V e r s t V a I. Hinduizem1 Uvod


download 271.12 Kb.
jenengV e r s t V a I. Hinduizem1 Uvod
Kaca6/13
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

YogaBeseda izvira iz glagola yuj = vpreči, združiti, obvladati (slov. igo = jarem). Yoga je najpomembnejša indijska duhovno-telesna (integralna) tehnika, ki vključuje dejanja duhovne in telesne aktivnosti za doseganje osvoboditve in odrešitve. Zasledimo jo v vseh sistemih indijske filozofije in religijskih sampraday (smeri). Yoga izvira že iz vedskih časov. V Vedah so se muniji (molčeči) ukvarjali s tehnikami osvoboditve. V stari indijski civilizaciji se že pojavi značilna poza človeka v lotosovem položaju. Yoga kot jo poznamo danes, se začne pojavljati od 5. stol.pr.Kr. naprej. V tem obdobju se pojavljajo skupine šramanov/samanov (asketov), ki potujejo od enega mesta do drugega. Med temi asketi se razvije tudi budizem. Pojavi se individualistična težnja; skrb za lastno odrešenje (samnyasin).
Najpomembnejše delo so Yogasutre (izreki o yogi), avtorja Patanjalija. Delo je nastalo nekje med 100 in 500 po Kr. V tem delu so združene vse do tedaj znane yoge. Ena izmed filozofskih šol je samkhya-yoga (nastane od 6. stol.pr.Kr. naprej). Patanjali je združil nauke te šole in druge prakse, ki so bile v različnih spisih omenjene in napiše svojo yogo, ki jo imenuje raja-yoga (kraljevska yoga). Tukaj pomeni yoga umiritev, zaprtje, prekinitev duševnih procesov. Človekovo telesno in duševno delovanje se najprej razdeli na procese (sanje, domišljija, mišljenje, intuicija, logično mišljenje…). Te procese je nato potrebno s pravilnimi tehnikami spraviti v ravnovesje. Cilj yoge je svoboda od stvari, ki človeku preprečujejo umiritev. Yoga omenja boga Išvaro (Gospod), ki je prost trpljenje, karme in inkarnacije.
Pot odrešenja je razdeljena na 8 stopenj:
1. odpoved (nenasilje, resnicoljubnost, celibat…)

2. čistost (asketizem, resnost študija, predanost Gospodu…)

3. asana (položaj telesa; pravilno sedenje za umiritev)

4. pranayama (delovanje dihanja; po indijskem prepričanju je esenca diha prana = življenjski princip)

5. umik čutov

6. zbranost, osredotočenje duha

7. meditacija

8. samadhi (nadzavest, popolna pomiritev)
V ospredju hatha-yoge (9. stol. po Kr.) so čakre (energetska polja v človekovem telesu). Telo ima v sebi tri kanale. Srednji kanal je subtilen, kanala na levi in desni pa simbolizirata subjekt in objekt. Ko človek energijo iz levega in desnega kanala spravi v srednjega doseže odrešitev. Takrat se vsa energija združi v subtilnem srcu, od koder duša odide v nebesa (v stanje nerojstva). Tantrični aspekti yoge omogočajo odrešitev preko človekovega telesa.

ŠIVAIZEM


Šiva-šaktiŠivaizem je v primerjavi z višnuizmom manj vedski. Navdihoval se je bolj v asketskih tradicijah. Če je značilnost višnuizma red, ki izhaja iz tradicije vedske prakse (ritualov), je šivaizem bolj ekstatičen (ples). Šiva je bog paradoksov. Po eni strani je ekstatični, promiskuitetni bog, po drugi pa je velik asket in yogi. Ekstatično pleše na tleh za sežiganje trupel in zapeljuje žene modrecev. V eni izmed svojih oblik je poročen z ženo Parvati. Je pa tudi absolutni Gospodar in idealni yogi. Šiva v Vedah ni omenjen. Verjetno je v ljudsko tradicijo prišel od zunaj in bil šele kasneje sprejet kot bog indijskega panteona. Šiva je povezan z Rudro. Švetašvatara Upanišada je eden pomembnejših spisov, ki govori o indijskemu teizmu, milosti, poti čaščenja boga Bhaktija, Bogu kot absolutu. V spisu je Šiva imenovan kot Rudra. Šiva ni bog, ampak samo ime za Rudro. Včasih je Šiva v svoji paradoksnosti omenjen tudi kot erotični asket. Svojo pravo naravo rad skriva in obenem skozi milost pomaga ljudem.
Šiva je upodobljen kot:
1. Gospod yoge

Meditira v Himalaji, je pokrit s prahom, ima tretje oko…
2. mož žene Parvati

Z njo ima dva otroka: Ganeša (s slonjo glavo, prijazni bog, prinaša srečo) in Skanda
3. Šiva Nataraja (Gospod plesa)

Simbolizira njegovo neizmerno moč. Bog, ki ustvarja, vzdržuje in uničuje kozmos.
4. Šiva linga (linga = znak)

Podoba faličnega simbola, ki je položen v yoni (žensko spolovilo). Gre za prikaz enotnosti moške in ženske energije v bogu Šivi.
Šiva se pojavlja v treh spisih: Tantrah, Agamah in Puranah.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home