5. siniflar fen ve teknoloji dersi


download 48.66 Kb.
jeneng5. siniflar fen ve teknoloji dersi
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen


Adı:

2011 – 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

…….. İLKÖĞRETİM OKULU

5. SINIFLAR FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

2.DÖNEM 2.YAZILISI

……/…../2012

Soyadı:

PUAN:

Sınıfı: No:1)

Güneş , Ay’dan çok büyük olmasına rağmen aynı boyda görünürler. Bunun sebebi nedir?(5P)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Ay’ın evrelerinin isimlerini yazınız.(5P)


…………………

…………………


…………………


…………………


3) Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları verilenlere göre doldurunuz.(10P)


Son dördün

Dünya

Ay

Yeni ay


Güneş

Büyük

uzak

teleskop

küre

Dolanma


A) …………………………. evresinde Ay “D” şeklinde görünür.

B) ………………….’nın kendi etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur.

C) ………………………. evresinde Ay karanlıktır , görünmez.

Ç) Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüşüne …………………… denir.

D) ………………………… hareket etmez.

E) Güneş , Dünya’ya Ay’dan daha …………………………….’tır.

F) Güneş , Dünya ve Ay …………………….. şeklindedir.

G) Uzayı gözlemlemek için ……………………………… kullanılır.

H) Dünya , Ay’dan daha …………………….’tür.

I) ………………. , Güneş’ten aldığı ışığı yansıtır.
4
CANLILAR
) (12P)

………………

………………

………………

………………
Omurgalılar

………………


…………………


…………………


…………………

…………………


Balıklar


5)


……………………………..

……………………………..
Yukarıdaki hayvanları iki gruba ayırmak isteseydik grupları nasıl adlandırırdık. Hangi hayvan hangi gruba girerdi?(8P)


6) Canlıları neden sınıflandırma gereği duyulmuştur? Sınıflandırma yapılırken nelere dikkat edilmiştir?(5P)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7) Mantarların yararlarını yazınız.(5P)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8) Aşağıdaki cümlelerde bırakılan boşlukları verilen kelimelere göre doldurunuz.(10P)


Şapkalı mantarlar

yumurtlayarak

sınıflandırırız

çiçeksiz

fotosentez

gövde

omurgasızlar

Taç yaprak

Akciğer

Memeliler


A) ………………………… kökten gelen su ve mineralleri yapraklara taşır.

B
Yeni ay
) ………………………………….’da iskelet bulunmaz.


C) Omurgalı hayvanların en gelişmişi …………………….. ‘dir.

D) Balıklar ……………………………………. çoğalırlar.

E) …………………………………………….. zehirli olabilirler.

F) …………………………….. böcekleri ve diğer canlıları çiçeğe çeker.

G) Kara yosunu ………………………….. bitkidir.

Ğ) Memeliler ………………………… solunumu yaparlar.

H) Bitkiler …………………………… yoluyla besin üretirler.

I) Canlıları benzer ve farklı özelliklerine göre …………………
9)

Kaktüs Patates

Mantar Ağaç
Yukarıda verilenlerden hangisi bitki değildir?(3P)
A) Kaktüs B) Mantar

C) Patates D) Ağaç
10)


1


2

3

4


Kaç numaralı bölüm yumurta üreterek çoğalmayı sağlar?(üremeyi sağlayan organ)(3P)

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


Son dördün
11)


Dolunay


İlk dördün


Ay’ın yeni ay evresinden 21 gün sonra gözlemlediğimiz evresi hangisidir?(4P)
A) Dolun ay B) Yeni ay

C) Son dördün D) İlk dördün

12) Dünya , güneş ve Ay’ın şekil ve hareketlerini ve diğer gök cisimlerini araştırmak amacıyla yeryüzünde bazı merkezler kurulmuştur.

Bu merkezlerin adı hangisidir?(3P)

A) Astronomi B) Gözlemevi

C) Teleskop D) Üniversite
13. Şule, çiçekli bir bitkinin temel kısımları ile görevlerini aşağıda eşleştirmiştir.

Buna göre Şule’nin yapmış olduğu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?(3P)

A) Kök: Topraktan su ve suda çözünmüş mineral maddelerin alınmasını sağlar.

B) Gövde: Mineral maddeler su ve besinlerin iletimini sağlar.

C) Yapraklar: Meyvenin oluştuğu yerdir.

D) Çiçek: Bitkinin üremesini sağlar.

14. ’’Bitkiler ……………. ve…………….olarak iki gruba ayrılır’’ İfadesinde boş bırakılan kısımlara hangi seçenekteki sözcükler getirilmelidir?(3P)

A) köklü - köksüz B) yapraklı - yapraksız C) gövdeli - kabuklu D) çiçekli - çiçeksiz

15. Sınıfta kökün görevlerini sunan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini belirtmez?(3P)

A) Sıcak havada suyu dışarı atmak.

B) Madensel tuzları gövdeye iletmek.

C) Bitkinin tutunmasını sağlamak.

D) Besin depolamak.

16.Çiçeklerin renkli ve güzel kokulu bölümü olan taç yaprakların görevi hangisidir?(3P)

A. Bitki için gerekli besini üretir.

B. Bitkinin dik durmasını sağlar.

C. Çiçeği korur.

D. Tozlaşmaya yardımcı olmak için böcekleri kendine çeker.

17. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

(3P)

A. Canlıları benzer özelliklerine göre gruplandırabiliriz.

B. Canlıları sınıflandırmak, onları inceleme kolaylığı sağlar.

C. Tüm canlıları gözlerimizle görebiliriz.

D. Canlılar yaşadıkları ortama uyum sağlarlar.

18. Bütün bitkiler güneş ışığının etkisi ile karbondioksiti havadan alarak oksijen verirler ve bu işleme fotosentez denir. Bitkiler fotosentez yaparak kendi besinlerini kendileri üretir.

Yukarıdaki açıklama bitkinin hangi kısmında gerçekleşir?(3P)

A)kök B) Gövde C)Yaprak D)çiçek
19. Mikroskobik canlılar aşağıdakilerden hangisinde görev yapmazlar?(3P)

A. Hastalıkların oluşmasında B. Yoğurtun mayalanmasında C.Çiçeksiz bitkilerin üremesinde D.Hayvan ve bitki atıklarının çürümesinde

20. Bilim insanları canlıları kolay inceleyebilmek için sınıflandırmışlardır. Bu sınıflandırmanın içinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?(3P)

A. Bitkiler B.Hayvanlar C. İnsanlar D. Mantarlar

21. Atatürk çevrenin ve doğanın korunmasına büyük önem vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu düşüncesinin bir göstergesidir?(3P)

A. Atatürk Orman Çiftliğini kurması.

B. Türk Dil Kurumunu kurması.

C.Ağaç dikilmesini istemesi

D.Çiçekleri sulaması.
BAŞARILAR .

Share ing jaringan sosial


Similar:

Fen ve teknoloji dersi sinif yillik plani

Fen ve teknoloji dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

Fen ve teknoloji dersi sinif üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plâNI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili mehmet akif ersoy ortaokulu siniflar...

2012 2013 Eğitim- Öğretim Yılı Derinkuyu Cumhuriyet İlköğretim Okulu...

2016 – 2017 EĞİTİM ve ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2016 – 2017. EĞİTİM-ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2016 – 2017 EĞİTİM ve ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home