Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 02. 08. 2006 tarih ve 329 sayılı kararı ile ilköğretim ve ortaöğretim kurumları yeni sınıf rehberlik programı uygulanmaya başlanmıştır


download 0.57 Mb.
jenengTalim Terbiye Kurulu Başkanlığının 02. 08. 2006 tarih ve 329 sayılı kararı ile ilköğretim ve ortaöğretim kurumları yeni sınıf rehberlik programı uygulanmaya başlanmıştır
Kaca1/7
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
  1   2   3   4   5   6   7


BAFRA CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

DANIŞMA HİZMETLERİ

FAALİYET KİTAPÇIĞI

8. SINIFLAR


HAZIRLAYANLAR
YASEMİN EROĞLU ERCAN NAR

Psikolojik Danışman Psikolojik Danışman
FUAT KOCA SEHER ÖLMEZ

Psikolojik Danışman Psikolojik Danışman

İÇİNDEKİLER


KONULAR SAYFA NO
GİRİŞ ……………………………………………………………………………………………….2

SINIF REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI ………………………………....3

OKUL VE SINIFTA UYULMASI GEREKEN KURALLAR ……………………………………4

OKUL REHBERLİK SERVİSİNİN AMAÇ VE FAALİYETLERİ ………………………………. 7

SINIF BAŞKANI SEÇİM TUTANAĞI …………………………………………………………… 10

ÖĞRENCİ TANIMA FİŞİ ………………………………………………………………………… 11

ETKİNLİK-1 KAZANIM NO 76 . ..…………………………………………………………….13

ETKİNLİK-2 KAZANIM NO 77 ……………………………………………………………….15

ETKİNLİK-3 KAZANIM NO 43 ……………………………………………………………..17

ETKİNLİK-4 KAZANIM NO 41 ..……………………………………………………………..18

ETKİNLİK-5 KAZANIM NO 190 ……………………………………………………………… 19

ETKİNLİK-6 KAZANIM NO 189 ……………………………………………………………… 20

ETKİNLİK-7 KAZANIM NO 188 …………………………………………………………… 23

ETKİNLİK-8 KAZANIM NO 40 ……………………………………………………………. .28

ETKİNLİK-9 KAZANIM NO 44 ………………………………………… …………………. 29

ETKİNLİK-10 KAZANIM NO 185 …………………………………………………………… 31

ETKİNLİK-11 KAZANIM NO 191 ………………………………………………………………33

ETKİNLİK-12 KAZANIM NO 192 ………………………………………………………………35

ETKİNLİK-13 KAZANIM NO 42 ……………………………………………………………… .37

ETKİNLİK-14 KAZANIM NO 187 …………………………………………………………….39

ETKİNLİK-15 KAZANIM NO 186 …………………………………………………………….41

BOŞ ZAMANLARINIZI NASIL DEĞERLENDİRİRİZ? ……………………………………… 42

ÖĞRENCİLER TATİLİNİZİ KATLETMEYİN!!.......................................................................43

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞ. HİZ. YIL SONU ÇALIŞMA RAPORU…………..... 44

ÖNSÖZ

Değerli Sınıf Öğretmeni Arkadaşlarımız;
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.08.2006 tarih ve 329 sayılı kararı ile ilköğretim ve ortaöğretim kurumları yeni sınıf rehberlik programı uygulanmaya başlanmıştır.

Okulumuzdaki Rehberlik çalışma saatlerinin daha verimli geçmesi ve kazanımların öğrencilerde istediğimiz gelişmeyi göstermesi için bir kitapçık hazırladık. Hazırladığımız kitapçıkta rehberlik çalışmaları ile ilgili etkinliklere rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Etkinliklerde çoğaltmanız gereken formu şube sınıf öğretmeni arkadaşlarımızla birlikte çoğaltmanız şüphesiz ki ekonomik bir kazanç getirecektir.

Rehberlik çalışma tarih ve saatleri planlarımızda mevcuttur.

Problem Tarama, Otobiyografi, Kimdir Bu?, Başarısızlık Nedenleri, Devamsızlık Nedenleri ve Okul Ortamı Değerlendirme Anketi etkinliklerin uygulanacağı tarihlerde sizlere ulaştırılacaktır.

Sınıfınızla ilgili her türlü görüş ve değerlendirmelerinizi Rehberlik Servisi ile her zaman yapabilirsiniz.

Başarılı bir yıl dileğiyle çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.


Rehberlik Servisi


BAFRA CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

8.SINIF REHBERLİK PROGRAMI


AYLAR

HAFTA

ETKİNLİKLER

YETERLİK ALANLARI

KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR

AÇIKLAMA

UYG.

EYLÜL

4

(21.09.2011)

Sınıf başkanı ve yardımcılarının seçilmesi. Okul ve sınıf içinde uyulması gereken kurallar

Sınıf Rehber Öğretmeni

5

(28.09.2011)

Öğrenci Tanıma Fişlerinin Güncelleştirilmesi. Öğrenci kulüplerinin oluşturulması, faaliyetlerin tanıtılması, öğrenci seçiminin yapılması.

Sınıf Rehber Öğretmeni

EKİM

2

Etkinlik 1

(12.10.2011)

Kendini Kabul

76

Bedensel ve duygusal değişimlerin ergenlik döneminin doğal bir parçası olduğunu fark eder
Sınıf Rehber Öğretmeni

4

Etkinlik 2

(26.10.2011)

Kendini Kabul

77

Kendini geliştirmede eleştirinin önemini fark eder
Sınıf Rehber Öğretmeni

KASIM

3

Etkinlik 3

( 16.11.2011)

Eğitsel Başarı

43

Sınavlarda başarıyı etkileyen etmenler açısından kendini değerlendirir

Ders yılı içerisinde yapılan sınavlarla ilgilidir

Sınıf Rehber Öğretmeni

5

Etkinlik 4

(30.11.2011)

Eğitsel Başarı

41

Karar verme sürecinin aşamalarını kararlarında uygular
Sınıf Rehber Öğretmeni

ARALIK

2

( 14.12.2011 )

PROBLEM TARAMA LİSTESİ” nin uygulanması

Sınıf Rehber Öğretmeni

4

Etkinlik 5

(28.12.2011)

Eğitsel ve Mesleki Gelişim

190

Geleceğin meslekleri hakkında bilgi toplar
Sınıf Rehber Öğretmeni

OCAK


2

Etkinlik 6

(11.01.2012)

Eğitsel ve Mesleki Gelişim

189

İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim ve kişisel özelliklerini ifade eder
Sınıf Rehber Öğretmeni

ŞUBAT

2

Etkinlik 7

(08.02.2012)

Eğitsel ve Mesleki Gelişim

188

Yeteneklerin meslek seçimindeki rolünü fark eder
Sınıf Rehber Öğretmeni

4

Etkinlik 8

(22.02.2012)

Eğitsel Başarı

40

Vereceği kararların geleceğine olan etkilerini fark eder
Sınıf Rehber Öğretmeni

MART

1

Etkinlik 9

(07.03.2012)

Eğitsel Başarı

44

Sınav kaygısının performansını düşürecek düzeyde olup olmadığını belirler ve gerekiyorsa yardım alır

Ortaöğretim kurumları giriş sınavına yönelik yoğun sınav kaygısı yaşayan öğrenciler belirlenirse destek hizmetleri sunulmalıdır

Rehber Öğretmen

3

Etkinlik 10

(21.03.2012)

Eğitsel ve Mesleki Gelişim

185

İş başvurusu için öz geçmiş yazar
Sınıf Rehber Öğretmeni

NİSAN

1

Etkinlik 11

(04.04.2012)

Eğitsel ve Mesleki Gelişim

191

Mesleki amaçlara ulaşmada genel ortaöğretim programlarını değerlendirir

Öğrencinin ilgileri, yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda değerlendirmeler yapması beklenmektedir

Sınıf Rehber Öğretmeni

3

Etkinlik 12

(18.04.2012)

Eğitsel ve Mesleki Gelişim

192

Mesleki amaçlara ulaşmada mesleki ve teknik programları değerlendirir

Öğrencinin ilgileri, yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda değerlendirmeler yapması beklenmektedir

Sınıf Rehber Öğretmeni

MAYIS

1

Etkinlik 13

(02.05.2012)

Eğitsel Başarı

42

Ortaöğretim kurumlarına giriş sınavı öncesi, fiziksel açıdan sınav başarısını etkileyen etmenleri açıklar
Sınıf Rehber Öğretmeni

3

Etkinlik 14

(16.05.2012)

Eğitsel ve Mesleki Gelişim

187

İlköğretim sonrasında yapılabilecek işleri belirler
Sınıf Rehber Öğretmeni

5

Etkinlik 15

(30.05.2012)

Eğitsel ve Mesleki Gelişim

186

Ortaöğretim tercihlerini yaparken eğitsel ve mesleki planlama dosyası ile okulda uygulanan test ve test dışı tekniklerin sonuçlarından yararlanır
Sınıf Rehber Öğretmeni

HAZİRAN

1

(06.06.2012)

Öğrencilere tatili faydalı şekilde değerlendirme ile ilgili bilgilendirmenin yapılması.

Sınıf Rehber Öğretmeni

2

(11–23.06.2012)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi, Öğrenci Kişilik Dosyalarının işlenmesi.


............................. …………………… Bahri DİLCİ

Sınıf Öğretmeni Rehber Öğretmen Okul Müdürü
OKUL VE SINIFTA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
GENEL DAVRANIŞ KURALLARI
1- Öğrenciler küfür ve argo içeren sözler kullanamazlar, birbirlerine ve öğretmenlerine görgü kuralları içinde hitap ederler.

2- Öğrenciler okulda yapılan etkinliklere ve törenlere katılmak ve bu etkinlikler sırasında görgü kurallarına ve etkinliğin özel kurallarına uygun davranmak zorundadırlar.

3- Her öğrenci bayrak törenlerinde kendi sınıfına ayrılan yerde düzgün olarak sıra olmak, sessiz olarak komut verilmesini beklemek ve İstiklal Marşını yüksek sesle söylemek zorundadır.

4- Öğrenciler okul eşyasını korumak ve zarar vermemekle yükümlüdürler.

5- Öğrenciler kütüphane, fen laboratuvarları, bilgisayar odası, spor odası, müzik ve resim odası vb. gibi kendi dersliklerinin dışındaki eğitim ortamlarında, kantin ve yemekhanede bulundukları yerin özel kurallarına uyarlar.

6- Ulaşımını servisle yapan öğrenciler servis kurallarına uyarlar.

7- Öğrenciler okulun belirlenmiş kılık kıyafet kurallarına uyarlar.

8- Öğrenciler sınavda sınav kurallarına uyarlar.

9- Öğrenciler okul içinde cep telefonu kullanamazlar.

10- Öğrenciler ders araç ve gereçlerinin dışında okula özel eşyalarını getiremezler.
GÜVENLİK KURALLARI VE İDARİ KURALLAR
1- Öğrenciler okul saatleri içinde (öğle teneffüsü dahil )okul dışına çıkamaz, okula yemek isteyemez veya satıcı çağıramazlar.

2- Okul saatlerinde öğrencinin okuldan ayrılabilmesi için velisinin bizzat okula gelmesi gerekir.

3- Öğrenciler okula yanıcı, kesici, patlayıcı vb. aletler getiremezler.

4- Öğrenciler, okula yasaklanmış yayınlar,müstehcen yayınlar ve bu nitelikte CD,disket vb. araçlar getiremezler.

5- Öğrencilerin sınıf pencerelerinden sarkmaları ve atlamaları yasaktır.

6- Öğrencinin ders saatleri içinde rehberlik servisine gidebilmesi için sırasıyla:


  • Rehberlik servisinden izin kağıdı alınır.

  • İzin kağıdını ders öğretmenine verilir.


SINAV KURALLARI
1-Öğrenciler sınav için zamanında ve istenilen düzende hazır olmak zorundadırlar.Sınavda

gözcü olan öğretmen ,gerek gördüğünde öğrencilerin oturma düzenini ve yerlerini değiştirebilir.

2- Öğrenciler sınavda kalem ,silgi,cetvel vs. gibi dersin türüne göre değişen araç gereçlerini

ve bunların yedeklerini bulundurmak zorundadırlar. Sınav sırasında diğer öğrencilerden bu araçlar istenemez veya ortak kullanılamaz.

3-Genel sınavlar o dersin öğretmeni tarafından yapılmayabilir.Sınavı bir başka öğretmende

uygulayabilir.

4-Öğrenciler sınav kağıdı üzerinde bulunan sınavla ilgili açıklamaları dikkatle okumakla,

bu konuda yapılan sözlü açıklamaları dikkatle dinlemekle ve uygulamakla yükümlüdür.bu açıklamalara uymayan öğrencilerin yanıtları değerlendirilmez.

5-Sınavda her ne sebeple ve her ne konuda olursa olsun konuşmak ,bir başkasının kağıdına bakmak veya kağıdını bir başkasının görebileceği konumda tutmak yasaktır.

6-Önceden bildirilen sınav süresi bitiminde öğrenciler soru ve yanıt kağıtlarını anında ve istenilen düzende teslim etmek zorundadırlar . Aksi davranışta bulunan öğrencinin sınavı iptal edilir.

7- a)Sınav kağıdını teslim eden öğrenci ders zili çalmadıkça dışarı çıkamaz ve sınav düzenini bozamaz

b)sınava ek süre verilmişse ders zili çaldığında dışarı çıkmasına izin verilen öğrenci sınav yerinden uzaklaşır,sınavı devam eden sınıfların önünde duramaz veya herhangi bir nedenle tekrar içeriye giremez

8-Sınav kağıdına yanıtların dışında hiçbir şey yazılamaz.

9-Raporlu veya izinli olduğu için sınava giremeyen öğrenciler telafi sınavı için belirtilen gün ,saat ve yerde bulunmak zorundadırlar.
SINIF İÇİ DAVRANIŞ KURALLARI
1- Öğrenciler ders zili çaldığında ,hazırlıklarını tamamlamış olarak öğretmenlerini beklerler.

2- Öğrenciler ,ders bitiminde öğretmenin izni ile koşmadan teneffüse çıkarlar.

3- Öğrenciler sınıf düzenini ve ders akışını bozmadan dersi dinler,söz alarak konuşur,izinsiz yerlerinden kalkmazlar.

4- Öğrenciler ders araç ve gereçlerini yanlarında bulundururlar. Dershane ve labaratuvardaki malzemeleri izinsiz kullanamazlar.

5-Derste sakız çiğneyemez ,hiçbir şey yiyemez ve içemezler.

6-Öğrenciler derste walkman dinleyemezler.

NOT: Sınıf Öğretmenleri bu kuralların dışında kendi sınıf kurallarını sınıfla birlikte oluşturabilir

LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
1-Laboratuvardaki araç ,gereç ve malzemeye zarar verecek davranışlarda bulunamazlar.

2-Laboratuvarda dolaşamazlar.

3-Kimyasal malzemelere dokunmaz, onların tadına bakmaz,koklamazlar.

4-Öğretmenleri gerek gördüğünde önlük giyerler.

5-Laboratuvarda sakız çiğneyemez ,hiçbir şey yiyemez ve içemezler.

6-Çalışma masasını düzenli ve temiz bırakırlar

7-Öğretmen olmadan (veya izin vermeden) deneye başlayamazlar.

8-Önceden verilen deney föylerini okurlar.

9-Meydana gelen kazayı veya olayı anında öğretmenlerine bildirirler.

10-Deney araç ve gereçlerini amacı dışında kullanamazlar.

11-Başkasının deneyi ile ilgilenmezler.

12-Öğretmen izin vermedikçe laboratuvardan dışarı çıkamazlar.
KILIK KIYAFET KURALLARI
1-Öğrenciler okulun belirlenmiş kıyafetini giymek zorundadırlar.

2-Erkek öğrenciler (spor kıyafeti giyilmesi gereken durumlar hariç)günün her saatinde ve

okulun her yerinde kıravat takmak zorundadırlar.

3-Kız öğrenciler gömlekleri dar ve içlerini gösterecek kadar ince olamaz yaka düğmesi

hariç diğer düğmeler kapalı tutulur.

4-Öğrenciler gömleklerini etek veya pantolonlarının içinde tutmak zorundadırlar.

5-Kolye ,yüzük ,küpe , bilezik gibi aksesuar takmak ,kumaş veya deri yelek, dar hırka,

kazak vb. giyilmesi yasaktır.

6-Kız öğrenciler makyaj yapamaz ,saç boyatamaz ve oje kullanamazlar.

7-Spor kıyafeti ancak beden eğitimi dersinde ve spor karşılaşmalarında giyilir.

8-Öğrenciler beden eğitimi derslerine spor kıyafeti ile katılırlar.

9-Beden Eğitimi derslerinin veya spor karşılaşmalarının bitiminde spor kıyafeti spor

salonunda çıkarılır ,dershanelerin bulunduğu binaya okul kıyafeti ile gelinir.
BİLGİSAYAR LABORATUVARI KURALLARI
1-Laboratuarda her öğrenci kendisi için belirlenen bilgisayarı kullanır.

2- Öğrenciler kendileri için ayrılan bilgisayardan dönem sonuna kadar sorumludurlar.

3- Öğrenciler öğretmene danışmadan ,bilgisayara herhangi bir program yükleyemez veya silemez.

4- Öğrenciler getirdikleri disket ve CD' leri öğretmene danışarak ve virüs kontrolü yaparak

kullanmak zorundadırlar.

5- Öğrenciler ders sırasında öğretmene danışmadan kullandıkları bilgisayarı

değiştiremezler.

6- Laboratuarda chat yapmak ve oyun oynamak yasaktır.

7-Laboratuara yiyecek ve içecekle girilmez.

8-Laboratuarda yüksek sesle konuşmak ve sandalye ile dolaşmak yasaktır.

9- Öğrenciler bilgisayarı kapatırken shot-down etmek ve monitör düğmesinden kapatmak

zorundadır.
KÜTÜPHANE KURALLARI
1-Kütüphaneye konuşmadan ve sessizce girilip çıkılır.

2- Kütüphanede sessiz çalışılır,çok alçak sesle konuşulur.

3- Kütüphanede kullanılan kitaplar işi bitince yerine konur.

4-Ödünç alınan kitaplar kirletilmeden yırtılmadan çizilmeden okunup zamanında geri getirilir.

5- Kütüphaneden kitap alırken ve geri verilirken kütüphane görevlisine işlem yaptırılır.

6- Kütüphaneden ödünç alınan kitaplar zamanında teslim edilmezse yeniden kitap ödünç

alınamaz.

7-Tüm kütüphane kaynakları temiz ve hırpalanmadan kullanılır.

8-Kütüphaneye yiyecek ve içecek getirilemez.
SPOR SALONU KURALLARI
1-Spor salonuna öğretmenin izni olmadan girilmez.

2-Spor salonuna ve buradaki araç ve gereçlere zarar verilemez.

3- Soyunma odaları temiz ve düzenli kullanılır.

4-Öğrenciler spor kıyafetsiz ve spor ayakkabısız derslere katılamazlar.

5-Raporlu veya rahatsız olan öğrenciler spor kıyafeti ve spor ayakkabılarını giyerek dersi

kenarda izlerler.

6-Beden eğitimi dersine zamanında gelmek ve bir sonraki derse zamanında yetişmek

zorundadırlar.

7-Spor salonuna çamurlu ve kirli spor ayakkabısı ile girilmez.

8-Spor salonuna yiyecek ve içecek getirilmez.

OKUL REHBERLİK SERVİSİNİN AMAÇ VE FAALİYETLERİ
Rehberliğin Anlamı : En geniş anlamında rehberlik bir insanın başka bir insana ya da gruba o insanın ya da grubun en iyi bir biçim de yaşamasına, insanların kendilerini gerçekleştirmelerine en elverişli tolları bulabilmeleri için yapılan yardımlardır.

Rehberlik Faaliyeti;

1.Rehberlik bir süreçtir. Rehberlik bir anda olup biten bir iş değildir.

2.Rehberlik bireye yardım etme işidir. “Rehberlik yardımı psikolojik bir yardımdır”.

3.Rehberlik yardımı bireye dönüktür. Rehberlik hizmetlerinin merkezinde birey vardır. Okul ortamında rehberliğin ilgilendiği birey öğrencidir.

4.Rehberlik bilimsel bir hizmettir.”Rehberlik çalışmaları bilimseldir”.Rehberlik yardımının dayandığı bilimsel ilkeler ve yöntemler vardır.

5.Rehberliğin esası bireyin kendisini gerçekleştirmesine yardım etmektir.”Kendini gerçekleştirme” psikolojik danışma ve rehberlik yardımlarının bütün boyutlarını içine alan bir kavramdır. Bireyin kendini anlaması problemlerini çözebilmesi kendine en uygun seçimler yaparak gerçekçi kararlar alabilmesi, kendi kapasitelerini en uygun bir düzeyde geliştirebilmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapabilmesi vb. psikolojik danışma ve rehberlik yardımının esasını oluşturan ve bireyin kendini gerçekleştirme düzeyini geliştiren belirgin sorulardır.

  1   2   3   4   5   6   7

Share ing jaringan sosial


Similar:

2006/4 Sayılı Tebliğ'in 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci Maddeleri Çerçevesinde...

Lİsesi 2014-2015 yili sinif tarih dersi DÖnem yazili (ortak sinav) sorularidir

* “Tarih yâ da Tarih Çağları ne zaman başlamıştır?” gibi bir soruya nasıl cevap verebiliriz?

T. c özel yildirim iZMİRLİOĞlu iLKÖĞretim okulu

4458 sayili güMRÜk kanununun bazi maddeleriNİn uygulanmasi hakkinda karar

Evliya çelebi İLKÖĞretim okulu 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞretim yili

Yükseköğretim Lisans Programı

Yükseköğretim Lisans Programı

Akilli mucitler eğİTİm programi

KÜÇÜk kaşİfler eğİTİm programi

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home