V e r s t V a I. Hinduizem1 Uvod


download 271.12 Kb.
jenengV e r s t V a I. Hinduizem1 Uvod
Kaca3/13
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

NeboDyaus ali Pitā (gr. Zeus, rim. Jupiter)

Predstavlja nebo.
Varuna (resnična beseda)

V njem se kažejo moralne vsebine tistega časa. Kdor greši in ni resnicoljuben, ga Varuna udari z boleznijo. Je vseviden.
Mitra (dogovor)

Je vedno v paru z Varuno. Mitra kaznuje tistega, ki prelomi dogovor (tudi v mislih).
Surya (povezan s soncem)
Savitr (povezan s soncem)
Višnu (v tistem času manj pomemben bog)
Bhaga (sreča, obilje; manj pomemben bog, iz te sanskrtske besede prihaja izraz ‘bog’)

ZrakIndra

Bog vojščak. Njegovo orožje je strela. Je nacionalni bog Arijcev.
Rudra

Kasneje se v zvezi z njem uporablja ime Šiva.
Parjanya

Povezan z nevihto, dežjem.


ZemljaAgni (ogenj)

Poglavitni zemeljski bog. Je poosebljanje žrtvenega ognja (ogenj in bog ognja hkrati).
Soma

Hkrati pijača in bog pijače. Pred somo so uporabljali medico, ki je najstarejša pijača za obredne namene. S somo se okrepča Indra, ko premaga sovražnika Vrtro (‘zaprek’; kača/zmaj).


Abstraktni bogoviTvaštr (etim. tesar; stvarnik)
Dyauh Pitar (bog oče)
Prajapati (izhaja iz Dyauh Pitar in svet rojeva)
Emanacija (ena od možnosti nastanka sveta)

Kaste8 (varna)
varna (barva) = status

jati = kasta (po številu 3743, povezane s poklicom in etnijo)
V vedskih spisih so opisane 4 varne:
brahmana (duhovniki)

kšatriya (vojščaki, kralji)

vaišya (trgovci, kmetovalci)

šudra (delavci)

čandala (nedotakljivi)

Vedske spise so zapisali Brahmani, ker so znali sanskrt. Zato so tudi najvišja kasta. Zgodovinarji kast se ne strinjajo, da bi takšna delitev tudi dejansko obstajala. Tradicionalna delitev ljudi na kaste bolj izraža status, ki ga nekdo dobi ob rojstvu (aktualno še danes).
Status je kultni status. Brahmani imajo višje, bolj čiste obrede kot kšatriye. Kasta pomeni, da lahko šudra opravlja višji poklic kot brahmana.
Značilnosti:


  • dominantna kasta (jati) ni vedno tudi najvišja varna

  • vzpon kast (dinamika znotraj kast; vaišya lahko uporablja obrede, ki spadajo v višjo kasto in s tem postane tudi sam kšatriya; ne gre za tog sistem)

  • mestno življenje prinaša spremembe (šudra po statusu je lahko v mestu župan in ima vpliv nad vsemi brahmani v tistem mestu)

  • vpliv zahoda


Sociološke ugotovitve9:


  • solidarnost med kastami (ista kasta je solidarna znotraj sebe, kar jo ohranja pri življenju)

  • pod vsako kasto je še nižja (občutek dominantnosti)

  • vegetarijanstvo je znak višje kaste


Dharma (religija)Dharma ustreza našemu pojmu religija. Beseda rta v predvedskem obdobju predstavlja kozmični zakon (kasneje dharma) po katerem so se ljudje morali ravnati. Z zakonom je upravljal Varuna. Dharma je opisana v spisih, ki se imenujejo Kalpa Sutre. Nastali so v zadnjih stoletjih pred Kristusom. V njih je natančno opisano ritualizirano življenje Indijca: domači, javni obredi, stopnje življenja (od rojstva, iniciacije, poroke do smrti). V Dharma Šastrah (Manujev10 zakonik) so opisani vsi odnosi med ljudmi, pravilno žrtvovanje, potek daritev, štiri kaste, njihove naloge in štiri življenjska obdobja.
Štiri življenjska obdobja so:
brahmacarya (učenje; iniciacija)

grhastha (hišni gospodar)

vanaprastha (umik v samoto)

samnyasa (popolna odpoved; priprava na smrt)
Delitev želi podati neko idealno stanje življenja posameznika, vendar ni skoraj nikoli v celoti uresničena.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home