1. Servis veya Laboratuvarın adı : Astronomi Laboratuvarı


download 6.91 Kb.
jeneng1. Servis veya Laboratuvarın adı : Astronomi Laboratuvarı
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
1. Servis veya Laboratuvarın adı : Astronomi Laboratuvarı

2. Adı- Soyadı : Hülya Canbaz Yeşilyaprak

3. Doğum Yeri ve Yılı : Karahallı – UŞAK, 22.5.1960

4. Bitirdiği Lise ve Tarihi : Pendik Lisesi, 1977-78 Öğretim yılı

5. Bitirdiği Üniversite ve Tarihi : İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Lisans,

Ekim 1982

6. Master/Doktora ve Tarihi : İstanbul Üniv. Astronomi ve Uzay Blimleri

Bölümü Uygulamalı Astronomi Alanında

Master, 15.4.1999

7. Mesleği : Fizikçi

8. Görev Ünvanı : Fizikçi

9. Enstitümüzde göreve başladığı

tarih : 2 Kasım 1984

10. Başladığı görev : Güneş Fiziği Laboratuvarında Fizikçi

11. Şimdiki görevi :AstronomiLaboratuvarıGüneş fiziği biriminde

Güneş Leke gözlemlerinin değerlendirilmesi ve

Zaman biriminin çalışmaları arasında bulunan

Adli Astronomi konusunda mahkemelerin talep

ettikleri bilgileri rapor halinde sunmak

12. Mesleki Özgeçmişi : Şubat –Ekim 1983 BÖHLER Kaynak Elektrodları

A.Ş.’de Fizikçi olarak çalışma. Aynı dönemde

Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi Sağlık Fiziği

Biriminde Staj
13. a) Bildiği Yabancı Dil : Orta Düzey İngilizce

b) Kazandığı Yabancı Dil Sınavı :
14. Üyesi Bulunduğu Ulusal ve

Uluslararası Meslek Kuruluşları: Türk Fizik derneği, Türk Astronomi Derneği

15. Yayınları :* Distribution of solar surges

Özgüç, A.- Yeşilyaprak, H. - Düzgelen, A.

Astron.Astrophys.241,209-211,1991 Atıf sayısı1

*23. Güneş Çevrimi Etkinliğine Genel Bakış

Ataç T., Özgüç A., Sözen E., Yeşilyaprak H.

XIV. Ulusal Astronomi kongresi bildiri

*23. Güneş Çevriminde Kısa Süreli Dönemli

Değişimler

Ataç T., Özgüç Rybak J., Yeşilyaprak H., Pektaş R.

Share ing jaringan sosial


Similar:

Dьnyaca ьnlь Tьrk matematikзisi ve astronomi bilgini olan hьkьmdard?r....
Зin’e kadar heyetler gцnderdi. Ulu? Bey Semerkant’ta bir medrese, bir de rasathane yapt?rd? Astronomi ilminin geli?mesine зal??t?...

Kİtabin adi

Adi-soyadi aldiği not

Zümre No 1 Dersin Adı

DİBÂCE
«Taraflar» olarak veya uygun olduğu yerlerde Türkiye ve Suriye diye adlandırılacaktır

ÖzgeçMİŞ I öZLÜk biLGİleri adi soyadi

Kitap Adı: Tarihin Büyük Sırları

Eserin özgün adı: تحلیل زبان قرآن و روش شناسی فهم آن

Adi,soyadi : sinifi/no sinif coğrafya dersi DÖnem yazili sinav sorulari

Ayna, insan?n kendisini gцrmesi iзin kulland??? cam veya maden levhad?r....

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home