Sosyal biLGİler sinif dönem yazili sorulari


download 17.84 Kb.
jenengSosyal biLGİler sinif dönem yazili sorulari
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
SOSYAL BİLGİLER 7.SINIF 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

A)Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.(10 SORU = 70 PUAN)

1) SANAYİ İNKİLABI İLK OLARAK NEREDE ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

A)Almanya B)İngiltere C)İtalya D)Fransa
2) DOST DOST DİYE NİCESİNE SARILDIM… DİYE DEVAM EDEN BU ŞİİRİN ŞAİRİ KİMDİR?
A)Aşık Veysel Satıroğlu B)Neşet Ertaş C)Orhan Kemal D)Yunus Emre

3) 3 Osmanlı devleti’nde köylü toprağını iyi kullanmaz ve üç yıl arka arkaya boş bırakırsa, toprağı kullanma hakkı elinden alınır ve başkasına verilirdi.

Bu durum Osmanlı Devleti’nin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir?

A) Sosyal sınıf ayrımına B)Özel mülkiyet hakkının gelişmesine

C) Ülke bütünlüğünü sağlamaya D)Üretimde sürekliliği artırmaya4) Gök cisimlerinin incelenmesini ve astronominin gelişmesini sağladı

-Kitapların bol ve ucuz olmasını sağladı

Yukarıda özellikleri verilen icatlar hangileridir?

A)Teleskop-matbaa B)Teleskop-yazı C)Matbaa –kağıt D)Barut- yazı
5 Farklı dinler, Osmanlı Devleti içerisinde özgürce yaşayabilmiş, kilise, cami ve sinagog yan yana Osmanlı toplumunda hizmet vermiştir.

Paragrafa bakılarak Osmanlı Devleti ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A- İnanç özgürlüğünün olduğunu B- Gayri Müslümlerin ayrıcalıklı olduğuna

C- Nüfusun çoğunun Müslüman olduğuna . D- Yöneticilerin hepsinin Müslüman olduğuna
6 Miri Arazinin mülkiyeti devlete ait olup işletilmesi halka verilmişti. Bu araziler alınıp-satılamaz, boş bırakılamazdı. Bu toprakları ekmeyenlerden çiftbozan vergisi alınırdı. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (5 Puan)

A)Toprak yönetiminde devletin ağırlığını hissettirmek

B)Halkı toprağı sahiplenmeye zorlamak

C)Üretimin sürekliliğini sağlamak

D)Vergi gelirlerini artırmak
7 Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizde tarıma destek veren kuruluşlar arasında gösterilemez?

A Türkiye İstatistik Kurumu B Tarım Kredi Kooperatifleri

C Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü D Ziraat Odaları ve Mesleki Örgütleri
8 Türkiye’de, tarımsal alanlarda makine kullanımının artmasıyla birlikte aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenir?

A İşsizlik oranının azalması B Tarımda çalışan insan sayısının artması

C İklim koşullarına olan bağımlılığın artması D Tarım ürünlerinin miktarlarında artış olması
9 Atatürk’ün, “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözü aşağıdakilerden hangisini ifade etmeye yöneliktir?

A Bilim ve teknolojiye önem verme B Hayatı anlamaya çalışma

C Hayatın gerçekleriyle yüzleşme D Bilimsel çalışmalarda milli olmaya özen gösterme
10 Yeni Çağ başlarında Avrupa’da düşünce, bilim, sanat ve edebiyat alanında meydana gelen yeniliklere Rönesans adı verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın sonuçlarından biri olamaz?

A Sanat ve edebiyat alanında yeni akımların ortaya çıkması B İnsan ve doğayla ilgili yeni bilgilere ulaşılması

B)Aşağıdaki Soruları Uygun Cümlelerle Yanıtlayınız.( 2 SORU=10 PUAN)
1)RÖNESANS NE DEMEKTİR?
2)REFORM NE DEMEKTİR?

C) 14 Aşağıda verilen doğru ifadelerin başına “D”, yanlış ifadelerin başına “Y” yazınız (10 SORU=10 PUAN)

( ) Papirüs:Mısırlıların kullanmış olduğu bir yazı yazma aracı olan bitkidir

( ) ihracat : Bir ülkenin ürettiği mal ve hizmetleri dış ülkelere satması demektir.

( ) Fizik alanının öncüsü NEWTON’DUR

( ) Günes takvimini Sümerler bulmuştur

( ) Tekerlek Lidyalılar tarafından bulunmuştur

( ) Matbaayı İbrahim Mütefferika icat etmiştir

( ) El Kanun Fit Tıp İBN-İ SİNA’NIN eseridir

( ) İlk çiçek aşısı Lale Devri nde bulundu

( ) Mimar Sinan ın ustalık eseri Şehzade Camisi dir

( ) Osmanlı Devleti nde sadece Türkçe eğitim verilirdi


* Biruni *ipek yolu * astronomi * İbrahim Müteferrika * has *baharat yolu *Ali Kuşcu


D)Yukarıdaki kavramları aşağıdaki boşluklara uygun olarak yerleştiriniz.

( 10 Puan HER DOĞRU KELİME 2 PUANDIR)
*İnsanların ilk çağlarda gökcisimlerinin hareketlerini incelemeleri…………..…………….bilimini geliştirmiştir.
*Çin’den başlayıp İstanbul’a kadar uzanan tarihi yol …………………………………………….…………… .
* Osmanlıda ilk matbaayı ................................................................................kurmuştur.
*UNESCO tarafından adına dergide yer verilen astronomi ve matematik bilgini...................................
*Padişah ve yüksek dereceli memurlara verilen,geliri 100.000 akçeden yüksek topraklara....................... denir.

TEVFİK YİĞİT KARAKUZU SINAVA GİREN HER ÖĞRENCİYE BAŞARILAR!!

Share ing jaringan sosial


Similar:

Sosyal biLGİler sinif dönem yazili

Sosyal biLGİler dersi sinifi dönem yazili yoklama sinav sorulari

7. sinif sosyal biLGİler sinav sorulari

Sosyal biLGİler sinif dönem sinav

Adi,soyadi : sinifi/no sinif coğrafya dersi DÖnem yazili sinav sorulari

2012-2013 EĞİTİM ÖĞretim yili sosyal biLGİler sinif dönem öLÇme değerlendirme sinavi

2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili orta okulu sosyal biLGİler sinif dönem öLÇme değerlendirme sinavi

9-a sinifi tarih-i dersi I. DÖnem II. Yazili sinav sorulari

2014-2015 lisesi 11. Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi II. Dönem I. Sınav Soruları

Lİsesi 2014-2015 yili sinif tarih dersi DÖnem yazili (ortak sinav) sorularidir

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home