ÇETİnkaya lisesi 2014-2015 EĞİT. ÖĞretim yili sinif coğrafya dersi DÖnem yazili sinavi


download 30.6 Kb.
jenengÇETİnkaya lisesi 2014-2015 EĞİT. ÖĞretim yili sinif coğrafya dersi DÖnem yazili sinavi
KoleksiSesi
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Sesi
ÇETİNKAYA LİSESİ 2014-2015 EĞİT. ÖĞRETİM YILI 9.SINIF COĞRAFYA DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI

A-Aşağıdaki Soruları Cevaplandırınız (25puan)
1-Dünyanın şeklinin sonuçlarından üç tanesini yazınız.
-

-

-
2-Dünyanın günlük hareketinin sonuçlarından üç tanesini yazınız.
-

-

-
3-Büyük ve küçük ölçekle çizilmiş haritalar arasındaki farklardan üç tanesini yazın?
-

-

-
4-Meridyenlerin özelliklerinden üç tanesini yazınız.
-

-

-
5-Atmosfer ,insan, dağlar,nem,bitkiler,akarsular ,toprak kavramlarını kullanarak bir paragraf oluşturunuz.
B- Harita Problemleri (10 Puan)
1- 1/500.000 ölçekli haritada 17 cm uzunluğundaki akarsu gerçekte kaç km'dir?


2-180 metre uzunluğundaki bahçe duvarı 1/500.000 ölçekli bir haritada kaç cm olarak görülür?

C-Yerel Saat Problemleri (15 puan)
1-28 doğu boylamında yer alan A kentinde yerel saat 22.45 iken, 10 batı boylamında bulunan B kentinin yerel saati kaçtır?

2-42 doğu boylamındaki Sivas'ta yerel saat 11.25 iken 32 doğu boylamındaki Ankara'da yerel saat kaçtır?

3-10 Batı boylamı üzerinde yerel saat 8.30 iken 40 doğu boylamı üzerinde yerel saat kaçtır ?
D-Aşağıdaki sorularda boşluk bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.(10 puan)

1- Hava olaylarını inceleyen ve meteoroloji verilerinden faydalanan coğrafya alanı ………………………………….’dir.

2- Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuşbakışı görünümünün, belli bir ölçeğe göre küçültülerek bir düzlem üzerine aktarılmasına ………………………………... denir.

3- Haritalarda çizimi yapılan alanın belli bir oranda küçültülmesine …………………….. denir.

4-Bir yerin bulunduğu yerin enlem- boylamla

ifadesine………………………………………. denir.

5-Haritadaki işaretlerin ne anlama geldiğini

gösteren ve haritaların genellikle sağ alt köşelerine

konulan bölüme…………………………... denir
E-Aşağıdaki kelimeleri okla göstererek eşleştiriniz(10puan)

Yeşil renk izohips

Greenwich 0 – 200 metre

Eş yükselti eğrisi başlangıç meridyeni

Silindirik su coğrafyası

Paralel 180 tane

Hidrocoğrafya Projeksiyon
F-Aşağıdaki test sorularından doğru olan şıkları işaretleyiniz(15 puan)
1-Harita bilimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etnoloji

B) Kartoğrafya

C) Jeodezi

D) Botanik

E) Astronomi

2- Aşağıdakilerden hangisi eş yükselti eğrilerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Eş yükselti eğrileri,iç içe kapalı eğrilerdir.

B) Her eğri kendinden daha az yükseklik gösteren

eğriyi çevreler.

C) Eş yükselti eğrilerinin sık geçtiği yerler dik

yamaçları gösterir.

D) Eş yükselti eğrilerinin en ortasındaki nokta

zirveyi gösterir.

E) Deniz ile karanın birleştiği kıyı çizgisi , 0 metre

eş yükselti eğrisi olarak kabul edilir.

3-Aşağıdakilerden hangisi dünyanın güneş etrafındaki

hareketini elips şeklindeki bir yörünge boyunca yapmasının sonuçlarından biridir?
A) Gün dönümlerinin yaşanması

B) Gün beri ve gün ötelerin yaşanması

C) Ekinoksların yaşanması

D) Gün sürelerinin 24 saat olması

E) Kış ve Yaz mevsimlerinin yaşanması
4- Paralellerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir paralel dairesi üzerinde bütün noktaların enlem derecesi aynıdır.

B) Paraleller tam çemberledir

C) Paralel dereceleri kutuplara doğru gidildikçe küçülür.

D) Aralarındaki uzunluk 111 km’dir

E) Paraleller birbirleriyle çakışmazlar
5- Aşağıdaki tarihlerin hangisinde Dünya Güneş’ e en yakın konumdadır?
A) 3 Ocak

B) 21 Haziran

C) 21 Mart

D) 4 Temmuz

E) 23 Eylül
6-Dünya kutuplardan basık, Ekvator'dan şişkindir. Dünya'nın bu şekline "Geoid" denir.Aşağıda verilenlerden hangisi Dünya'nın şeklinin geoid olmasının bir sonucudur?
A) Meridyen sayısının 360 tane olması

B) Paralel sayısının 180 tane olması

C) Dünya'nın batıdan doğuya doğru dönmesi

D) Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlaması

E) Ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapından fazla olması
7- İki meridyen arasındaki uzaklığın Ekvatordan kutuplara gidildikçe azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekvator düzlemi ile yörünge düzleminin çakışması

B) Meridyen boylarının eşit olması

C) Paraleller arasında kalan meridyen yaylarının eşit olması

D) Eksenin ekvator düzlemini dik kesmesi

E) Dünyanın şeklinin geoid olması
G-İzhips Yorumlama
1- izohips haritalarında gösterilen şekillerin isimlerini yazınız(5 puan)

A-

B-

2-Eş yükselti haritasında bulunan A ,B ve C noktalarının yükseltilerini bulunuz (5Puan)

A-

B-

C-


3-Eş yükselti haritaların seyrek gösterildiği yerler neyi ifade eder?(5 puan)


Başarılar….Share ing jaringan sosial


Similar:

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili prof. Dr. Muhammet tayyip okiÇ İmam...

Lİsesi 2014-2015 yili sinif tarih dersi DÖnem yazili (ortak sinav) sorularidir

2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili orta okulu sosyal biLGİler sinif dönem öLÇme değerlendirme sinavi

2014-2015 lisesi 11. Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi II. Dönem I. Sınav Soruları

Adi,soyadi : sinifi/no sinif coğrafya dersi DÖnem yazili sinav sorulari

2012-2013 EĞİTİM ÖĞretim yili sosyal biLGİler sinif dönem öLÇme değerlendirme sinavi

2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili X Lİsesi

2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen biLİmleri dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili atatürk ortaokulu fen biLİmleri dersi...

2012-2013 EĞİTİM ÖĞretim yili sene başI Çubuk iLÇESİ coğrafya dersi...

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home