ÜNİte 1: tarih biLİMİne giRİŞ


download 17.89 Kb.
jenengÜNİte 1: tarih biLİMİne giRİŞ
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
DERS PLANI


DERSİN ADI

TARİH

SINIF

9

ÜNİTE

ÜNİTE 1: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ

KONU

B: Zaman ve Takvim;

1: Takvimin Ortaya Çıkışı ve Tanımı, 2: Türklerin Kullandıkları Takvimler.

SÜRE

80 dk. (2 Ders Saati)

Öğrenci Kazanımları;

Hedef ve Davranışlar.

Zaman, Kronoloji ve Takvim kavramlarının tarihi olayları öğrenmedeki önemi bilgisi.

Türklerin kullandıkları takvimler ve özellikleri bilgisi.

Ünite Kavramları ve Sembolleri;

Takvim, Zaman, Milad, Hicret, Ay Yılı, Güneş Yılı, Çağ, Yüzyıl, Devir,

Öğretme-Öğrenme,

Yöntem ve Teknikleri:

Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Not Tutma, Test Çözme, Özet ve Tekrar, ÖSS Testleri.

Kaynak.Araç ve Gereçler:

Ders Kitabı, Harita, ÖSS Hazırlık Kitapları ve Testleri,

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Sözel-Dilsel:

- Öğretmen tarafından derste öğrenilecek konuların tahtaya yazılarak, neyin niçin öğrenileceği hakkında ön bilgi verilmesi.

- Konuyla ilgili kavramların açıklanması.

- Harita üzerinde açıklamalar yapılması.

- Konunun Öğretmen tarafından özetlenmesi ve açıklamalar yapılması.

- Öğrencilere konuyla ilgili sorular yöneltilmesi, verilen cevapların değerlendirilerek yanlış bilgi ve anlamaların düzeltilmesi.

- Konuyla ilgili bilgilerin tartışılması ve değerlendirilmesi.

- Anlaşılamayan noktaların tekrar açıklanması.

- Harita ve sözlük bilgisinin değerlendirilmesi.

- Konuyla ilgili örnek test ve soruların değerlendirilmesi.

Doğacı:

Sosyal-Kişiler Arası:

Mantıksal:

İçsel-Bireysel:

Görsel-Uzaysal:

Bedensel:

ÖZET:

Zaman soyut bir kavramdır. İnsanlığın zaman ve mekan kavramlarını idrakiyle ortaya çıkan zamanı ölçme düşüncesinin ilkçağlardan günümüze kadar belirlediği temel standart birimler; gün, ay ve yıl’dır. Ay yılını Sümerler, Güneş Yılını ise Mısırlılar ilk olarak hesaplamıştır. Hicri Takvim ay yılı esasına dayanır ve Hz. Muhammed’in hicretini başlangıç kabul eder. Miladi Takvim ise güneş yılı esasına dayanır ve Hz. İsa’nın doğumunu başlangıç kabul eder. Türkler tarihleri boyunca çeşitli takvimler kullanmışlardır ki bunlar; -12 Hayvanlı Türk Takvimi, -Hicri Takvim, -Celali Takvim, -Rumi Takvim, -Miladi Takvim’dir. Güneş Yılı 365, Ay Yılı 354 gündür. İşte bu süreler esas alınarak zamanı gün, ay, yıl gibi bölümlere ayıran ve belirli bir düzen içinde sıralayan sistemlere Takvim diyoruz.

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME:


- Zaman ve Takvim kavramlarını tartışınız.

- Ay Yılı esasını açıklayınız.

- Güneş Yılı esasını açıklayınız.

- Türklerin kullandıkları takvimleri sıralayarak bunların özelliklerini belirtiniz.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi:

Türk Dili ve Edebiyatı dersiyle ilgili Sözlük bilgisi. Coğrafya dersiyle ilgili astronomi bilgisi.


Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar:
Ramazan TEKELİ

Ders Öğretmeni

Share ing jaringan sosial


Similar:

* “Tarih yâ da Tarih Çağları ne zaman başlamıştır?” gibi bir soruya nasıl cevap verebiliriz?

1. BÖLÜM: İZCİLİĞe giRİŞ

Ünite Planı Şablonu

I. yariyil ece 101 Okul Öncesi Eğitime Giriş (3-0-3)

ÜNİte 1 sosyal biLGİler öĞreniyorum

ÜNİte 1 sosyal biLGİler öĞreniyorum

XV. YÜZyil osmanli dönemiNİnde türk mûSİKÎSİ Dr. Bayram akdoğAN* GİRİŞ

*Tarih Yazıcılığının Evreleri

SİRKÜler tarih : 16. 05. 2011

SÜre öĞrenme alani : Bİrey ve toplum üNİte : İletiŞİm ve insan iLİŞKİleri...

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home