2012-2013 EĞİTİM ÖĞretim yili sosyal biLGİler sinif dönem öLÇme değerlendirme sinavi


download 25.77 Kb.
jeneng2012-2013 EĞİTİM ÖĞretim yili sosyal biLGİler sinif dönem öLÇme değerlendirme sinavi
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF 1. DÖNEM 2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME SINAVI

A.AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN YANINA DOĞRU

İSE (D) YANLIŞ İSE (Y) İŞARETİ KOYUNUZ.(10p)
( )1. Konuşurken karşımızdaki kişi ile göz teması kurmak iletişimi olumlu etkiler.

( )2.Resmi olarak basında yazılan yazıların düzeltilmesine tekzip adı verilir.

( )3.Milli mücadelenin sesi olan gazetenin adı milliyettir.

( )4.Ülkemizde nüfusun en yoğun olduğu bölgeler güney doğu ve doğu Anadolu bölgeleridir.

( )5.Türkiye’de nüfus düz ovalarda ve sanayinin geliştiği alanlarda toplanmıştır.

( )6. Turizmin gelişmiş olması ve verimli tarım arazilerinin olması göçün en önemli nedenleridir.

( )7.Anadolu Selçuklular döneminde Malazgirt savaşı ile Türk yurdu olmaya başlamıştır.

( )8.Osmanoğulları beyliği Anadolu’da kurulan ilk beyliktir.

( )9. Haçlı seferleri Müslümanlar üzerine yapılan Hıristiyan ittifakıdır.

( )10.Haçlı seferlerinin en önemli sonucu Selçuklu devletinin yıkılmasıdır.
B. AŞAĞIDA VERİLEN DİYAGRAMDA OSMANLI DEVLETİNDEKİ MAKAMLARIN GÜNÜMÜZDEKİ KARŞILIĞINI ALTINA YAZINIZ.(16P)

C. AŞAĞIDA VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERİ AŞAĞIDAKİ KELİMELERLE DOLDURUNUZ (12P)

cloud

www.alkanhoca.com


 1. Anadolu’da kurulan ilk türk beyliği ……………..’dır

 2. Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğunun kesinleştiği savaş …………………….. savaşı dır.

 3. Osmanlı Devletinde ilk medrese …………………

Zamanında açılmıştır.

 1. Osmanlının Rumeli’de kazandığı ilk toprak ……………’dir

 2. 2. Mahmut döneminde yeniçeri ocağının kaldırılması olayına …………………. denir.

 3. 2. Selim’in askeri alanda yaptığı yeniliklere ……………… adı verilir.


D. AŞAĞIDA VERİLEN ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI ÜZERİNE İŞARETLEYİNİZ.50p


 1. Fatih sultan Mehmet’in bahsettiği olay aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Belgrat’ın fethi

 2. İstanbul’un fethi

 3. Bursa’nın fethi

 4. Edirne’nin fethi
 1. Yukarıdaki ifadelere bakıldığında Osmanlı devleti hakkında hangi sonuç çıkarılamaz? 1. Ülkenin sınırları genişlemiştir.

 2. Deniz ticaretine önem verilmiştir

 3. Ülke nüfusu artmıştır.

 4. Birlik ve devlet bütünlüğü bozulmuştur.


3 Osmanlı Devletinin sınırlarını genişletme politikası hangisi üzerine olmuştur?
a)Anadolu beylikleri üzerine

b) Balkan devletleri üzerine

c) Bizans devleti üzerine

d) Trabzon Rum imparatorluğu üzerine


Türklerin Anadolu’da Bizans’ı tehdit etmesi üzerine Bizans’ın Papadan yardım istemesi

Bazı şövalye ve senyörlerin yeni topraklar elde etmek istemesi

4. Yukarıdaki diyagrama verilmesi gereken en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haçlı Seferlerinin siyasi sebepleri

B) Haçlı Seferlerinin ekonomik sebepleri

C) Haçlı Seferlerinin kültürel sebepleri

D) Haçlı Seferlerinin dini sebepleri
-
5) Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Zaferi sonrası Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?

A)Artuklular B)Danişmentlilerler

C)Karahanlılar D)Saltuklular


Sosyal Bilgiler dersinde öğretmen “Türk beyleri Anadolu’ya ilk akınlar yaparken yanlarında ailelerini de getirmişlerdir.” demiş ve öğrencilerine bu durumun nedenini sormuştur.
6) Öğretmenin sorduğu soruya öğrencilerin verdiği cevaplardan hangisi doğrudur?
A)Anadolu’yu yurt edinmeyi amaçlamaları

B)Türk beylerinin birbirleriye savaş halinde olmaları

C)Anadolu halkının Türklere karşı ırkçı yaklaşımları

D)Bizans İmparatorluğunun Avrupa’nın baskısı altında olması
1.Bilgi birikiminin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamıştır.
2.Ticari hayatın düzene girmesini sağlamıştır.7)Yukarıda özellikleri verilen buluşlar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

1

2
 1. Mürekkep Cam

 2. Yazı Para

 3. Matbaa Barut

 4. Pusula Para


Yazının bulunması konuşma dilinin yazı diline çevrilmesine, birçok bilimsel gelişmenin yaşanmasına ve bilimsel bilgi birikiminin gelecek kuşaklara aktarılmasına neden olmuştur.

8)Bu gelişmelerin yaşanmasını sağlayan ve çivi yazısını ilk bulan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Babiller B) Asurlular
C) Sümerler D) Hititler

9)Yandaki resim doğrultusunda Sümerlerin aşağıdaki alanların hangisinde geliştiği söylenebilir?

Teleskop ve gök cisimleri


A) Kimya B) Astronomi
C) Eczacılık D) Tıp


10)Buna göre Ali’nin öğretmeni aşağıdakilerden öncelikle hangisi üzerinde durmuştur?
A) Bugün kullandığımız araç gereçlerin son teknoloji ile üretildiği

B) Bugünkü teknolojinin ardında İlk çağ uygarlıklarının katkısı olduğu

C) Bugün kullandığımız pek çok araç gerecin geçmişte icat edilenlerin geliştirilmiş hali olduğu

D) Fotoğraf makinelerinin eskiden daha büyük boyutlarda olduğu

E. Osmanlı Devletindeki tımar sistemini açıklayınız(12P)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Share ing jaringan sosial


Similar:

2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili orta okulu sosyal biLGİler sinif dönem öLÇme değerlendirme sinavi

Kalaba anadolu lisesi 2012-2013 EĞİTİM ÖĞretim yili astronomi ve...

ÇETİnkaya lisesi 2014-2015 EĞİT. ÖĞretim yili sinif coğrafya dersi DÖnem yazili sinavi

2012 2013 Eğitim- Öğretim Yılı Derinkuyu Cumhuriyet İlköğretim Okulu...

2012-2013 EĞİTİM ÖĞretim yili sene başI Çubuk iLÇESİ coğrafya dersi...

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili prof. Dr. Muhammet tayyip okiÇ İmam...

Sosyal biLGİler sinif dönem sinav

Sosyal biLGİler sinif dönem yazili

Sosyal biLGİler sinif dönem yazili sorulari

Evliya çelebi İLKÖĞretim okulu 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞretim yili

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home