obenem v sebi vsebuje neko kozmično hierarhijo (čakre od temena do zadnjika, kjer prebiva boginja Kundalini)

 • doseganje magičnih moči (siddhiji)


4. pravilno vedenje
Po mnenju zgodovinarjev je potrebno izvor tanter iskati v asketih, ki so živeli okrog tal za sežiganje trupel. Ti asketi so bili iz nižjih kast in niso pripadali brahmanističnim krogom. Da bi se uprli so začeli v svojih kultih uživati alkohol, meso, idr. Kasneje so tantre doživele vključitev v brahmanistično tradicijo, tako da so danes v polnem smislu vključene v hinduisično religijo in so postale sestvani del mnogih šol.


Šaiva-siddhanta (južna Indija)Šola nastane v drugi polovici prvega tisočletja. Razvije se v severni Indiji v Kašmirju, danes pa je bolj pomembna v južni Indiji (Tamil Nadu). V svoj nauk je vključila tamilske pesmi. V tem je podobna šoli Šri-vaišnava predstavnika Ramanuje. Cilj sampradaye je postati enak Šivi (vseveden, vsemogočen…), toda ontološko od njega različen. Duša lahko postane Šiva, vendar ne more biti eno z njim. Za to potrebujemo inicijacijo in opravljanje dnevnih ritualov. Pri tem ima veliko vlogo tudi božja milost. Žal v tej šoli ženska ne more sodelovati na poti odrešitve, ampak mora čakati na ponovno rojstvo v moškem telesu.
Šola pozna tri kategorije stvarnosti:
1. Bog (Pati)

 • ustvarja

 • vzdržuje
 • uničuje

 • stanje prikrivanja (ko ni ničesar)

 • milost


Bog je popolnoma različen od substance s katero ustvarja svet (dualizem). Bog ustvarja svet iz maye (materialni vzrok = substanca, iz katere se ustvari materialni svet).
2. Duše (pašu)

Duše so ujete v materialni svet zaradi:

 • karme = seštevek dobrih in slabih dejanj (človek jo lahko izbriše z lastnimi dejavnostmi)

 • male = prvobitna nečistost (lahko jo izbriše samo božja milost)


3. Univerzum (paša = vez)

Paša kot vez je tisto kar dušo drži v svetu. Sestavlja materialni (snov) in mentalni (misli, sanje…) svet.
Predstavnik šole je bil Šankara, ki kasneje ustanovi svojo sampradayo (smer).
Nek šivaističen spis (priročnik za duhovnike, 11. stol.) želi prikazati pot s katero se duša očiščuje, oziroma pokazati kako se nekoga spreobrne v šivaizem. Spreobrniti želi tako budiste, jainiste, višnuiste, kot vse druge ki še niso šivaisti. S tem spis dokazuje, da je šivaizem posebna religija in ne obstaja nobene možnosti, da bi lahko rekli da obstaja hinduizem. Hinduizem se pojavi šele v 19. in 20. stol., ko novi krogi sprejmejo tako poimenovanje da bi se lahko uvrstili na zemljevid svetovnih religij. Značilnost spisa je v tem, da je religijska identiteta šivaista popolnoma zaključena celota. Vse kar ni šivaistično naj se spreobrne v šivaizem.
Pot duše k Šivi naj bi postopoma izkoreninila karmo in malo. Mala prizadene vse duše, brez izjeme. Pot se imenuje sadhana. Duša postane Šiva, vendar ne eno z njim. Pot ima 36 stopenj. Zadnja stopnja se imenuje šivatva (šivovstvo). Na prvih petih stopnjah so elementi zemlja, voda, ogenj, zrak in eter. Pot se nadaljuje preko subtilnih elementov/čutil do 30 stopnje. Do 30 stopnje lahko pridemo s pomočjo guruja. 31 stopnjo predstavlja vmesno stopnjo, stopnje od 32-36 pa so v celoti odvisne samo od božje milosti. V teh stopnjah se očiščuje mala. Na teh stopnjah lahko človeka odreši le Šiva. Odrešitev se imenuje mokša.

Kašmirski šivaizem (severna Indija)
Značilnost šole je monistični sistem. Zagovarja, da je vse samo ena realnost. Rojstvo in smrt človeka je samo ena od manifestacij boga. Cilj je vrnitev duš v božjo naravo iz katere so izšle. Znak šole so tri črte na čelu.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home