2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili X Lİsesi


download 47.96 Kb.
jeneng2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili X Lİsesi
KoleksiSesi
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Sesi
2014–2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI x LİSESİ

10/D SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU

2. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ : 26/3/2015

TOPLANTI YERİ : 10 /D Sınıfı

TOPLANTI SAATİ : 15:30

TOPLANTIYA KATILANLAR :, Çağın DALDİKLER ,

GÜNDEM MADDELERİ


 1. Açılış ve yoklama.

 2. Sınıf başarı durumunun değerlendirilmesi

 3. Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi

 4. Öğrencilerin, sosyal, ekonomik, sağlık, beslenme alışkanlığı, okula devam durumu, başarı durumu ve davranış yönünden durumlarının ele alınması

 5. Öğrencilerin başarılarının arttırılması uygulanacak yöntem ve teknikler

 6. Sosyal Kulüp çalışmaları ve önemi

 7. Zararlı alışkanlıklar hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesinin önemi

 8. Okul – Veli işbirliği ve diyalogunun önemi

 9. Şube öğretmenleri arasındaki işbirliği ve önemi

 10. Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-Müdür Yardımcısı başkanlığında, okulumuz öğretmenler odasında, 26.3.2015tarihinde, saat 15.30’da 10/D sınıfı Şube Öğretmenler Kurulu toplantısı başladı. Toplantının başarılı ve verimli geçmesi temennisiyle gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.

2- Sınıf rehber öğretmeni ÇAĞIN DALDİKLER 10/D sınıfının genel olarak düzenli ve dinleme alışkanlığını edinmiş olduğunu ancak; sınıf seviyesinin çok iyi olmadığını, kendi aralarına konuşmanın çok olduğunu temeli zayıf olan öğrencilerin de olduğunu ancak öğrencilerin davranışlarının düzgün olduğunu belirtti.

DİL VE ANLATIM dersi öğretmeni: Sınıftaki öğrencilerin alt yapısı fena değil ama kızlar erkeklere göre daha başarılılar. Derste ilgili ve gayretliler.

DİN KÜLT. AHLÂK BİLGİSİ öğretmeni : Başarı oranı %100 başarıda bir sorun yok.

TARİH dersi öğretmeni dersimizde herhangi bir sıkıntı yok.

BİYOLOJi dersi öğretmeni : 1. Dönem %80-%90 arasında bir başarı olmuştur. Buna rağmen mot ortalaması istenilen düzeyde değildir. Bazı öğrenciler 11. Sınıfta farklı bölümleri seçeceğinden derse ilgileri daha az.

Fizik dersi öğretmeni :Geçen seneden bu seneye çok fazla şey taşıdıklarını düşünmüyorum. Matematik ve geometri konusunda desteklenmeleri gerekiyor. Kendilerini ifade etme konusunda isteksiz olduklarını düşünüyorum.

İngilizce dersi öğretmeni :Öğrencilerin İngilizce dersinde başarısı orta düzeyde daha iyi olabilirler derse çalışan ,derste aktif olan öğrenciler genelde aynı öğrenciler,diğerleri sadece dinleyici, kız öğrenciler aktif iken erkek öğrenciler daha az söz alıyorlar

Coğrafya dersi öğretmeni : Sınıfta ciddi sıkıntılar olmamakla birlikte bazı öğrencilerin derlere konsantrasyon sorunu yaşadığını ve buna bağlı olarak ders işlenişlerinde kopuşlar yaşandığını söyleyebilirim. Bütün sınıflarda olduğu gibi ders çalışma sürekliliği zayıftır.

Türk edebiyatı dersi öğretmeni : 1. Dönem notlara bakarsak durum iyi ancak….

Almanca dersi öğretmeni : 2, yabancı dil olduğu için daha rahat işleniyor, kelime ezberleseler daha rahat olur.

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI dersi öğretmeni , Dersimde herhangi bir sorun olmadığını belirtti.

OSMANLI TÜRKÇESİ dersi öğretmeni ; Sınıfı yeni aldım.Genel anlamda iyiler.

Kimya dersi öğretmeni ;Sınıfın geneli derse katılıyor ve dersi dinliyor. Aşağıda ismi yazılı öğrenciler derse katılımları yok. Ders işlenirken genellikle konuşarak ve telefon ile ilgilenerek geçiriyorlar

Matematik dersi öğretmeni Çağın DALDİKLER: Bazı öğrencilerin dışında derse katılımlar güzel, ancak bir çok öğrencinin temeli zayıf. Sürekli ders çalışma alışkanlıkları yok. İçine kapanık öğrencilerinde olduğu sınıfımda sosyal yönü gelişmiş ve kendini çok iyi ifade eden öğrencilerin olduğu bir sınıf. Derse hiçbir ilgisi olmayan birkaç öğrencide bulunmakta. Yaprak testler vererek, alıştırmalar ve tahtaya kaldırarak ayrıca yüreklendirerek derse katılımlarını sağlamaya çalışıyorum,

4- 10/D sınıfında;

İngilizce dersi öğretmeni : erkek öğrencilerin sessiz ve daha uyumlu olduğunu söyleyebilirim.

BİYOLOJi dersi öğretmeni :genelde sınıf içi davranışları olumlu dersleri takip etmeleri , ödevleri yapmaları bakımından önemli bir sorun yok.

DİN KÜLT. AHLÂK BİLGİSİ öğretmeni : Öğrenci davranışlarında bazı tutarsızlıklar varsa da düzeltilebilir.

Almanca dersi öğretmeni : Biraz daha az konuşmaları lazım

DİL VE ANLATIM dersi öğretmeni: Kızlaer aktif ama erkekler daha pasif. Dersi daha çok kız öğrencilerle yürütüyoruz. Saygı ve terbiye konusunda sıkıntı yok.

Türk edebiyatı dersi öğretmeni : Bu dönem daha ilgisizler. Sadece sınıfta oturuyorlar. Uyuyorlar yada erkekler kendi arasında konuşuyor. Cep telefonlarıyla oynuyor. Ödev yapmaya . ders dinlemeye üşeniyorlar. Birkaç öğrenci ile ders işliyoruz. Performans diye bir şey yok.

Önemli bir sağlık sorunu yaşayan öğrencide bulunmamaktadır.

5- Sınıf rehber öğretmeni ÇAĞIN DALDİKLER derste konuşma alışkanlıklarının azaltılması ve derslerin daha verimli hale getirilmesi için öğrenci merkezli ders işlenmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin başarılarını arttırmak için öncelikle okuma seviyelerinin yükseltilmesi gerektiğini; öğrencilerin boş zamanlarını bol bol kitap okuyarak değerlendirmeleri gerektiğini belirtti. Derste öğrenci merkezli bir eğitim öğretim yapılması gerektiğini, öğrencilere daha fazla söz hakkı vererek derse karşı, ilgi, istek ve katılımı arttırmanın önemli olduğunu; başarılı öğrencilerin takdir edilerek ödüllendirilip diğer öğrencilerin de teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Bu bakımdan sıkıntı çekeceklerini vurgulayarak tekrarlara ve soru çözmeye önem vermeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca kitap okuma konusunda öğrencilerin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Türkçeyi güzel, etkili ve doğru konuşan öğrencilerin de başarılı olacaklarını, bu hususta bütün arkadaşlarının işbirliği yaparak ve kütüphanemizi en iyi şekilde işletip değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

İngilizce dersi öğretmeni :Öğrencilerin derse hazır gelmesi, ön hazırlık yaparak gelmesi ve derse konsantrasyonlarının artırılması başarıyı artırabilir.

BİYOLOJi dersi öğretmeni : ödev kontrolleri yapılacak,konu sonlarında , konu taramalarına yönelik quiz yapılacak, soru-cevap şeklinde konuların pekiştirilmesi sağlanacak

DİN KÜLT. AHLÂK BİLGİSİ öğretmeni : Planlı ve proğramlı bir çalışmayla artırılabilir.

Almanca dersi öğretmeni : Ödev kontrol sistemi oluşturulmalı. Başarılı öğrenciler teşvik edilmeli.

DİL VE ANLATIM dersi öğretmeni C: Konuyu daha çok etkinliklerle yürütüyoruz. Sınıf başarısı fena değil.

Türk edebiyatı dersi öğretmeni : velilerle görüşülmesi gerektiğini düşünüyorum

Matematik öğretmeni Çağın DALDİKLER ,bazı öğrencilerin seviyesinin düşük olduğunu matematik dersinde geçmişe yönelik iyi bir temelle başarının sağlanacağını, dersin öğrencilere sevdirilmesinin başarıyı arttıracağını, yer yer testler hazırlanarak konuların kavratılması gerektiğini belirtti.

öğrencilere yeterince söz verilerek ilgi ve isteğin arttırılmasının başarıyı arttıracağı, öğrencinin dersi sevmesiyle başarının doğru orantılı olduğunu, dersi sevdirmenin de öğretmenin elinde olduğunu söyledi.

6- Sınıf rehber öğretmeni, Çağın DALDİKLER sınıfta her öğrencinin bir sosyal kulüpte çalışmasının sağlanması için seçimlerin yapıldığını ve sosyal kulüp faaliyetlerinin öğrenciye toplumsal olarak çok şey kazandırdığını ifade etti. Kulüp çalışmalarına gereken önemin verilmesi gerekir.

7- Günümüzde zararlı içeceklerin ilköğretime kadar indiği, bu yüzden öğretmenlerin bu konuda çok duyarlı olmaları gerektiği, periyodik olarak öğrencilerin uyarılıp aydınlatılmaları gerektiği görüşü ortaya çıktı. Özellikle sigara, alkol ve uyuşturucunun zararlarının öğrencilere sürekli olarak anlatılması kararlaştırıldı. Zararlı maddelere meyilli olan öğrencilerin tespit edilip erkenden olumsuz durumların önüne geçileceği söylendi.

8- Sınıfın başarısında öğretmen-veli-öğrenci işbirliğinin şart olduğunu ifade eden Müdür Yardımcısı

veliyi de eğitim-öğretimini içine çekmeliyiz dedi. Özellikle okul dışında kontrolün veli tarafından yapılması, çocukların kötü ortamlardan uzak tutulması, ders çalışmalarının takip edilmesi ve çalışma programının uygulanmasının sağlanması gibi görevlerin veliye düştüğünü bu konuda veli ile işbirliği yapılarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi gerektiği ortak görüşüne varıldı.

Okul ve veli işbirliğinin sağlanmasını başarıyı olumlu yönde arttıracağını belirten sınıf rehber öğretmeni

Çağın DALDİKLER öğretmenin tek başına başarı sağlamasının yeterli olmayacağını, velilerinin de üzerlerine düşen vazifeleri yapmaları gerektiğini, bu konuda velilerin pasif kaldıklarını, veli toplantılarında bu konunun velilere iletilmesi gerektiğini söyledi. Veli-öğretmen-öğrenci üçgeninin diyalog içinde olmasının başarıyı arttıracağını belirtti.
9- Şube öğretmenleri gerek ders işlemedeki yöntem ve teknikler konusu ve gerekse sınıf içi sorunları ortadan kaldırmada dayanışma ve yardımlaşma içinde olacaklarını bildirdiler. Toplantıya katılan tüm şube öğretmenleri bu kurulda alınan kararlara uygun hareket edeceklerini belirttiler.

10- Gündem maddeleri görüşüldü, daha iyi ve mükemmeli yakalamak, başarıya ulaşmak, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda bir eğitim-öğretim yapmak olduğu belirtildi. Toplantı Başkanı;

2014–2015 eğitim öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrencilere iyi geçmesi temennisi ile toplantıyı kapattı.

ALINAN KARARLAR

 1. Öğrenci merkezli eğitim sistemi örnek alınarak öğrencilerin ders içi etkinliklerinin arttırılması karar alınmıştır.

 2. Öğrenmeyi öğretme ilkesi doğrultusunda öğrencilerin kütüphane, laboratuar gibi eğitim alanlarını daha fazla kullanmalarını sağlama kararı alınmıştır.

 3. Türkçeyi en iyi şekilde kullanmaları için öğrencilere gerekli bilgi ve davranışlar kazandırılması kararı alınmıştır.

 4. Okul araç ve gereçlerini kullanma konusunda daha dikkatli davranılması kararı alınmıştır.

 5. Veli toplantıları belli aralıklarla yapılacak. Maddi problemi, hastalık problemi olan öğrencilere gereken ilgi gösterilecek. Velilerin toplantıya katılmaları için gerekli aktivasyonunu sağlanması kararı alınmıştır.

 6. Derse geçmeden dikkatlerin toplanması ve motivasyonun sağlanması için ön konuşma yapılması kararı alınmıştır.

 7. Sosyal ve kültürel etkinliklere katılımın sağlanması için gerekli tanıtımlar yapılacak. Bu tür faaliyetler duyurulacak. Sigara, alkol ve uyuşturucunun zararlarının sürekli olarak anlatılmasına karar verilmiştir.

 8. Rehberlik ihtiyacı olan öğrenciler tespit edilerek bu öğrencilere rehberlik yapılması karar alınmıştır.

 9. Öğrencilere planlı çalışmanın önemi anlatılacak. Ders çalışma programı için öğrencilere gerekli yardımın yapılmasına karar verilmiştir.

 10. Derslerin öğrencilerce evde tekrar edilmesini sağlayacak sağlıklı ortamların yaratılmasına ve bu durumun titizlikle takibine,

 11. Öğrencilerin planlı ve programlı çalışmalarının sağlanmasına ve bu hususlarda öğretmenlerden yardım alınmasına,

 12. Öğrencilerin temizlik ve kişisel bakımları konusunda velilerin gerekli aile bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarını okul ile işbirliği içerisinde yürütmelerine,

 13. Değerler Eğitimi sisteminin daha fazla yaygınlaştırılmasına, velilere kadar ulaşmasının sağlanmasına.

 14. Devam-Devamsızlık konusunda gerekli yaptırım ve uyarıların okul idaresince yapılmasına,


10/D SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLERİ


Dersin Adı

Öğretmenin Adı

İmza

ASTRONOMİ VE UZAY BİL.Beden EğitimiBİLGİ KURAMIBİYOLOJİİNGİLİZCECOĞRAFYADİN KÜLT. AHLÂK BİLGİSİDİL VE ANLATIMDEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARIFİZİKGÖRSEL SANATLARMÜZİKKİMYAMATEMATİKOSMANLI TÜRKÇESİTARİHTÜRK EDEBİYATIALMANCAREHBERLİK
Müdür YardımcısıOkul Müdürü

Share ing jaringan sosial


Similar:

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili prof. Dr. Muhammet tayyip okiÇ İmam...

ÇETİnkaya lisesi 2014-2015 EĞİT. ÖĞretim yili sinif coğrafya dersi DÖnem yazili sinavi

2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili atatürk ortaokulu fen biLİmleri dersi...

2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili orta okulu sosyal biLGİler sinif dönem öLÇme değerlendirme sinavi

Lİsesi 2014-2015 yili sinif tarih dersi DÖnem yazili (ortak sinav) sorularidir

2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

Kalaba anadolu lisesi 2012-2013 EĞİTİM ÖĞretim yili astronomi ve...

2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili mehmet akif ersoy ortaokulu siniflar...

2014-2015 lisesi 11. Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi II. Dönem I. Sınav Soruları

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home