Bedömning


download 18.32 Kb.
jenengBedömning
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
Astronomi

(Vetenskapen om universum och dess himlakroppar)
Inledning

– Ni skall i en grupp på två personer göra en PowerPoint presentation som ska lämnas in och även redovisas för helklass.

Syfte

Ni skall öva på att under eget ansvar källkritiskt inhämta, sammanställa och redovisa information.

Material
Eran naturkunskaps bok, Naturkunskap A ”Frank Blå” Kapitel 1 och 2.

Datorer med internetuppkoppling, lista på olika ämnesområden bilaga 1,

länktips bilaga nr 2, Kurslitteratur samt övrig litteratur från bibliotek
Metoder

Bestämning av ämnesområde

Bestäm ett ämnesområde som ni skall jobba med i gruppen, se sedan till att ni har fått klartecken av lärare innan ni sätter i gång.
Inhämtning av info

Gruppen tar själv ansvar för att den del de valt att redovisa blir innehållsrik. Är det så att ni tror er göra intrång på någon annans grupps ämnesområde så måste ni ta kontakt med dem och reda ut hur ni skall göra. Vid minsta misstanke om att ert ämne inte räcker till försök då att själva utöka det.

Inlämning

Arbetet skall skickas in på länken som följer

Inlämning senast enligt överenskommelse.

På första bilden i PP-presentationen skall gruppens medlemmar, klassens namn och datum stå. Sist i PP - presentationen skall gruppen ha skrivit en egen diskussion om sitt ämne. Litteraturlista skall också finnas med i arbetet men den skall inte redovisas inför klassen. Inget arbete kommer att anses som färdigt om inte en strukturerad och tydlig referenslista finns med. Dela upp referenser i olika grupper såsom ”Internet länkar” en rubrik, ”Litteratur” en annan rubrik. Bygg på er referenslista under hela arbetets gång så är det lättare att få med allt.
Redovisningssätt

Redovisningen kommer att ske på Powerpoint med hjälp av en bildprojektor och en bärbar dator som inte är uppkopplat med radiolan. Varje grupp får fyra minuter till sitt förfogande vilket innebär att redovisningen kommer att klockas och obönhörligt brytas när tiden är ute, auditoriet får en minut per grupp. Tänk på att göra ”sidorna” i Powerpoint med lite text, helst bara stolpar och sammanfattande korta meningar. Jag laddar ner pp på ett fick minne till redovisningen.

Bedömning


Den grupp som ”fastnar” i urkundskontrollen kommer att få disciplinära påföljder. Missad deadline kan innebär S.

Gruppens arbete kommer att bedömas under redovisningen med betoning på faktainnehåll och utförande, tröttande effekter som ljud och hur bilderna byts i redovisningen ger inte några poäng. Dessutom kommer fokus att ligga på vad som tas upp i diskussionen och hur ni kan sätta ert arbete i ett bredare perspektiv.
G

I diskussionen skall ni försöka att sätta ert arbete i ett större sammanhang. Försök att använda ert arbete som utgångspunkt för att hålla en diskussion om begrepp som exempelvis planeter och stjärnors bildande, stjärnornas i huvudsak två olika sätt att dö på och varför befinner sig planeterna i vårat solsystem i den ordningen som de gör. För att godkäntnivån skall uppnås måste ni ha med två tydliga resonemang i diskussionen som sätter ert arbete i ett sammanhang.
VG

När godkänt nivån är nådd så skall arbetet för väl godkänt innefatta flera tydliga sammanhang och ni skall även kunna föra ett resonemang kring ert arbetsområde där det framgår att ni har förankrat åsikter och idéer i aktuell forskning.
MVG

När de tidigare nivåerna är uppnådda så skall ni på detta steg kunna jämföra olika forsknings- teorier kring ert valda ämne. Ni skall även kunna belysa var teorierna eller idéerna skiljer sig från varandra. Med aktuell forskning skall ni även själva forma en egen teori som ni tror på och kan styrka i tidigare publicerade resultat.
Urkund

Samtliga arbeten kommer att kontrolleras med urkund.

[Håll nere Ctrl - tangenten och klicka på länken]
http://www.urkund.se/SE/StudentInfo_Function.asp
http://a1.urkund.se/cgi-bin/view4.exe?c1=307476&c2=285911&c3=919976
Hur gör jag för att inte åka fast i granskningen av arbetet?! ”Spela med öppna kort”.

Tänk på att när ni tar hem rådata (siffror på storlek avstånd m.m.) om ert ämnesområde så måste ni ange källan. Var noga med att allt ni skriver ska vara med egna ord. Undvik i möjligaste mån att citera. Om ni anser er tvungna till det, välj kortaste möjliga och ange källan. I diskussionsdelen ska det klart framgå vad som är era åsikter och vad ni har läst. Bara för att ni ändrar en text med annorlunda synonymer så blir det inte er (det är att fuska).

Bilaga 1

Förslag på olika ämnesområden för grupparbeten.
Solsystem

Vårt solsystems uppbyggnad, Uppkomst
Partikelkluster i vakuum

Gas, Atmosfär, Solvind, Kosmisk strålning, Stjärnhop, Solsystem, Galaxhop, Asteroidbälte
Galax

Aktiv galax, Vintergatan, Kvasar, Blazar
Stjärnor

Brun dvärg, Vit dvärg, Stjärna, Röd jätte, Neutronstjärna, Kvarkstjärna, Svart hål, Super nova, Hypernova
Mindre himlakroppar

Måne, Komet, Meteoroid (meteor, meteorit, eldkula), Småplaneter

Planeter att rikta in sig mot; Merkurius, Venus, Jorden, Månen, Mars, Asteroidbältet, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Dvärg planeten Pluto
Andra ämnen

Himlakropp, Planetbanor, Kosmologi, Big Bang, Big Crunch, Big Rip, Maskhål, Nebulosor
Bilaga 2

Glöm inte att vara källkritiska till informationen som ni hittar, jämför den med liknande uppgifter på andra sidor.
Länkar till sidor

[Håll nere Ctrl - tangenten och klicka på länken]
Svenska

http://sv.wikipedia.org/wiki/Huvudsida

http://www.astro.su.se/Svenska/public.html#Phone

http://www.popast.nu/

http://paranormal.se/topic/universum.html

http://www.hfskola.com/rymden/rymd.htm

http://www.rymdenidag.se/rymden/liv_i_universum/

http://www.alltomrymden.se/

http://www.snsb.se/
Engelska

http://www.anzwers.org/free/universe/

http://www.astronomynow.com/

http://www.nasa.gov/home/index.html

http://www.nineplanets.org/

http://berndt.hybner.com/solar/eng/homepage.htm
Astronomiska institutioner/observatorier

Lunds observatorium 
Stockholms observatorium 
Astronomiska observatoriet
Sweden Solar System

Share ing jaringan sosial


Similar:

Bedömning

Konkretisering Du kommer att få lära dig: om solen och om vårt planetsystem...

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home