V e r s t V a I. Hinduizem1 Uvod


download 271.12 Kb.
jenengV e r s t V a I. Hinduizem1 Uvod
Kaca2/13
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

I. PREDVEDSKA KULTURA (do 1750 pr.Kr.)Začetek predvedske civilizacije postavljamo približno v 4.-3. tisoč.pr.Kr. s kulturo dveh velikih mest Harappe in Mohenjo-Daro (z izkopavanji ju odkrijejo šele leta 1921). Za predvedsko civilizacijo je značilno trgovanje z Mezopotamijo, urbano načrtovanje (mestne ulice, strnjena stanovanja, kopalnice, trgovine, mesto namenjeno ritualnemu očiščevanju z vodo…). Pri izkopavanjih so našli prvo antropomorfno podobo boga, ki je upodobljen v položaju yoge. Odkrijejo tudi elegantne kipce žensk, kar namiguje na urbano (meščansko) umetnost. Prav tako torzo6 moškega kipa s trebuhom, za katerega so najprej mislili, da prihaja iz Grčije. Vendar kasneje ugotovijo, da so Grki poudarjali atletsko postavo (mišice), Indijci pa poudarjajo dihalne tehnike in prano (notranjo energijo). Zanimivo je, da niso odkrili nobenih orožij, kar verjetno pomeni, da niso imeli veliko sporov s sosednjimi narodi ali pa niso bili usmerjeni v osvajanje drugih narodov. Civilizacija propade pribiližno v 3.-2. tisoč.pr.Kr. Možen vzrok so naravne katastrofe kot je npr. potres, ki bi lahko spremenil rečno strugo in prebivalce prisilil k umiku. Manj verjetna možnost je, da so jih izpodrinili vedski Arijci, ki so bili nomadi. Vedski Arijci so indoevropsko svetlopolto ljudstvo. Sebe imenujejo arya (plemeniti, višji, boljši), glede na prvotne predvedske prebivalce, ki so bili temnejše polti (dravidska plemena). Arijici so prišli iz območja današnjega Turkmenistana (Rusija) v Indijo in Iran (avesta). S seboj so prinesli tudi svojo religijo, ki predstavlja začetek indijske religioznosti kot jo poznamo danes.
Časovna preglednica:
I. do 1750 pr. Kr. predvedska kultura

II. 1750 – 500 pr. Kr. vedska religioznost

III. 500 pr.Kr. – 200 po Kr. asketski reformizem

IV. 200 – 1100 po Kr. klasični hinduizem

V. 1100 – 1850 po Kr. hinduizem sekt

VI. 1850 – danes neohinduizem (vpliv Angležev, krščanstva)

Vede (vedski spisi)

  • večne (brez začetka)

  • prenašajo se ustno (vsaj 1000 let pred zapisom)

  • razodenejo se rišijem (vidcem, pesnikom), ki jih nato prenašajo naslednjim rodovom

  • napisal jih je Vyasa (tradicionalno verovanje)

  • ker so slišane, se imenujejo šruti (razodetje)


4 Vede so: Rig, Sama, Yajur in Atharva veda. Vsaka veda ima svojo:


  • zbirko himen (samhita, mantre)

  • teologijo (brahmana)

  • ezoteriko (aranyaka)

  • filozofijo (upanišade)


Vede predstavljajo najstarejše zapise indoevropejcev.

II. VEDSKA RELIGIOZNOST (1750 – 500 pr.Kr.)

Žrtvovanje

Vedska religioznost temelji na čaščenju bogov (žrtvovanju). Na posebnih oltarjih so darovali živali, mleko, somo (pijačo), maslo idr.
Politeizem

Bogovi imajo različne poteze, vloge, pomen, vsi skupaj pa tvorijo celoto vsega tega, v kar je vedski Indijec verjel. Teogonija7 se ne pojavi. Bogovi se delijo na tri področja: zemeljsko, zračno in nebeško. Kasneje se razvije tudi monoteizem, vendar nikoli v taki obliki kot pri Izraelcih. Max Müller (19. stol.) vedski politeizem imenuje henoteizem. Tisti bog, ki je trenutno čaščen, postane vrhovni bog.
Sanskrt

Vede so zapisane v sanskrtu. Starejše vede so zapisane v še starejši obliki sanskrta (vedski sanskrt). Od vseh himen je za Indijca najpomembnejša molitev, ki se imenuje gayatri. Molitev se recitira zjutraj in ob iniciaciji. Danes je zelo malo šol brahmanov, ki svoje učence učijo vedske spise na pamet. Vede so se po ustnem izročilu skozi tisočletja ohranile brez napak zaradi pesniške konstrukcije, ki omogoča lažje pomnenje.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home