Fen ve teknoloji dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani


download 311.8 Kb.
jenengFen ve teknoloji dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani
Kaca1/6
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
  1   2   3   4   5   6
2012 /2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ………… İLKOKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT

ÜNİTE 1 : VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER SINIF:7/C-D


AY

TARİH

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME DEĞERLEN DİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

EYLÜL

17 -21 EYLÜL 2012

1. HAFTA

4

1-SİNDİRİM SİSTEMİMİZ VE SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞIMIZ

1. Sindirim sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/ veya şema­ üzerinde gösterir (FTTÇ-4).

1.2Besinlerin vücuda yararlı hâle gelmesi için değişime uğraması gerektiğini tahmin eder.

1.3Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini belirtir.

1.4Enzimin kimyasal sindirimdeki işlevini açıklar.

1.5Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevlerini ifade eder.


H:Yediğim besinlere neler oluyor?


[!] Kimyasal madde muhafazası ve kullanımına dikkat edilmelidir.

 1.2, 1.3 Kimyasal ve fiziksel (mekanik) sindirim tanımları verilir, kimyasal sindirim denklemlerine girilmez.

??? 1.3 Öğrenciler sindirimin sadece midede gerçekleştiğini düşünebilirler.

 1.4 Sindirimde görevli sindirim enzimlerinin isimleri verilmez.

 1.6 Villusun sindirimdeki önemi vurgulanır, yapısı anlatılmadan şekil olarak verilir.

[!] 1. 7 Sindirim sistemi sağlığını olumlu etkileyen etkenlerden lifli besinler, dengeli beslenme; olumsuz olarak etkileyen etkenlerden stres, dengesiz ve yetersiz beslenme vb. örnek olarak verilebilir.

*Boşluk dolduralım

*Eşleştirelim

1.1 5. sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesindeki Besinlerin Sindirimi ve Besin İçerikleri ve Görevleri konularıyla ilişkilendirilir.
` 1.7 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma” temel dil becerisi ile ilişkilendirilir.
EYLÜL

24 - 28 EYLÜL 2012

2. HAFTA

4

1.6Sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklardan kana geçişini açıklar.

1.7Sindirim sistemi sağlığını olumlu-olumsuz etkileyecek etkenleri özetler ve tartışır (BSB-25, 27, 32).

2-BOŞALTIM SİSTEMİMİZ VÜCUDUMUZDAN ATIKLARI UZAKLAŞ.

1.Boşaltım sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1 Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir (FTTÇ-4).

2.2 Boşaltım sisteminde böbreklerin görevini ve önemini açıklar.


H:Boşaltım sistemi modeli hazırlayalım

 2.2 Nefronun boşaltımdaki önemi vurgulanır, yapısı anlatılmadan şekil olarak verilir.

[!] 2.2 Boşaltımda deri, akciğer ve karaciğerin görevleri de vurgulanır.
[!] 2.4 Böbrek yetmezliği, böbrek taşı, böbrek nakli, diyaliz, yüksek frekanslı ses dalgaları ve lazer gibi teşhis/tedavi yöntemleri vurgulanır.


*Çoktan seçmeli soru

2.1-2.2 5. sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi Zararlı Maddelerin Boşaltımı konusu ile ilişkilendirilir.

` 2.4 kazanımı, Sosyal Bilgiler dersi 6. sınıf “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı, “Elektronik Yüzyıl” ünitesi kazanım 3 ile ilişkilendirilir.
EKİM

1 -5 EKİM 2012

3. HAFTA

4

2.3 Boşaltım sistemi sağlığının korunması için alınabilecek önlemlerin farkına varır.

2.4 Bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik gelişmelere örnekler verir (FTTÇ-5, 17, 29, 30, 32).

3-DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMİMİZ

3.Denetleyici ve düzenleyici sistem ile ilgili olarak öğrenciler;

3.1 Denetleyici ve düzenleyici sistemin vücudumuzdaki sistemlerin düzenli ve birbiriyle eş güdümlü çalışmasını sağladığını belirtir.


H:Mesajınız var.
H:Hafıza oyunları

3.1 Denetleyici ve düzenleyici sistemleri olumsuz etkileyen etmenler ( uyuşturucu, alkol ve sigara) ile ilgili örnekler verilir.

 3.2 Sinir sisteminin bölümleri; merkezî (beyin, omurilik) ve çevresel sinir sistemi olarak verilir, yapılarına girilmez. Beynin bölümlerinden olan beyincik ve omurilik soğanının yapısına girilmeden görevleri verilir


*Çoktan seçmeli soru
EKİM

8-12 EKİM 2012

4. HAFTA

4

3.2 Sinir sisteminin bölümlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir (FTTÇ-4).

3.3 Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar.

3.4 Refleksi gözlemleyecek bir deney tasarlar (BSB-16).

3.5 İç salgı bezlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar (FTTÇ-4).H:Kim daha hızlı
H:Duyu organlarım olmasa.
H:Göz merceği ne yapar?

 3.5 İç salgı bezleri olarak hipofiz, pankreas, tiroit, böbrek üstü bezleri ve eşeysel bezler verilir, yapılarına girilmez. Erkek ve dişi salgı bezleri ayrı ayrı şekiller üzerinde verilir.

 3.5 Hormonlara örnek

olarak günlük hayattan bilinen hormonlar (tiroksin, büyüme hormonu, insülin, glukagon, adrenalin vb.) verilir.EKİM

15-19 EKİM 2012

5. HAFTA

4

4-DUYU ORGANLARIMIZ

4. Duyu organları ile ilgili olarak öğrenciler;

4.1 Çevremizdeki uyarıları algılamamızda duyu organlarının rolünü fark eder.

4.2 Duyu organlarının yapılarını şekil ve/veya model üzerinde açıklar (FTTÇ-4)
 4.3 Duyu organlarında bulunan özel almaçların (duyu reseptörleri) deride sıcaklık, dokunma, acı, basınç; gözde ışık; burunda koku; dilde tat; kulakta ses uyarılarını aldığı vurgulanır. Tüm duyu organlarındaki duyu almaçlarının uyarıları, duyu-sinir yolu ile beyindeki özel merkezlere ilettiği ve yanıt verdiği düşünülerek tek bir duyu organı örneği üzerinden uyarı alımı-cevap verme süreci açıklanır. Diğerlerinin açıklaması öğrenciden beklenir..


EKİM

30 EKİM - 2 KASIM 2012

6. HAFTA

4

4.3 Duyu organlarının hangi tür uyarıları aldığını ve bunlara nasıl cevap verildiğini açıklar.

4.4 Koku alma ve tat alma arasındaki ilişkiyi deneyle gösterir (BSB-1).

4.5 Duyu organlarındaki aksaklıklara ve teknolojinin bu aksaklıkların giderilmesinde kullanımına örnekler verir (FTTÇ 31,32).

4.6 Duyu organlarının sağlığını korumak amacı ile alınabilecek önlemlere günlük hayatından örnekler verir.

4.7 Kendini, görme veya işitme engelli kişilerin yerine koyarak onları anlamaya çalışır (TD-3).

H: Tek mi, çift mi?
H:Kim daha hızlı?
H:Bana neler oldu?

[!] 4.3 Kulağın vücudumuzun dengesinin sağlanmasına yardımcı olduğu belirtilir

4.5 Aksaklıklar tanım düzeyinde verilir . Teknolojik

örnek olarak lens, gözlük, işitme cihazı, kornea nakli vb. belirtilir.

[!] 4.5 Rehberlik Araştırma Merkezi ve Okul Rehberlik Servisi ile iş birliği sağlanarak “Göz Tarama Testi” yapılabilir.
Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık

(4.7 – 9 )

KASIM

5- -9 KASIM 2012

7. HAFTA

4

5-VUCUDUMUZDAKİ SİSTEMLERİN SAĞLIĞI VE ORGAN BAĞIŞI

5. Vücudumuzdaki sistemlerle ile ilgili olarak öğrenciler;

5.1.Vücudumuzdaki tüm sistemlerin birlikte ve eş güdümlü çalıştığına örnekler verir.

5.2.Bağımlılığa sebep olan maddelerin sistemlere etkisini araştırır ve sunar (BSB-25, 27, 32; FTTÇ-28, 29, 32).

5.3.Organ bağışının önemini vurgular.

5.4.Sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda görevlerini devam ettiren bireyleri takdir eder ve anlayışlı olur (TD-3).

H:Sistemlerim beraber çalışır.
H:Bir söyleşi.

5.2 Rehberlik Araştırma Merkezi ,Okul Rehberlik Servisi ve Yeşilay kulübü ile iletişim kurularak bağımlılığa sebep olan maddeler ve zararları ile ilgili broşürler istenerek dağıtılabilir.

[!] 5. 3 Organ bağışı konusunda Atatürk’ün millî birlik ve beraberliğe ile toplumsal dayanışmaya verdiği önem örneklerle vurgulanır.


I.Sınav Değerlendirmesi


5.2 Bağımlılığa sebep olan maddeler 5. sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesindeki Sigara ve Alkol ile ilişkilendirilir.

` 5.2 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma”, “Konuşma” ve “Yazma” temel dil becerisi ile ilişkilendirilir.

È Rehberlik ve Psikolojik Danışma (5.2 – 9,10)

È Sağlık Kültürü Eğitimi

(5.2-7; 5.3-23)

È İnsan Hakları ve Vatandaşlık (5.4 -9)
  1   2   3   4   5   6

Share ing jaringan sosial


Similar:

Fen ve teknoloji dersi sinif üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plâNI

2012 2013 Eğitim- Öğretim Yılı Derinkuyu Cumhuriyet İlköğretim Okulu...

Fen ve teknoloji dersi sinif yillik plani

2016 – 2017. EĞİTİM-ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2016 – 2017 EĞİTİM ve ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2016 – 2017 EĞİTİM ve ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili atatürk ortaokulu fen biLİmleri dersi...

2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili mehmet akif ersoy ortaokulu siniflar...

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home