2012 2013 Eğitim- Öğretim Yılı Derinkuyu Cumhuriyet İlköğretim Okulu Fen Ve Teknoloji Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı


download 461.77 Kb.
jeneng2012 2013 Eğitim- Öğretim Yılı Derinkuyu Cumhuriyet İlköğretim Okulu Fen Ve Teknoloji Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı
Kaca1/7
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
  1   2   3   4   5   6   7
2012 - 2013 Eğitim- Öğretim Yılı Derinkuyu Cumhuriyet İlköğretim Okulu Fen Ve Teknoloji Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı

ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1: VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER Sınıf : 7/A-B


AY

TARİH

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR


DERS İÇİ, DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK


EYLÜL


( 17 EYLÜL - 21 EYLÜL)


14 SAAT


1. Sindirim sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1 Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema­ üzerinde gösterir (FTTÇ-4).

1.2 Besinlerin vücuda yararlı duruma gelmesi için değişime uğraması gerektiğini tahmin eder.

1.3 Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini belirtir.

1.4 Enzimin kimyasal sindirimdeki işlevini açıklar.H Neler Biliyordum Neler Öğrendim?(İlgili tüm kazanımlar)

H Öğrendiklerimi hatırlıyorum.

(İlgili tüm kazanımlar)

HYediğim besinlere neler oluyor? (1.2-1.6), (BSB-1,2,3,17,28,31)

HSandviçimin başına gelenler.1.2,1.6

H Mekanik ve kimyasal sindirim1.3,1.4

H Ben kimim? 1.1,1.5

H Nerede sindirilir, nerede emilir1.1, 1.5 ,1.6

H Grafik çizelim(İlgili tüm kazanımlar) (BSB-28,29)


[!] Kimyasal madde korunması ve kullanımına dikkat edilmelidir.

1.2, 1.3 Kimyasal ve mekanik sindirim tanımları verilir, kimyasal sindirim denklemlerine girilmez.
??? 1.3 Öğrenciler sindirimin yalnızca midede gerçekleştiğini düşünebilirler.
 1.4 Sindirimde görevli sindirim enzimlerinin adları verilmez.C 1.1 5. sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesindeki Besinlerin Sindirimi ve Besin İçerikleri ve Görevleri konularıyla ilişkilendirilir.

4 Çoktan seçmeli soru
4 Boşluk doldurma
4 Eşleştirme
4 Performans görevi
EYLÜL

(24 EYLÜL – 28 EYLÜL)2
2.HAFTA (05 EKİM- 09 EKİM)

4 SAAT


1.5 Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevlerini ifade eder.

1.6 Sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklardan kana geçişini açıklar.

1.7 Sindirim sistemi sağlığını olumlu-olumsuz etkileyecek etkenleri özetler ve tartışır (BSB-25, 27, 32).


H Ben Elif’in midesiyim.1.7

H Araştıralım ve paylaşalım.1.7, (BSB- 25,27,32)

H Dört yapraklı yonca 1.7, (BSB- 25,27,32)

HYeterli ve dengeli beslenelim. 1.7

H Tanılayıcı ve dallanmış ağaç 1.2, 1.7

H Boşlukları dolduralım. 1.2,1.61.6 Villusun sindirimdeki önemi vurgulanır, yapısı anlatılmadan şekil olarak verilir.
[!] 1. 7 Sindirim sistemi sağlığını olumlu etkileyen etkenlerden lifli besinler, dengeli beslenme; olumsuz olarak etkileyen etkenlerden stres, dengesiz ve yetersiz beslenme vb. örnek olarak verilebilir.


 1.7 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma” öğrenme alanı amaç 6 ile ilişkilendirilir.

4 Çoktan seçmeli soru
4 Boşluk doldurma
4 Eşleştirme


EKİM

(01EKİM- 05EKİM)

3

4 SAAT

2. Boşaltım sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1 Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir (FTTÇ-4).

2.2 Boşaltım sisteminde böbreklerin görevini ve önemini açıklar.

2.3 Boşaltım sistemi sağlığının korunması için alınabilecek önlemlerin farkına varır.

2.4 Bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik gelişmelere örnekler verir (FTTÇ-5, 17, 29, 30, 32).


HBoşaltım sistemi modeli hazırlayalım. 2.1 ( BSB- 9,17,25,28,30,32)

H Araştıralım paylaşalım 2.2, BSB- 27

HBoşaltım organlarını tanıyalım. 2.1, 2.2

H Proje ve poster hazırlayalım. 2.3,2.4( BSB-25,27,32; FTTÇ- 5,17, 29, 30, 32)

H Kutucuk seçmece (İlgili tüm kazanımlar)
 2.2 Nefronun boşaltımdaki önemi vurgulanır, yapısı anlatılmadan şekil olarak verilir.
[!] 2.2 Boşaltımda deri, akciğer ve karaciğerin görevleri de vurgulanır.
[!] 2.4 Böbrek yetmezliği, böbrek taşı, böbrek nakli, diyaliz, yüksek frekanslı ses dalgaları ve lazer gibi teşhis/tedavi yöntemleri vurgulanır.C 2.1-2.2 5. sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi Zararlı Maddelerin Boşaltımı konusu ile ilişkilendirilir.
` 2.4 kazanımı, Sosyal Bilgiler dersi 6. sınıf “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı, “Elektronik Yüzyıl” ünitesi kazanım 3 ile ilişkilendirilir.


4 Çoktan seçmeli soru
4 Boşluk doldurma
4 Eşleştirme
4 Açık uçlu soru
4 Yapılandırılmış Grid
4 Kavram Haritası


EKİM

(08 EKİM– 12 EKİM)

4

4 SAAT

3. Denetleyici ve düzenleyici sistem ile ilgili olarak öğrenciler;

  1. Denetleyici ve düzenleyici sistemin vücudumuzdaki sistemlerin düzenli ve birbiriyle eş güdümlü çalışmasını sağladığını belirtir.

  2. Sinir sisteminin bölümlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir (FTTÇ-4).

  3. Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar.

  4. Refleksi gözlemleyecek bir deney tasarlar (BSB-16).

  5. İç salgı bezlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar

(FTTÇ-4).


H Umut’un Günü 3.1

H Mesajınız Var 3.3, (BSB- 8,9)

H Hafıza Oyunları 3.3

H Sinir Sistemimizin Bölümleri

3.3

H Kim Daha Hızlı? 3.4(BSB-1,3,22,27,31)
H Reflekslere Örnekler Verelim. (İlgili tüm kazanımlar)


[!] 3.1 Denetleyici ve düzenleyici sistemleri olumsuz etkileyen etmenler (uyuşturucu, alkol ve sigara) ile ilgili örnekler verir.

 3.2 Sinir sisteminin bölümleri; merkezî (beyin, omurilik) ve çevresel sinir sistemi olarak verilir, yapılarına girilmez. Beynin bölümlerinden olan beyincik ve omurilik soğanının yapısına girilmeden görevleri verilir.

 3.5 İç salgı bezleri olarak hipofiz, pankreas, tiroit, böbrek üstü bezleri ve eşeysel bezler verilir, yapılarına girilmez. Erkek ve dişi salgı bezleri ayrı ayrı şekiller üzerinde verilir.

 3.5 Hormonlara örnek olarak günlük hayattan bilinen hormonlar (tiroksin, büyüme hormonu, insülin, glukagon, adrenalin vb.) verilir
4 Çoktan seçmeli soru
4 Boşluk doldurma
4 Eşleştirme

AY

TARİH

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR


DERS İÇİ, DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

EKİM

(15 EKİM– 19 EKİM)

5

4 SAAT

4. Duyu organları ile ilgili olarak öğrenciler;

4.1Çevremizdeki uyarıları algılamamızda duyu organlarının rolünü fark eder.

4.2Duyu organlarının yapılarını şekil ve/veya model üzerinde açıklar (FTTÇ-4) .

4.3Duyu organlarının hangi tür uyarıları aldığını ve bunlara nasıl cevap verildiğini açıklar

4.4 Koku alma ve tat alma arasındaki ilişkiyi deneyle gösterir (BSB-1).

4.5 Duyu organlarındaki aksaklıklara ve teknolojinin bu aksaklıkların giderilmesinde kullanımına örnekler verir. (FTTÇ 31,32).

4.6 Duyu organlarının sağlığını korumak amacı ile alınabilecek önlemlere günlük hayatından örnekler verir.

4.7 Kendini, görme veya işitme engelli kişilerin yerine koyarak onları anlamaya çalışır (TD-3).

H Duyu Organlarım Olmasa 4.1 (BSB-1,3,6,27,31)

H Gözü Oluşturan Yapılar Nelerdir? 4.2,(4.3), (BSB- 1, 31)

HGöz Merceği Ne Yapar? 4.3

H Nasıl Görüyorum?4.3

H Görüntü Nerede Oluşacak? 4.3,4.5

H Gözlerime İnanamıyorum.

(İlgili tüm kazanımlar)

HKulağın Bölümleri 4.2,4.3 (BSB-1,31)

HKulaktaki Yapıların Görevleri Nelerdir? 4.3

HTek mi Çift mi? 4.3

HDerinin Bölümleri 4.1,4.3 (BSB-1,31)

HDoğru mu Yanlış mı? 4.3,4.4

HKim Daha Hızlı? 4.4(BSB-1,27,31)

HTat Alma Organımızı Keşfedelim 4.2

HBana Neler Oldu?4.7 (BSB-1, 27,30,31)

 4.3 Duyu organlarında bulunan özel almaçların (duyu reseptörleri) deride sıcaklık, dokunma, acı, basınç; gözde ışık; burunda koku; dilde tat; kulakta ses uyarılarını aldığı vurgulanır. Tüm duyu organlarındaki duyu almaçlarının uyarıları, duyu-sinir yolu ile beyindeki özel merkezlere ilettiği ve yanıt verdiği düşünülerek tek bir duyu organı örneği üzerinden uyarı alımı-cevap verme süreci açıklanır. Diğerleri öğrenciden beklenir.

[!] 4.3 Kulağın vücudumuzun dengesinin sağlanmasına yardımcı olduğu belirtilir.

 4.5 Aksaklıklar tanım düzeyinde verilir. Teknolojik örnek olarak lens, gözlük, işitme cihazı, kornea nakli vb. belirtilir.

[!] 4.5 Rehberlik Araştırma Merkezi ve Okul Rehberlik Servisi ile iş birliği sağlanarak “Göz Tarama Testi” yapılabilir.

Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık

(4.7 – 15 )

4 Çoktan seçmeli soru
4 Boşluk doldurma
4 Eşleştirme
4 Açık uçlu soru
4 Yapılandırılmış Grid
4 Kavram Haritası
EKİM- KASIM

( 22EKİM - 02 KASIM)

6

4 SAAT

5.Vücudumuzdaki sistemlerle ile ilgili olarak öğrenciler;

  1. Vücudumuzdaki tüm sistemlerin birlikte ve eş güdümlü çalıştığına örnekler verir.

5.2 Bağımlılığa sebep olan maddelerin sistemlere etkisini araştırır ve sunar (BSB-25, 27, 32; FTTÇ-28, 29, 32).

5.3 Organ bağışının önemini vurgular.

5.4 Sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda görevlerini devam ettiren bireyleri takdir eder ve anlayışlı olur (TD-3).


H Sistemlerim Beraber Çalışır5.1

H Vücudumuz Hangi Sistemlerden Oluşuyor? 5.1

H Proje ve poster hazırlayalım. 5.2 (BSB-25,27,32)

H Bağımlılığa Sebep Olan Maddelerin Etkileri 5.2

H Bağımlılıkla Savaşalım 5.2 (BSB-25,27; FTTÇ-28,29,32)

H Bir Söyeşi 5.3

H Şapkalarımızı Takalım 5.3 (BSB-25,27,32)

HHem Kendinin, Hem Başkalarının Doktoru 5.4 (TD-3)

H Araştıralım ve Paylaşalım 5.4 (BSB-25,27,32; TD-3)


5.2 Rehberlik Araştırma Merkezi, Okul Rehberlik Servisi ve Yeşilay kulübü ile iletişim kurularak bağımlılığa sebep olan maddeler ve zararları ile ilgili broşürler istenerek dağıtılabilir.

[!] 5. 3 Organ bağışı konusunda Atatürk’ün millî birlik ve beraberliğe ile toplumsal dayanışmaya verdiği önem örneklerle vurgulanır.
24-27 EKİM KURBAN BAYRAMI

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

È Rehberlik ve Psikolojik Danışma (5.2 – 10,11)

È Sağlık Kültürü Eğitimi

(5.2-22; 5.3-23)

C 5.2 Bağımlılığa sebep olan maddeler 5. sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesindeki Sigara ve Alkol ile ilişkilendirilir.

` 5.2 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma”, “Konuşma” ve “Yazma” temel dil becerisi ile ilişkilendirilir.

È İnsan Hakları ve Vatandaşlık (5.4 -15)

4 Çoktan seçmeli soru
4 Boşluk doldurma
4 Eşleştirme


CUMHURİYET BAYRAMI

(29 EKİM)


2012 - 2013 Eğitim- Öğretim Yılı Derinkuyu Cumhuriyet İlköğretim Okulu Fen Ve Teknoloji Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı

ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2: KUVVET VE HAREKET Sınıf : 7/A-B
  1   2   3   4   5   6   7

Share ing jaringan sosial


Similar:

2016 – 2017 EĞİTİM ve ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2016 – 2017 EĞİTİM ve ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2016 – 2017. EĞİTİM-ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili atatürk ortaokulu fen biLİmleri dersi...

2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili mehmet akif ersoy ortaokulu siniflar...

Kalaba anadolu lisesi 2012-2013 EĞİTİM ÖĞretim yili astronomi ve...

Fen ve teknoloji dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

Fen ve teknoloji dersi sinif üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plâNI

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home