Fen ve teknoloji dersi sinif yillik plani


download 419.46 Kb.
jenengFen ve teknoloji dersi sinif yillik plani
Kaca1/7
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
  1   2   3   4   5   6   7

……………… 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF YILLIK PLANI


ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT

ÜNİTE I: VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER

HAFTA


SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK
16-20.2013


4

1.Sindirim sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir (FTTÇ-4).

1.2. Besinlerin vücuda yararlı hâle gelmesi için değişime uğraması gerektiğini tahmin eder.

1.3. Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini belirtir.

↸ On bilgilerin yoklanması ve hatırlanması amacıyla oğrencilerden besinler ile enerji

arasında iliski kurmaları istenir. Besin - enerji iliskisi sınıfta tartısılır. Sonra oğrenciler

“sindirim, karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, su, mineral ve dis” kelimelerini cumle

icinde kullanırlar. Bu cumleler sınıfta okunur. Oğrenciler sırasıyla sindirimde gorevli

yapı ve organları model, levha ve/veya sema uzerinde gosterir. Oğretmen bu on bilgileri,

varsa kavram yanılgılarını ders islenisinde dikkate alır.

↸ Midedeki Asitlerin Besinlere Etkisi

(1.2; 1.3),(BSB-1, 2, 31).

[!] Kimyasal madde muhafazası ve kullanımına dikkat edilmelidir.

1.2, 1.3 Kimyasal ve fiziksel (mekanik) sindirim tanımları verilir, kimyasal sindirim denklemlerine girilmez.
??? 1.3 Öğrenciler sindirimin sadece midede gerçekleştiğini düşünebilirler.

_ Bosluk Doldurma

_ Tanılayıcı Dallanmıs Ağac

C1.1

5.sınıf

“Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesindeki Besinlerin Sindirimi ve Besin İçerikleri ve Görevleri konularıyla ilişkilendirilir.1.4. Enzimin kimyasal sindirimdeki işlevini açıklar.

1.5. Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevlerini ifade eder.

↸ Yediğim Besinlere -eler Oluyor?

(1.2-1.5).

↸ Sindirim Sistemi Simulasyonu

(1.2-1.6), (BSB-1, 2, 3, 17, 28, 30, 31).


1.4 Sindirimde görevli sindirim enzimlerinin isimleri verilmez.


23-27.09.2013


4

1.6. Sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklardan kana geçişini açıklar.

1.7. Sindirim sistemi sağlığını olumlu-olumsuz etkileyecek etkenleri özetler ve tartışır

(BSB-25, 27, 32).

2.Boşaltım sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir (FTTÇ-4).


↸ Oğrenciler on bilgilerin yoklanması ve hatırlanması amacıyla bosaltımda gorevli yapı ve

organları uygun malzemeleri kullanarak kartona cizilmis bos insan modeli uzerine

yerlestirir ve boylece bosaltım sistemi seması/ levhası olusturur (2.1), (BSB-17, 28).

 1.6 Villusun sindirimdeki önemi vurgulanır, yapısı anlatılmadan şekil olarak verilir.

[!] 1.7 Sindirim sistemi sağlığını olumlu etkileyen etkenlerden lifli besinler, dengeli beslenme; olumsuz olarak etkileyen etkenlerden stres, dengesiz ve yetersiz beslenme vb. örnek olarak verilebilir.

`1.7 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma” temel dil becerisi ile ilişkilendirilir.30.09/01-04.10.2013

4

2.Boşaltım sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;

2.2. Boşaltım sisteminde böbreklerin görevini ve önemini açıklar.
 2.2 Nefronun boşaltımdaki önemi vurgulanır, yapısı anlatılmadan şekil olarak verilir.

[!] 2.2 Boşaltımda deri, akciğer ve

karaciğerin görevleri de vurgulanır.

_ Coktan secmeli soru

2.1 ve 2.2 kazanımları 5.sınıf

“ Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi Zararlı Maddelerin Boşaltımı konusu ile ilişkilendirilir.2.3. Boşaltım sistemi sağlığının korunması için alınabilecek önlemlerin farkına varır.

2.4. Bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik gelişmelere örnekler verir

(FTTÇ-5, 17, 29, 30, 32).


↸ Misafirimiz Var(2.3).

↸ Oğrenciler “Bobreklerim benim icin onemlidir. Cunku, …” ile baslayan bir paragraf

yazarlar. Yazılan paragraflar okunduktan sonra bobrek sağlığının korunması icin

gerekenler listelenir (2.2; 2.3).

[!] 2.4 Böbrek yetmezliği, böbrek taşı, böbrek nakli, diyaliz, yüksek frekanslı ses dalgaları ve lazer gibi teşhis/tedavi yöntemleri vurgulanır.

` 2.4 kazanımı, Sosyal Bilgiler dersi 6.sınıf “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı, “Elektronik Yüzyıl” ünitesi 3.kazanım ile ilişkilendirilir.
HAFTA


SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK
07-11.10.2013

4

3.Denetleyici ve düzenleyici sistem ile ilgili olarak öğrenciler;

3.1. Denetleyici ve düzenleyici sistemin vücudumuzdaki sistemlerin düzenli ve birbiriyle eş güdümlü çalışmasını sağladığını belirtir.

3.2. Sinir sisteminin bölümlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir (FTTÇ-4).

3.3. Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar.


↸ Mesajınız Var

(3.3), (BSB-31).
↸ Refleks (3.4).
↸ Kim Daha Hızlı?(3.4),

(BSB- 1, 3, 22, 27, 31).
↸ Hormonlar(3.5),

(BSB-17, 28).

[!] 3.1 Denetleyici ve düzenleyici sistemleri olumsuz etkileyen etmenler ( uyuşturucu, alkol ve sigara) ile ilgili örnekler verilir.

 3.2 Sinir sisteminin bölümleri; merkezî (beyin, omurilik, beyincik, omurilik soğanı) ve çevresel sinir sistemi olarak verilir, yapılarına girilmez. Beynin bölümlerinden olan beyincik ve omurilik soğanının yapısına girilmeden görevleri verilir.

Yapılandırılmış Grid


3.4. Refleksi gözlemleyecek bir deney tasarlar (BSB-16).

3.5. İç salgı bezlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar (FTTÇ-4).

 3.5. İç salgı bezleri olarak hipofiz, pankreas, tiroit, böbrek üstü bezleri ve eşeysel bezler verilir, yapılarına girilmez. Erkek ve dişi salgı bezleri ayrı ayrı şekiller üzerinde verilir.
 3.5. Hormonlara örnek olarak günlük hayattan bilinen hormonlar (tiroksin, büyüme hormonu, insülin, glukagon, adrenalin vb.) verilir.

15-18 EKİM 2013 KURBAN BAYRAMI TATİLİ

21-25.10.2013


3

4.Duyu organları ile ilgili olarak öğrenciler;

4.1. Çevremizdeki uyarıları algılamamızda duyu organlarının rolünü fark eder.

4.2. Duyu organlarının yapılarını şekil ve/veya model üzerinde açıklar (FTTÇ-4).


↸ Oğretmen oğrencilerin on bilgilerini belirlemek amacıyla duyu organları ile ilgili bildiklerini iceren

bir paragraf yazmalarını ister ve yazılanlar okunarak urun secki dosyasında saklanır. Oğretmen konu

bitiminde oğrencilerden duyu organları ile ilgili bir paragraf daha yazmalarını ister. Oğrenciler bu iki yazıyı karsılastırarak neler oğrendiklerini tartısırlar (4.1).

↸ Duyu Organlarım Olmasa(4.1), (BSB- 1, 3, 6, 27, 31).

 4.3 Duyu organlarında bulunan özel almaçların (duyu reseptörleri) deride sıcaklık, dokunma, acı, basınç; gözde ışık; burunda koku; dilde tat; kulakta ses uyarılarını aldığı vurgulanır. Tüm duyu organlarındaki duyu almaçlarının uyarıları, duyu-sinir yolu ile beyindeki özel merkezlere ilettiği ve yanıt verdiği düşünülerek tek bir duyu organı örneği üzerinden uyarı alımı-cevap verme süreci açıklanır. Diğerlerinin açıklaması öğrenciden beklenir.

Bulmaca


28-31.10/01.11.2013

4

4.3. Duyu organlarının hangi tür uyarıları aldığını ve bunlara nasıl cevap verildiğini açıklar.

4.4. Koku alma ve tat alma arasındaki ilişkiyi deneyle gösterir (BSB-1).

4.5. Duyu organlarındaki aksaklıklara ve teknolojinin bu aksaklıkların giderilmesinde kullanımına örnekler verir. (FTTÇ 31,32)

↸ Dokunma (4.3), (BSB- 1, 31).

↸ Tek Goz Yanılır (4.3), (BSB- 1, 31).

↸ Nasıl Tat Alırız? (4.3), (BSB- 1, 31).

↸ Bil Bakalım (4.3), (BSB- 1, 2, 6, 27, 31).

↸ Burnumuz Olmasaydı(4.4), (BSB- 1, 27, 31).


[!] 4.3 Kulağın vücudumuzun dengesinin sağlanmasına yardımcı olduğu belirtilir.

 4.5 Aksaklıklar tanım düzeyinde verilir. Teknolojik örnek olarak lens, gözlük, işitme cihazı, kornea nakli vb. belirtilir.

[!] 4.5 Rehberlik Araştırma Merkezi ve Okul Rehberlik Servisi ile iş birliği sağlanarak “Göz Tarama Testi” yapılabilir.HAFTA


SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK
04-08.11.2013


4

4.6. Duyu organlarının sağlığını korumak amacı ile alınabilecek önlemlere günlük hayatından örnekler verir.

4.7. Kendini, görme veya işitme engelli kişilerin yerine koyarak onları anlamaya çalışır (TD-3).

↸ Misafirimiz Var (4.6).

↸ Bana Neler Oldu? (4.7), (BSB- 1, 27, 31, 32).

1.KAZANIM SINAVI

04-08 KASIM 2013Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık (4.7–9)
  1   2   3   4   5   6   7

Share ing jaringan sosial


Similar:

Fen ve teknoloji dersi sinif üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plâNI

Fen ve teknoloji dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2012 2013 Eğitim- Öğretim Yılı Derinkuyu Cumhuriyet İlköğretim Okulu...

2016 – 2017 EĞİTİM ve ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2016 – 2017 EĞİTİM ve ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2016 – 2017. EĞİTİM-ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili atatürk ortaokulu fen biLİmleri dersi...

2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili mehmet akif ersoy ortaokulu siniflar...

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home