TÜrk üRÜnleriNİn yurtdişinda markalaşmasi, TÜrk mali imajinin yerleşTİRİlmesi ve turquality®’Nİn desteklenmesi hakkinda tebliĞ (2006/4)


download 134.92 Kb.
jenengTÜrk üRÜnleriNİn yurtdişinda markalaşmasi, TÜrk mali imajinin yerleşTİRİlmesi ve turquality®’Nİn desteklenmesi hakkinda tebliĞ (2006/4)
Kaca4/4
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
1   2   3   4

Tasarım Danışmanlığı

Moda Tasarımı

Endüstriyel Ürün Tasarımı

Ambalaj Tasarımı


Hukuk Danışmanlığı

Yurt Dışı Pazarlara Yönelik Hukuk DanışmanlığıBilişim Danışmanlığı: Bilgi yönetimi kapsamında satın alınacak veya kiralanacak yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları destek kapsamında değerlendirilir.


Araç Planlama Sistemleri

Bilgisayarlı Tasarım (CAD)

Doküman Yönetim Sistemleri (DMS)

Felaket Yönetimi

E-İş Yönetim Sistemi

İş Akış - Süreç Yönetim Sistemleri

İş Zekası Yönetim Sistemleri

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)

Kurumsal Performans Yönetimi (EPM)

Kurumsal Sistem Entegrasyon Hizmetleri

Lojistik Yönetim ve Optimizasyonu Sistemleri

Mobil Satış Ekibi Yönetim Sistemleri

Mobil Satış ve Takip Sistemleri

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

Müşteri Şikayet veya Çağrı Merkezi Yönetim Sistemleri

Perakende Yönetimi

Promosyon Yönetim Sistemleri (TPM)

Talep Planlama Sistemleri (DMS)

Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)

Üretim Optimizasyon Sistemleri

Yönetim Raporlama Sistemleri

Yönetişim, Risk ve Uyum Sistemleri (GRC)1 Mülga; Bakanlık : Dış Ticaret Müsteşarlığını (DTM),

2 Mülga; Birlik : Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı kuruluşu olan İhracatçı Birliklerini,

3 Mülga; (1) TURQUALITY® Komitesi : Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Bakanın başkanlığında Müsteşarlık, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı Birlikleri, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri temsilcileri ile konusunda uzman kişilerden oluşur.

4 Mülga; a) 9 ve 10 uncu maddelerinde düzenlenen desteklerden, kuruluş ve şirketler, 13 ve 14 üncü maddeler çerçevesinde destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren dört yıl,

5 Mülga; MADDE 31 – (1) Müsteşarlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen kuruluş ve şirket ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirir. Müsteşarlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar.

(2) Bu Tebliğ’in 12 nci maddesi kapsamında gerçekleştirilecek destek ödemelerine ilişkin olarak DFİF Gider Hesabında bulundurulması gereken aylık bakiye tutar Bakanlık tarafından Hazine Müsteşarlığına bildirilir. Hazine Müsteşarlığı bu bildirime istinaden DFİF Gider Hesabında bakiye bulundurur ve 12 nci madde kapsamındaki ödemeler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Hazine Müsteşarlığından provizyon alınmadan söz konusu bakiye tutardan gerçekleştirilir.(26.02.2010 tarih ve 27505 sayılı R.G. Tebliğ Seri No 2010/2 ile eklenmiştir)

6 Mülga; MADDE 32 – (1) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden olanları YTL, döviz cinsinden olanları ise harcama belgesi tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı YTL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir.1   2   3   4

Similar:

TÜrk din mûSİKÎSİNİn anadolu’da doğUŞu ve tariHİ seyri hakkinda bazi müLÂhazalar

1 Türk-İslam tarihinde bilimsel faaliyetlerin sürdürülmesine önem...

TÜrk ahlaki

2006/4 Sayılı Tebliğ'in 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci Maddeleri Çerçevesinde...

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri

TÜrk adinin anlami ve kökeni

İlk müSLÜman türk devletleri

Türk Sineması’na Genel Bir Bakış

EĞİTİMİn tarihsel temelleri ve TÜrk eğİTİm tariHİ

EĞİTİMİn tarihsel temelleri ve TÜrk eğİTİm tariHİ

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home