Fen ve teknoloji dersi sinif üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plâNI


download 0.6 Mb.
jenengFen ve teknoloji dersi sinif üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plâNI
Kaca1/9
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI T.MADENCİLER İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLÂNI


SÜRE

ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT

1.ÜNİTE: VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

DERS İÇİ, DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEK-NOLOJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


EYLÜL4. HAFTA ( 20 EYLÜL - 24 EYLÜL)


4 SAAT


1. Sindirim sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1 Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema­ üzerinde gösterir (FTTÇ-4).

1.2 Besinlerin vücuda yararlı duruma gelmesi için değişime uğraması gerektiğini tahmin eder.

1.3 Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini belirtir.


H Midedeki Asitlerin Besinlere Etkisi

Öğrenciler midedeki asitlerin besinleri nasıl etkileyeceğini tahmin eder. Öğretmen gösteri etkinliği olarak yarım bardak sütün içine iki kaşık hidroklorik asit (HCl) dökerek sütü 10 dakika sıcak bir yerde bekletir. Deney sonunda tahminlerin doğruluğu tartışılır. Öğrenciler yapılan deney ile bağlantı kurarak midedeki asitlerin etkisini açıklar (1.2; 1.3), (BSB-1, 2, 31).


[!] Kimyasal madde korunması ve kullanımına dikkat edilmelidir.

1.2, 1.3 Kimyasal ve mekanik sindirim tanımları verilir, kimyasal sindirim denklemlerine girilmez.
??? 1.3 Öğrenciler sindirimin yalnızca midede gerçekleştiğini düşünebilirler.


C 1.1 5. sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesindeki Besinlerin Sindirimi ve Besin İçerikleri ve Görevleri konularıyla ilişkilendirilir.

1. Dayanışmanın toplum hayatındaki önemini kavrayabilme

AÇIKLAMA

  • Toplumda dayanışmanın önemi açıklanarak, dayanışmada iş bölümü yapmanın neden gerekli olduğu değerlendirilecek, toplumdaki işbölümüne örnekler verilecektir.

Dayanışmanın milli birlik ve beraberliği güçlendirdiği açıklanarak, Kurtuluş Savaşının kazanılmasında milli birlik ve beraberliğin önemi vurgulanacak, Atatürk’ün milli birlik ve beraberliğe verdiği önem örneklerle açıklanacak.
İLKÖĞRETİM HAFTASI

(20-24 EYLÜL)
1. Anlatım

2. Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gösteri

6. Soru yanıt

7. Örnek olay

8. Beyin fırtınası

9. Canlandırma

10. Grup çalışmaları

11. Proje

12. Keşfetme

13. Oyun oynama


A. Yazılı Kaynaklar

1. Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tübitak yayınları
B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Aile bireyleri

3. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar
C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Etkinlik örnekleri

3. Bilgisayar vb.

4. Deney malzemeleri

HCL çözeltisi


4 Çoktan seçmeli soru
4 Boşluk doldurma
4 Eşleştirme
4 Performans ödevi


EYLÜL-EKİM

EKİM

27

5 HAFTA (28 EYLÜL – 01 EKİM)
2.HAFTA (05 EKİM- 09 EKİM)

4 SAAT


1.4 Enzimin kimyasal sindirimdeki işlevini açıklar.

1.5 Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevlerini ifade eder.

1.6 Sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklardan kana geçişini açıklar.

1.7 Sindirim sistemi sağlığını olumlu-olumsuz etkileyecek etkenleri özetler ve tartışır (BSB-25, 27, 32).


H Yediğim Besinlere Ne Olur?


 1.4 Sindirimde görevli sindirim enzimlerinin adları verilmez.
1.6 Villusun sindirimdeki önemi vurgulanır, yapısı anlatılmadan şekil olarak verilir.
[!] 1. 7 Sindirim sistemi sağlığını olumlu etkileyen etkenlerden lifli besinler, dengeli beslenme; olumsuz olarak etkileyen etkenlerden stres, dengesiz ve yetersiz beslenme vb. örnek olarak verilebilir.


 1.7 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma” öğrenme alanı amaç 6 ile ilişkilendirilir.

DEMİRYOLLARI

HAFTASI

(EYLÜL AYININ SON

HAFTASI)


4 Çoktan seçmeli soru
4 Boşluk doldurma
4 Eşleştirme

EKİM

1.HAFTA (04 EKİM- 08 EKİM)

4 SAAT

2. Boşaltım sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1 Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir (FTTÇ-4).

2.2 Boşaltım sisteminde böbreklerin görevini ve önemini açıklar.

2.3 Boşaltım sistemi sağlığının korunması için alınabilecek önlemlerin farkına varır.

2.4 Bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik gelişmelere örnekler verir (FTTÇ-5, 17, 29, 30, 32).


H Öğrenciler ön bilgilerin yoklanması ve hatırlanması amacıyla boşaltımda görevli yapı ve organları uygun malzemeleri kullanarak kartona çizilmiş boş insan modeli üzerine yerleştirir ve böylece boşaltım sistemi şeması/ levhası oluşturur (2.1), (BSB-17, 28).
H Öğrenciler “Böbreklerim benim için önemlidir. Çünkü …” ile başlayan bir paragraf yazarlar. Yazılan paragraflar okunduktan sonra böbrek sağlığının korunması için gerekenler listelenir (2.2; 2.3).


 2.2 Nefronun boşaltımdaki önemi vurgulanır, yapısı anlatılmadan şekil olarak verilir.
[!] 2.2 Boşaltımda deri, akciğer ve karaciğerin görevleri de vurgulanır.
[!] 2.4 Böbrek yetmezliği, böbrek taşı, böbrek nakli, diyaliz, yüksek frekanslı ses dalgaları ve lazer gibi teşhis/tedavi yöntemleri vurgulanır.C 2.1-2.2 5. sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi Zararlı Maddelerin Boşaltımı konusu ile ilişkilendirilir.
` 2.4 kazanımı, Sosyal Bilgiler dersi 6. sınıf “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı, “Elektronik Yüzyıl” ünitesi kazanım 3 ile ilişkilendirilir.HAYVANLARI

KORUMA GÜNÜ

(4 EKİM)
AHİLİK KÜLTÜRÜ

HAFTASI

(8-12 EKİM)


. Anlatım

2. Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gösteri

6. Soru yanıt

7. Örnek olay

8. Beyin fırtınası

9. Canlandırma

10. Grup çalışmaları

11. Proje

12. Keşfetme

13. Oyun oynama


4 Çoktan seçmeli soru
4 Boşluk doldurma
4 Eşleştirme
SÜRE

ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT

1.ÜNİTE: VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

DERS İÇİ, DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRK-ÇÜLÜK

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNO-LOJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER-LENDİR-ME

EKİM

2. HAFTA (11 EKİM– 15 EKİM)

4 SAAT

3. Denetleyici ve düzenleyici sistem ile ilgili olarak öğrenciler;

    1. Denetleyici ve düzenleyici sistemin vücudumuzdaki sistemlerin düzenli ve birbiriyle eş güdümlü çalışmasını sağladığını belirtir.

    2. Sinir sisteminin bölümlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir (FTTÇ-4).

    3. Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar.

Refleksi gözlemleyecek bir deney tasarlar (BSB-16).

    1. İç salgı bezlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar

(FTTÇ-4).

H Uyarı-Tepki

H Hormonlar

Öğretmen, öğrencilere “Korktu-ğunuzda ya da heyecanlan-dığınızda vücudunuzda ne gibi değişimler olur?” sorusunu sorar. Cevaplardaki benzer olan değişimler tahtaya yazılır. Öğrencilerin, heyecan veya korku anındaki bu değişimlerin sebebinin bu sırada vücutta üretilen bazı maddeler olduğu sonucuna ulaşmaları sağlanır. Sonra “Bu maddeler vücudu-muzda nerelerde üretilir?” soru-sundan yola çıkarak iç salgı bezleri, bunların ürettiği hormon-lar, bu hormonların işlevleri liste-lenir. Öğrenciler uygun malze-meleri kullanarak kartona çizdikleri boş insan modeli üze-rinde iç salgı bezleri şema/lev-hası oluşturur.

[!] 3.1 Denetleyici ve düzenleyici sistemleri olumsuz etkileyen etmenler (uyuşturucu, alkol ve sigara) ile ilgili örnekler verir.

 3.2 Sinir sisteminin bölümleri; merkezî (beyin, omurilik) ve çevresel sinir sistemi olarak verilir, yapılarına girilmez. Beynin bölümlerinden olan beyincik ve omurilik soğanının yapısına girilmeden görevleri verilir.

 3.5 İç salgı bezleri olarak hipofiz, pankreas, tiroit, böbrek üstü bezleri ve eşeysel bezler verilir, yapılarına girilmez. Erkek ve dişi salgı bezleri ayrı ayrı şekiller üzerinde verilir.

 3.5 Hormonlara örnek olarak günlük hayattan bilinen hormonlar (tiroksin, büyüme hormonu, insülin, glukagon, adrenalin vb.) verilir
ANKARA’NIN

BAŞKENT OLUŞU

(13 EKİM)1. Anlatım

2. Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gösteri

6. Soru yanıt

7. Örnek olay

8. Beyin fırtınası

9. Canlandırma

10. Grup çalışmaları

11. Proje

12. Keşfetme

13. Oyun oynama


1. Anlatım

2. Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gösteri

6. Soru yanıt

7. Örnek olay

8. Beyin fırtınası

9. Canlandırma

10. Grup çalışmaları

11. Proje

12. Keşfetme

13. Oyun oynama


A. Yazılı Kaynaklar

1. Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tübitak yayınları
B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar
C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Etkinlik örnekleri

3. Bilgisayar vb.

4. Deney malzemeleri


4 Çoktan seçmeli soru
4 Boşluk doldurma
4 Eşleştirme
4 Açık uçlu soru
4 Yapılandırılmış Grid
4 Kavram

EKİM

3. HAFTA (18 EKİM– 22 EKİM)

4 SAAT

4. Duyu organları ile ilgili olarak öğrenciler;

4.1Çevremizdeki uyarıları algılamamızda duyu organlarının rolünü fark eder.

4.2Duyu organlarının yapılarını şekil ve/veya model üzerinde açıklar (FTTÇ-4) .

4.3Duyu organlarının hangi tür uyarıları aldığını ve bunlara nasıl cevap verildiğini açıklar

4.4 Koku alma ve tat alma arasındaki ilişkiyi deneyle gösterir (BSB-1).

4.5 Duyu organlarındaki aksaklıklara ve teknolojinin bu aksaklıkların giderilmesinde kullanımına örnekler verir. (FTTÇ 31,32).

4.6 Duyu organlarının sağlığını korumak amacı ile alınabilecek önlemlere günlük hayatından örnekler verir.

4.7 Kendini, görme veya işitme engelli kişilerin yerine koyarak onları anlamaya çalışır (TD-3).

H Tek Göz Yanılır

Öğrenciler bir gözlerini kapatır. Bir eli ile tükenmez kalemi diğeriyle de kalemin kapağını tutarak göz hizasına getirir, kapağı kapatmayı dener. Öğretmen, “Kapağın kalemin önünde mi, arkasında mı olduğunu anlayabiliyor musunuz?” sorusunu sorar. Öğrenciler kapalı olan gözlerini açarak tekrar kapağı kapatmayı dener. Farkın nedeni tartışılır (4.3), (BSB- 1, 31).

 4.3 Duyu organlarında bulunan özel almaçların (duyu reseptörleri) deride sıcaklık, dokunma, acı, basınç; gözde ışık; burunda koku; dilde tat; kulakta ses uyarılarını aldığı vurgulanır. Tüm duyu organlarındaki duyu almaçlarının uyarıları, duyu-sinir yolu ile beyindeki özel merkezlere ilettiği ve yanıt verdiği düşünülerek tek bir duyu organı örneği üzerinden uyarı alımı-cevap verme süreci açıklanır. Diğerleri öğrenciden beklenir.

[!] 4.3 Kulağın vücudumuzun dengesinin sağlanmasına yardımcı olduğu belirtilir.

 4.5 Aksaklıklar tanım düzeyinde verilir. Teknolojik örnek olarak lens, gözlük, işitme cihazı, kornea nakli vb. belirtilir.

[!] 4.5 Rehberlik Araştırma Merkezi ve Okul Rehberlik Servisi ile iş birliği sağlanarak “Göz Tarama Testi” yapılabilir.

Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık

(4.7 – 15 )
4 Çoktan seçmeli soru
4 Boşluk doldurma
4 Eşleştirme
4 Açık uçlu soru
4 Yapılandırılmış Grid
4 Kavram Haritası
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Share ing jaringan sosial


Similar:

Fen ve teknoloji dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

Fen ve teknoloji dersi sinif yillik plani

2016 – 2017. EĞİTİM-ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2016 – 2017 EĞİTİM ve ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2016 – 2017 EĞİTİM ve ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2012 2013 Eğitim- Öğretim Yılı Derinkuyu Cumhuriyet İlköğretim Okulu...

2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili atatürk ortaokulu fen biLİmleri dersi...

Kalaba anadolu lisesi 2012-2013 EĞİTİM ÖĞretim yili astronomi ve...

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home